Is cartlann é seo. Ná hathraigh ábhar an leathanaigh seo. Más maith leat plé nua a thosú nó seanphlé a atosú, déan a leithéid ar an leathanach plé reatha. Cartlann
Cartlann 1An tÚsáideoir "Cuir Mise An Locht Ar Na Tuistí"

Ó bhí an t-alt "Cogadh Cathartha na hÉireann" faoi chaibidil le déanaí ar chúiseanna teanga, chrom mise ar an alt a cheartú ó thaobh na gramadaí de. Tá an t-úsáideoir thuasluaite ag iarradh a chuid athruithe féin a chur i bhfeidhm ar an alt san am céanna, siúd is go bhfuil sé díreach soiléir nach bhfuil sé in ann gramadach na teanga a láimhseáil go sásúil. Go bunúsach, tá mo dhuine ag cur an ailt as a riocht chomh túisce agus atá mé féin ag iarraidh é a cheartú. Ós rud é nár thug sé freagra ar bith ar an gcúpla nóta a d'fhág mé ar a leathanach plé, is é an tátal a bhainim as an iomlán go bhfuil mo dhuine ag sabaitéireacht na hoibre d'aon ogham. Nílim ag rá gur mise an t-údarás deireanach ar ghramadach na Gaeilge, ach is é an rud a chreidim go bhfuil mé ina theideal go dtabharfadh a leithéid-sean urraim éigin do mo chuid oibre, a fhad is nach bhfuil caighdeán sásúil bainte amach aige féin. Panu Petteri Höglund 18:29, 25 Aibreán 2006 (UTC)[]


I repeat: the user "Cuir Mise An Locht ar na Tuistí" has repeatedly attacked my work, destroying grammar while he or she creates useless links including ungrammatical gibberish. I would prefer to be able to rely on people not intentionally vandalizing other people's work as long as they are not fluent enough themselves to tell good Irish from gibberish. Is it impossible to request that some kind of disciplinary measures be taken against that user? Panu Petteri Höglund 18:11, 8 Bealtaine 2006 (UTC)[]

Tá an bithiúnach sin i mbun na drochoibre arís. That piece of damned nuisance is at it again. He never answers, he never communicates, he just destroys everything for laughs. Somebody please stop him. Panu Petteri Höglund 19:36, 11 Meitheamh 2006 (UTC)[]

Cé go bhfuil go leor sceitseanna ar mo ríomhaire féin agam faoi láthair, ní raibh d'am agam iad a chríochnú ná a chur anseo, ós rud é gur chaith mé an t-am ar fad ag iarraidh an léirscrios a rinne Cuir Mise... ar an Vicipéid ar fad a réiteach. Nílim a rá go bhfuil mise ar an duine is fearr Gaeilge sa domhan, ach is léir nach bhfuil mo dhuine ábalta a dhath ar bith a chur i dtoll le chéile gan an teanga a chur as a riocht. Tá mé chomh tuirseach de seo is go bhfuil mé dháiríre ag cur na ceiste orm, arbh fhearr dom dul ar ais go dtí mo chlár cinn féin agus an Vicipéid a thréigean.

Is féidir, ar ndóigh, gur eagarthóir bona fide é mar a thuigeann sé féin an scéal. Ach is é an fhadhb atá agamsa ná nach bhfuil muinín ar bith agam as. Mar sin, fiú nuair a bhíonn sé ag cur eolas breise leis na hailt, is fearr liom é a chur ar ceal, ós rud é nach bhfuil muinín agam as. Panu Petteri Höglund 20:52, 12 Meitheamh 2006 (UTC)[]

Ceartúcháin do oideasra na Vicipéide

Má fheiceann tú aon earráid, fabht nó botún san oideasra MediaWiki a úsáideann an Vicipéid (mar shampla, má tá focal éigin aistrithe i nGaeilge go húafasach), scríobh nóta faoi ag Vicipéid:Fabht-thuairiscí, agus cuirfear iad i gceart. -- Gabriel Beecham 18:18, 1 Lún 2004 (UTC)

