Fuaidreán páirteagal micreascópach nó braoiníní leachtacha ar eite. Cruthaítear é de réir cineáil tríd an leacht a bhrú trí shoc an-mhín. Tá sprae aerasóil áisiúil chun cisil mhíne réidhe ábhair a dheascadh (mar shampla, sprae péinte). Bhíodh clórafluaracarbóin (CFCanna) in úsáid le fada mar iompróir an ábhair le deascadh is é faoi bhrú i spraechanna, ach tá deireadh curtha leis an úsáid seo de bharr an dochair don chiseal ózóin.

Spraechanna