An ré dheireanach den tréimhse Threasach, 5-2 mhilliún bliain ó shin, díreach roimh an ré Phléisticéineach.