Léim an Bhradáin

baile i gContae Chill Dara

WD Bosca Geografaíocht Pholaitiúil Baile is ea Léim an Bhradáindaonra 15,000atá suite ar an teorainn idir Contae Chill Dara agusContae Átha Cliath Is baile comaitéir ach bíonn tionscal ann freisin. Is baile tábhachtach Léim an Bhradáin. Fostaíonn Intel 3,000 duine sa bhaile,agus fostaíonn Hewlett-Packard go leor daoine sa bhaile freisin. Is sa bhaile Léim an Bhradáin a bhí  an chéad ghrúdlann Arthur Guinness, 1755 Is fostóir rá é intel agus is é an príomh-fhostóir áitiúil eile Hewlett-Packard.