Déocsaíriobós

C5H10O4, siúcra 5 charbón atá an-tábhachtach mar gheall ar a ról san ábhar géiniteach DNA. Bíonn dhá ghrúpa, OH is HO, nasctha le grúpaí fosfáite sa DNA.