Carraig mheiteamorfach réigiúnda le comhdhéanamh sainiúil duillithe, mar thoradh ar ailíniú is leithscaradh cisil mhianracha míoca.