Bataiméadracht

Tomhas doimhneacht airíonna ar ghrinneall an uisce i bhfairsingí móra farraige is locha. Léiríonn cairteacha bataiméadracha doimhneachtaí an uisce i méadair ar feadh líne, agus mar sin imlíne na n-airíonna topagrafacha faoin uisce. Níorbh fhéidir mionmhapáil bharaiméadrach gur tugadh aimsiú ó mhacalla isteach, agus ba é Turas Meteor de chuid na Gearmáine (1925-1927) an chéad uair ar baineadh feidhm fhorleathan as.

Bataiméadracht an Domhain