Cén fáth go mbaintear anuas na hathraithe a dhéantar ar chuid de na haltanna? An é nach bhfuil fáilte romhainn i ndáiríre eagarthóireacht a dhéanamh? - Alfraits

 • Cathain a tharla é sin? Is dócha nach bhfuil sé aon rud. Uaireanta, nuair atá tú tar éis leathnach a athrú, ní fheictear na athraithe go dtí gur athúraigh tú an leathnach. - Dalta 22:56, 30 Aib 2005

Tá súil agam gurb é seo an áit cheart le botúin ghradamaí a phlé: cuireann sé isteach orm "níl seo ach réamhamharc" a fheiceáil. "Níl ANSEO ach réamhamharc" an leagan ceart, ar ndóigh. Aon duine in ann é a cheartú? Úsaideoir:Panu Petteri Höglund

PS: Cad chuige nach bhfuil sé indéanta leathanaigh nua a bhunú ar an Vicipéid áirithe seo, gan nasc a oscailt roimh ré ar leathanach éigin eile? Bhuel, is cuma. Cuirfidh mé suas Buaic na hOla, is é sin, Peak Oil, anois. Tá leathanach maith ann as Fionlainnis. Cuirfidh mé Gaeilge air, ní bheidh muid i muinín an Bhéarla amháin.

 • Tá naisc do na giotaí théacs sin go léir ar thaispeáint ag Speisialta:Allmessages, in éineacht le naisc do na leathanaigh phlé. Stórálaítear gach giota mar 'theachtaireacht' MediaWiki. Má tá botúin i gceist le theachtaireacht ar bith, cuir nóta ar an leathanach plé a ghabhann leis agus ba féidir le riarthóir éigin (mise nó Evertype) iad a cheartú go díreach. --Gabriel Beecham 20:13, 30 Meán Fómhair 2005 (UTC)[]

Robait do naisc idirtheangacha

Tá sé ar m'intinn oideas robait a dhéanamh, chun naisc idirtheangacha a dhéanamh go huathoibríoch. Cad a dtuigeann sibh faoi? -- Gabriel Beecham 18:18, 1 Lún 2004 (UTC)

Ar fheabhas más feidir leat - Dalta 5 Aib, 21:47

An tAlt

Nuair a chuirtear na h-ailt in ord aibítre, ceapaim gur ghá an alt (an/na) a fhágáil ar lár, mar a dhéantar i gcás wiki na Fraincíse. Muna ndéantar, beidh gach ní faoi an agus na. Is féidir an alt a chur roimh an ainm i ngach cás ar chuí nuair a scríobhtar é. m.sh. 'an Ríocht Aontaithe' ar nós 'les États Unis'.Meabhar 15:05, 12 Aug 2004 (UTC)

I bhFraincís, ní úsáidtear an t-alt gach uair, m.sh. "La France", an Fhrainc, "aller en France", dul go dtí an Fhrainc. De réir mo chuid eolais, úsáidtear an t-alt gach uair le gach státainm óiriúnach, agus mar sin is páirt den státainm é. --Gabriel Beecham 20:43, 12 Aug 2004 (UTC)
Ní go minic go bhfuil an scéal céanna ann sa Bhéarla, ach cloistear "The Congo", "The Ukraine", "The Netherlands" uaireanta. Sa Gaeilge, usáidtear "An" nó "Na" beagnach i gcónaí - bheadh sé an-aisteach dá raibh an ainmfhocal ann gan an t-alt. Zoney 00:10, 13 Aug 2004 (UTC)
Nílim cinnte cá bhfuil Gabriel ag fáil a chuid tuairimí faoin alt i nGaeilge. Tá tíortha agus áiteanna ar ghnách an alt a úsáid leo, ach ní dhéanann sé seo cuid den ainm de. Níl aon ní chomh h-ait sin faoin ngnó seo le h-ailt i nGaeilge. Ach a) Ní cuid den ainm áite iad. b)Ní bheidh riar ceart ar an aibitriú muna bhfágtar ar lár iad. Níl a fhios agam cén údarás atá ag an nós seo an alt a fhágáil mar chuid den aibitriú. Agus níl a fhios agam nach ndéanfaidh sé praiseach den suíomh nuair a bheidh roinnt maith alt air. Meabhar 00:15, 24 Aug 2004 (UTC)

Níl ciall leis an agóid seo. Tá an scéal simplí go leor.

