Comhlacht reachtúil a bunaíodh in Éirinn i 2002 mar chuid de straitéis an rialtais úsáid tobac a laghdú is deireadh a chur léi.

Tobacco Use-CDC Vital Signs-September 2010.pdf

Chuige seo déanann an oifig an tAire Sláinte a chomhairliú maidir le polasaithe chun úsáidí tobac a shrianadh is a rialú, drochthorthaí tobac a laghdú, torthaí taighde ar thobac a chraobhscaoileadh, agus conas an tionscal déanta is dáilte tobac a mhonatóiriú is a rialú.