Miotal Britannia

Cóimhiotal le 90% stáin, 7% antamóin is 2% copair is ea miotal Britannia, a d'úsáidtí i gcomhair earraí don bhord. Lonrach crua intuargainte. Ar dtús úsáideadh in ionad péatair é, ach faoi seo tá nicilairgead, cóimhiotal nicile, copair is since, tagtha ina ionad féin.

Taephota déanta de mhiotal Britannia