 • Ní chuirfinn an Úcráin faoi an. An rud a dúras ná gur cheart an alt chuí a scríobh i gcónaí roimh an focal, fiú san scríbhínn féin, ach gan é a bheith páirteach sa órdú aibítre. Féachaigí ar an bhFraincis - chuirfidis 'le' roimh 'Canada' i gcónaí, ach chuirfí isteach mar fhocal ag tosú le 'C' é. Mar sin,le Canada. Ní aontaím le Gabriel anseo - cé go mbíonn an alt leis an "státainm", ní cuid cheart de é, agus go deimhin cé a chuardódh Ceanada faoi "an." Ba chóir dúinn machnamh tapaidh a dhéanamh air seo - fiú Éire, nuair a bheidh fás (le C. Dé) ar uimhir na n-alt, cé a chuardódh faoi Poblacht alt faoin tír.
 • Chuirfinn a) Éire, Poblacht na; b) Éire, leis féin; agus ceangal leis an lch idirdhealaithe (disambiguation page) a bheith leo seo uilig. Agus bheadh tagairt sa lch sin do Phoblacht na hÉireann, Éire agus Tuaisceart Éireann, agus bheadh an chéad agus an dara cheann, ar a laghad, faoi É *agus cheapfainn Tuaisceart Éireann leis, sa bhfoirm Éireann, Tuaisceart.

Ní gá dúinn ach cuimhneamh go dtugtar République Française ar an bhFrainc go h-oifigiúil, ach an faoi le, RépubliqueFrançaise a chuirfí an alt in ord aibítre? faoin gceann deireanach, cheapfainn.Meabhar 18:47, 13 Aug 2004 (UTC)


Tuilleadh faoi Ainmneacha Tíortha
Arís, is gá réiteach a chur ar ainmneacha na dtír - Frainc, nó an Fhrainc, (leis an ainm République Française i mbosca an ainm oifigiúla), Gearmáin, nó an Ghearmáin, agus Ríocht Aontaithe, nó an Ríocht Aontaithe.
Ba chóir iad seo a chur in ord aibítre F, G, agus R, san ord sin, leis an dá ainm ag tús an ailt. Agus is gá, sílim, don príomh teideal agus don innéacsú a bheith faoi F, G agus R don trí thír seo.
Ní fheicim réiteach eile. Nó an mian linn a bheith ag cuardach na dtír faoi Poblacht Daonlathach na..., Poblacht na..., an..., na...., Ríocht an..., Ríocht Ioslamach an..., srl? Tá cupla h-eisceacht ann, ar ndóigh, mar an Ríocht Aontaithe, (na h)Eimearáit Aontaithe Arabacha, agus mar sin de, nach ndéanann ciall gan úsáid na foirme oifigiúla.Meabhar 18:15, 14 Aug 2004 (UTC)

Tá an córas reatha níos beacht agus níos loighciúil:

 • Ní úsáidtear órdú aibitre maidir le hainmneacha alt sa Vicipéid seo; go fírinne, ní úsáidtear innéacsú aibitre in aon Vicipéid. Mar a dhuirt mé ar Plé:Lucsamburg, is bunachar sonraí leictreonach é seo - má tá tú ag lorg ar alt nó téama éigin, cuardaítear é go huathoibríoch sa bunachar, gan aird don ord aibitre.
 • Is dócha go bhfuil botúinín déanta agat le do chuid Fraincíse :) Deirtear "aller en Canada" srl go cinnte, cé go deirtear "je viens du (de le) Canada". Ach, ní raibh seo ach soiléiriú comparáide den ábhar atá i gceist. Go comair, dá chuardeofá ar "Éire" sa bhosca cuardaigh ar an leathanach seo, gheobhaigh tú liosta de na leathanaigh ina bhfuil an focal Éire, nó leis an focal sin sa comhadainm; Éire, Poblacht na hÉireann, Tuaisceart Éireann, Gaeilge, Taoiseach srl. Comparáid eile: tá clár teilifíse ann darb ainm The Late Late Show, agus ba mícheart (neamhbheacht) an alt faoi a hainmniú Late Late Show. Níl cúis ar bith ann do Late Late Show, The; féach ar an chéad paragraif. Mar a dúradh cheana, úsáidtear an t-alt (cinnte) gach uair le na stát-ainmneacha seo. (Gan baint le sin, 'sé Ceanada an leagan ceart, ní "an Ceanada".)
Chun cuardach an ciclipéide a dhéanamh níos easca, is fearr athsheoltaí a úsáid, m.sh. Frainc => An Fhrainc. An sásúil é sin?

