Ginealas

staidéar ar theaghlaigh agus rianú a gcuid líneálacha agus staire
(Athsheolta ó Ginealach)

San antraipeolaíocht, rianú sinsearacht duine, de réir an tsleachta fhireann (athairlíneach), an tsleachta bhaineann (máthairlíneach), nó an dá thaobh. Déantar ginealach a rianú de ghnáth chun oidhreacht a rialú is cearta grúpaí a shainmhíniú. Tugtar clann ar ghrúpa leis an nginealach céanna.