Cóimheas luas réada is luas forleata na fuaime (340 m s-1, nó 1.2 meigimhéadar san uair). Má bhíonn machuimhir (Ma) níos mó ná 1 ag réad, tá sé ag gluaiseacht ar luas forshonach. Ciallaíonn Ma 2 luas atá dhá oiread luas na fuaime, nó 680 m s-1. Ainmnithe as Ernst Mach, a scrúdaigh luasanna den mhéid seo a chéaduair.