-- Gabriel Beecham 21:42, 14 Aug 2004 (UTC)


Dá dtuigfeá Fraincís, tá 'le' tuigthe istigh i 'en'. Ach ba chóir na tírthe a ordú de réir a n-ainmneacha. Agus ní cuid den ainm an alt!. Agus maidir le h-athsheoladh, níl Frainc => An Fhrainc sásúil. Chuirfinn an treo go dtí an ainm cheart: An Fhrainc => Frainc. Ní cheapaim gur bhac tú comhairle a ghlacadh ón suíomh Fraincíse, agus níl fonn éisteachta ort! Meabhar 00:15, 24 Aug 2004 (UTC)

Go raibh maith agat as ucht do chuid phlé soiléir neamhmhaslach. Arís, cén saghas órdú atá i gceist agat ar chor ar bith? Mar a dúirt mé thuas, ní úsáidtear innéacsú maidir leis an Vicipéid. Níor thóg tú freagra ceart dom cheana.
Ní aon teangeolaí Fraincíse mé, ach tá blás maith agamsa agus tá acmhainní Idirlíne agam: féach i lár an leathanaigh seo, mar shampla. I bhfoclóir Fraincíse, ní chuirtear an t-alt deimhnitheach in áireamh le gach iontráil do thír, ach gheobhaigh tú an t-alt in aon fhoclóir Gaeilge: m.sh. anseo. Ach, ar aon nós, níl seo ach saghas comparáide. --Gabriel Beecham 23:28, 26 Aug 2004 (UTC)
Má táimid ag glacadh leis an alt a bheith istigh i dteideal gach ainm ar ghnách é a bheith leis i gcónaí, is gá é sin a dhéanamh leis an tAontas Eorpach. Níl a fhios agam fós ar cuireadh alt leis an Ríocht Aontaithe. Chuireas an alt le hainmneacha na dtíortha i liosta an Aontais Eorpaigh cheana féin. Meabhar 16:30, 30 Sep 2004 (UTC)

Fairsingiú

Mholfainn athrú ar an líne deiridh atá i go leor alt

 • Is féidir leat cabhrú leis an Vicipéid, má dhéanan tú fairsingiú ar an alt seo,

 • Is féidir leat cabhrú leis an Vicipéid, trén alt seo a fhairsingiú.

 • Cuirigí leis ar an alt seo, chun cuidiú leis an Vicipéid.

(ceapaim féin gur fearr an tríú leagan.Meabhar 17:18, 14 Aug 2004 (UTC)

Caithfidh an focail "stumpa" bheith san abairt - b'fhéidir.
Agus, níl an ráiteas sin ar aon leathanach ach amháin na hailt níos giorra - an chuid is mó de, faoi láthair :) --Gabriel Beecham 21:42, 14 Aug 2004 (UTC)
Ach fch 'Éire'! Ach tá an réiteach deiridh sásúil, domsa ar aon nós :)Meabhar 02:48, 15 Aug 2004 (UTC)
Is focal uafásach Béarla é 'stumpa', cad faoi sciotáin, bun nó smut? Dalta 21:50, 05 Aib 2005

