Is é am rud é an camdam ná an t-aonad bunúsach fuinnimh, nach féidir a fho-roinnt i gcás saghas ar bith fuinnimh. Is ionann candam amháin d'fhuinneamh ar leith radaíochta is minicíocht na radaíochta, méadaithe faoi thairiseach Planck.