Aonad ina dtomhaistear leibhéal déine fuaime is ea deicibeil. Scála logartamach is ea é seachas dearbhscála. Is brúthonn í fuaim, ina dtarlaíonn buaiceanna brú is loig brú i ndiaidh a chéile de réir mar a fhorleathann an fhuaim tríd an aer. De ghnáth tomhaistear leibhéal déine nó glóraí fuaime nó torainn i ndeicibeilí. Is é 0 dB tairseach aireachtála na cluaise, agus is deacair fuaimeanna níos lú ná 10 dB a chloisint, ach is pianmhar fuaimeanna níos mó na 120 dB. Bíonn timpeall 60 dB i ngnáthchomhrá, agus timpeall 100 dB i gcoirm raic-cheoil. Léiríonn an tábla seo na luachanna a bhíonn ag fuaimeanna éagsúla:

istoíche faoin tuath 20 dB
cogar 30 dB
gnáthchómhrá 60 dB
i ngluaisteán atá ar siúl 80 dB
saotharlann innealra 100 dB
gar d'aerdhruilire 120 dB
gar do scairdinneall 140 dB