Translation of the week

Currently we have started a project on meta.wikipedia to get an article translated in as many wikipedias as possible every week. The article will be about a subject that usually gets rarely translated and has a lot of links to other subjects. Currently we have no-one to translate in your language. If someone is interested to participate please see: meta:Translation of the week You can also submit articles from your own languages there that you think deserve translation, but have a small chance of it. The articles must not be to short and not to long and have lots of links to possible other articles! en:user:Waerth

Séafóid leis an Úsáideoir 220.254.0.14

Is dócha gur vandal é an úsáideoir 220.254.0.14. Níl olc ann scriobhann as teanga eile anseo ó am go h-am, áfach, tá dimmeas go leór ann leis an t-amadán seo mar ní scriobhann sé rud ar bith i nGaeilge, agus má léabh tú an chómhra idir 220.254.0.14 agus KMT (atá ina Administrator ag an Vicipéid Seapáinnis), is dócha gurb faltanas é an fáth amháin go thug sé anseo.

Mar sin, ba mhaith liom administrator éigin cosc a cuir ar 220.254.0.14, más é d'thoil é. Feic ar na altanna agus na athrú mí-fhóirsteanach a cuireann sé (anseo, mar shampla), le d'thoil.
--Ryanaxp 18:05, 20 Dec 2004 (UTC)

Aontaím leat. Chuir mé cosc ar an úsáideoir 220.254.0.14 ar feadh 24 uair. --Gabriel Beecham 00:27, 21 Dec 2004 (UTC)
A Ghabriel, a chara,
Gabh raibh maith agat. Tar eis an teacs a scriobhaim suas, sílim go raibh an teacs sin an-trom--tá bron orm, agus gabh raibh maith agat arís.
Sorry if I came off as pushy; thanks for the help.
le meas,
--Ryanaxp 04:45, 21 Dec 2004 (UTC)

Ciall agus neamhchiall sa leathanach "treoir"

Ón lch "Athainmnigh an leathanach"

 • -Earráid: ní­ féidir an foirm a tabhair isteach
 • -...chun leathanach a athainmnigh.
 • - Bheith cinnte chun cuardach a dhéanamh ar athsheolaidh dubáilte nó briste.
 • - Tá tú freagrach i cinnteach go leanann naisc chuig an pointe a bhfuil siad ag aimsigh ar.
 • -nach aistreofar an leathanach má bhfuil leathanach ann cheana ag an teideal nua, mura bhfuil sé folamh nó athsheoladh nó mura bhfuil aon stair athraithe aige cheana.
 • AIRE! Is féidir leis an méid seo bheith athrú borb gan súil leis do leathanach coitianta; cinntigh go dtuigeann tú na iarmhairtí go léir roimh a leanfá.

Cupla cheann des na h-abairtí atá ar an lch sin - ní thuigim cuid acu fiú. An bhfuil aoinne i ndán an lch sin a chur i réir - ní fhaighim aon fhreagra nuair a iarraim ar Ghabriel bheith im´ riarthóir, agus b´fhéidir go gcaithfimis fanacht bliain eile go gceartófar é, mar sin. Meabhar 23:41, 12 Ean 2005 (UTC)

a Mheabhair: ba mise a rinne an chéad aistriú den comhéadán, timpeall bliain ó shin, is ceart é sin a rá. Chaith mé an-chuid de mo am phearsánta ag déanamh é sin - ní dhearna mé an jab go mbeadh earráidí agus botúin ann. ríomhchláraitheoir mé - sa comhthéacs Vicipéide, ciallaíonn sé sin nach bhfuilim freagrach as uaslódáil an chomhaid LanguageGa.php, an comhad logánaithe don suíomh seo. Ó thús Lúnasa a churadh iarratais uaslódála ar na liostaí riachtanacha, ach is tionscadal ollmhór é Wikimedia. Ní fhaighim aon pá do mo chuid oibre, sa mhodh céanna nach bhfaigheann tú nó aon duine eile aon pá as an oibre anseo - táimid go leor anseo go deonach. D'oibrigh mé ar tríd an Nollag ag dífhabhtú leagan nua den chomad le chabhair hAmgine, ceann de na ríomhchláraitheoirí atá ag Wikimedia. Maidir leis an riarthóireacht - ón piosa caint atá scríofa agat thuas agus in áiteanna eile, b'fhéidir nach dtuigeann tú go iomlán cad is brí le 'riarthóir' sa Vicipéid. Tabharfaidh mé freagra lán duit maidir le mo mhífhonn riarthóir a dhéanamh duitse ag Vicipéid:Riarthóirí amárach (níl an t-am riachtanach agam inniú). --Gabriel Beecham 00:32, 13 Ean 2005 (UTC)

