An Ciorcal Antartach

Líne shamhalta ar dhromchla an Domhain ag 66° 30′ theas. An líne is faide ó dheas ónar féidir an Ghrian a fheiceáil ag grianstad an tsamhraidh, agus an líne is faide ó thuaidh sna réigiúin mholacha ó dheas ónar féidir Grian na meanoíche a fheiceáil ag grianstad an gheimhridh.

An Ciorcal Antartach