International Writing Contest

Hello everybody,

In Berlin at Dezember 2004 there was the critique that there is not enough connection in the work of all the different Wikipedias in their different languages. I think, that an internationally linked writing contest should be one possible chance to cooperate and work together. At March 1st there will be the start of the second writing contest in the german Wikipedia so I thought, we can start it as an international project. There had bee contests in the Wikipedia of the Netherlands nl:Wikipedia:Schrijfwedstrijd, the german Wikipedia de:Wikipedia:Schreibwettbewerb and the english one en:Wikipedia:Danny's contest and as far as I could see it, it worked really good.

I hope you will join the Contest, please visit meta:International writing contest to find out more. -- 149.225.56.90 08:57, 11 Ean 2005 (UTC) (Achim Raschka aka Necrophorus)

Droch-Bhéarla agus gan focal amháin Gaeilge, atá thuas. Mholfainn an píosín seo a ghlanadh, mar nach é coinneáil suas le teangacha eile ár sprioc, ach méid réasúnta alt, de chaighdeán sásúil, agus le roinnt ábhar a bhaineann le Gaeil ach go h-áirithe, a chur ar fáil. Ar ndóigh, níl mórán cumhachta agamsa - is cosúil go bhfuil baint ag Gabriel, an t-aon riarthóir amháin atá againn, le dáileadh cearta riarthóra, agus ní bhacann sé freagra a thabhairt ar mo chuid iarrtas le bheith páirteach sa riaradh ó mhí Meán Fómhair ar aghaidh. Dála an scéil, tá cuma an-ghránna fós ar an gcuid is mó den suíomh le droch-Ghaeilge acu siúd a cheapann go bhfuil Gaeilge acu - bhí ar a laghad 10 mbotún i mír ghearr a bhaineann le ¨Staitisticí.¨ Meabhar 04:45, 21 Ean 2005 (UTC)
Aontaím gur fearr an caighdeán in áit an méid, ach ar ndóigh is féidir linn 'cur suas' le teangacha eile anseo! Is Gearmáineach é an té a scríobh an píosa seo - ball den Fondúireacht Wikimedia, fiu, ag tabhairt eolas dúinn faoin ócáid ilteangach seo. Is iarracht é seo scríobhneoireachta a chothú ar fud na Vicipéide. --Gabriel Beecham 00:59, 23 Fea 2005 (UTC)

Wikimedia Collaboration

A new attempt to get the Wikimedia community to collaborate on multi-lingual tasks is the Wikimedia Collaboration of the Week. Please see the page on meta for details. It would be great if someone could translate the following and encourage people here to work on the Gaelic language help pages. The text below is from en:Template:Wm-cotw and will be updated every week. Thanks. Angela 20:22, 3 Aib 2005 (UTC)


The Wikimedia Collaboration of the Week is an attempt to get the Wikimedia community to join forces in tackling problems that affect all our projects. The current COTW is to create a standard multilingual manual for the MediaWiki software. The help pages should be linked from Help:Contents on Meta, our Wikimedia-wide coordination wiki. Please see the instructions for this COTW and help to make it happen!

 

Audio template

Hi, I am making audio recordings of the pronunciation of words. Example; Media:Nl-be guy verhofstadt.ogg To include this in a good way in your wiki I need to know what your audio template is and how it works. When I know it i, and many others, can put it directly inside articles on yourr wikipedia.

Can some one please put your audio template on this page;

Greetings, nl:gebruiker:Walter


Stewards election

Hello,

The stewards election has started on m:Stewards/elections 2005. Anyone can vote provided that he has a valid account on meta with a link to at least one user page, on a project where the editor is a participant, with at least 3 months participation to the project. Stewards can give sysop right on projects where there are no local bureaucrate. Please vote ! Yann 20:24, 19 Bea 2005 (UTC)

PS: Please translate this. Thanks. Yann 20:24, 19 Bea 2005 (UTC)

Lárionad chomhphobail nua

Féachaigí ar an lárionad chomhphobail chun smaonaibh a fháil conas a chur fheabhas ar an vicipéid. Tá comhoibrigh ann, aistriúchán na seachtaine agus níos mó le déanamh. Bígí ann. - Dalta 21:32, 28 Bea 2005 (UTC)

Riarthóir nua agus Toghchán

Rinneadh mé i mo riarthóir inniu. Cheartaigh mé a lán fabht leis an suíomh agus d'aistrigh mé rudaí go Béarla. Tá méid ollmhór fós le déanamh agus má fheiceann tú ar fhabht, abair liom agus ceartóidh mé é láithreach.

Freisin, is gá don suíomh maorlathach, sin é duine atá in ann riarthóir nua a dhéanamh agus rudaí eile. Téigh chuig Vicipéid:Toghchán Maorlathacha chun níos mó eolas a fháil, vótail agus d'ainm a chur suas. - Dalta 20:59, 29 Bea 2005 (UTC)

Conas níos mó úsáideoir a fháil

Is cosúil nach bhfuil aon duine isteach sa Halla sin riamh ach is léir go bhfuil géar-easpa úsáideoirí againn anseo, go háirithe úsáideor gníomhartha. An bhfuil smaoinibh ag éinne conas níos mó úsáideoirí a fháil? Tá pobal idirlíon Gaeilge ansin, féach ar Beo!, tá an-mhéid daoine ansin, agus gach uair a feicim air, tá thart ar 25 daoine air. Mar sin, conas an pobal sin a fháil chun an Vicipéid a chur chun cinn? Is gá timpeall ar 10 daoine ag cruthú ailt gach lá agus ag ceartú botúin ar na suíomhanna. Tá fáilte roimh gach smaoineabh, bígí dána i d'eagracht! - Dalta 17:42, 4 Mei 2005 (UTC)

Míle alt

Ba chóir dúinn an cloch mhíle seo a úsáid chun an tionscadal a fhógairt.

 • An féidir linn alt speisialta den scoth a chruthú ar téama éigin, go mbeadh sé an míliú halt, agus gan an t-alt sin a chur sa gnáth-ainmspás (.i. gan alt oifigiúil a dhéanamh den alt) go dtí an am riachtanach? Má tá aon mholadh agat, cuir anseo é. Seo cúpla smaointe:
  • Cú Chulainn
  • Táin Bó Cúailnge
  • Taibhdhearc na Gaillimhe
  • na Gaeil

Gabriel Beecham 21:45, 15 Mei 2005 (UTC)

Dea-smaoineamh. Ach ní cheapaim go mbeimís in ann rud mar sin a dhéanamh. Cad atá i gceist agat go díreach, alt mar alt Vicipéid, nó rud difriúil, speisialta eile? Tosóidh mé ar an ráiteas phreasa go díreach. meta:Wikimedia press releases/500,000 English articles (int'l)Seo é an ceann a úsádeadh tar éis an leagan Béarla 500,000 alt a shroicheadh. Tá an dul as mo mheabhar chun níos mó smaoinimh a chruthú ach tá'im in easpa. - Dalta 21:56, 15 Mei 2005 (UTC)
Well done all of you, way to go and bravo. Longue vie à la Wikipédia irlandophone :) notafish }<';> 21:57, 17 Mei 2005 (UTC)


Gaolainn

<aistrithe ó Lárionad chomhphobail>
Baile i gContae Liatroma is ea Béal an Átha na Móir

Is Baile i gContae Liatroma é Béal an Átha na Móir

An bhfuil "polasaí" againn? -- Picapica 16:19, 26 Mei 2005 (UTC)

 • Níl aon polasaí áirithe againn cheana féin, ach i mo thuairim tá an chéad cheann níos soiléire, mar tá idirdhealú soiléir ó cheann ceann na habairte. --Gabriel Beecham 23:15, 26 Mei 2005 (UTC)
Gabh mo leithscéal chun é sin a scriosadh, ceapaim gur scríobh duine trína chéile gan ainm é. De réir Gaolainn, Gaeilig agus Gaeilge, de réir an caidheán, tá gach chaoi an abairt a scríobh ceart go leor. Ach ní ceart iad 'fé', 'fá' agus litriuithe neamh-chaighdeánach. Sa Gaeilig, ba "Is é Baile i gContae na Liatroma é Béal an Átha na Móir" é. - Dalta 23:21, 26 Mei 2005 (UTC)

Go raibh maith agaibh. Dála an scéil, bhí sé ar aigne agam "Is baile..." a scríobh. ...agus, ar aon chaoi, is é Béal an Átha Móir (gan "na") ainm na háite é! -- Picapica 10:16, 28 Mei 2005 (UTC)

Please Express Your Objection

There’s someone proposing a policy to close some minor, slow-growing, “hopeless” wikipedias on the wikimedia meta-wiki. (see [1]) This proposal is the enemy to the openness of the whole wikipedia community. I come here to inform you to express your opinion there. I think it's OK to use your own language on on the talk page. Thank you. --Theodoranian16:02, 26 Iúil 2005 (UTC)[]

Hoax: The Flowers Of Romance, please delete

Sorry, i don't speak the language of this Wikipedia and could not find the Template for Deletion-Requests. However i would like to inform you that the Article The Flowers Of Romance is an hoax, see [2] and commons:Commons:Village_pump#Hoax Article in 57 languages -- de:Benutzer:Kju 18:52, 29 Lúnasa 2005 (UTC)

Voting on a minority language Wikipedia

Hello everybody.

I would like to ask everyone to vote at this poll: http://meta.wikimedia.org/wiki/Proposal_for_Sinitic_linguistic_policy#Vote_-_.E6.8A.95.E7.A5.A8 as it is of immediate concern to the friends of minority languages everywhere. --24.251.198.251 11:26, 10 Meán Fómhair 2005 (UTC)[]


Localized date formats need to be verified

Dear Wikipedians,

I need your help to look at date formats for your language. I created a large list of formats here. Please take a look and fix any mistakes or add any new formats. This will help interwiki bot to match en:April 1, fr:1 avril, ru:1 апреля, zh:4月1日, and all other sites together.

What's needed: Look here at every format for your language, fix any mistakes, note any exceptions (some languages have 1st, 2nd, 3rd, etc naming schemas, or year 1 is written as '1 (year)' unlike all other years).

Also, I would like to receive a bot status on your site for my bot User:YurikBot. It will be mostly involved in interwikies.

Thank you!!!

You can contact me at en:Yurik (--Yurik 21:55, 24 Meán Fómhair 2005 (UTC))[]

I've looked at the formats page and have translated for ga and, where possible, for eo too. As for the bot, let's say we leave the discussion open for a week here (we have no bot protocol yet). If no-one is against it, then you can get the bot flag at m:Requests for permissions. Would the bot only be involved in interwikis? --Gabriel Beecham 02:12, 25 Meán Fómhair 2005 (UTC)[]
Thanks! The bot is only used for interwikies on the sites of the languages that i do not speak (en & ru). --Yurik 07:00, 25 Meán Fómhair 2005 (UTC)[]

Alt ag Beo.ie

Ní fhaca mé é go dtí an lá atá inniu ann, ach tá alt faoin Vicipéid ar Beo.ie ar feadh an mí seo caite! Comhghairdeachas le Dalta! --Gabriel Beecham 23:42, 29 Meán Fómhair 2005 (UTC)[]

Sinte fada

Ar en.wikipedia agus fr.wikipedia, ta rogha de charactair speisialta ar fail faoi bhun na fuinneoige eagarthoireachta. Arbh fheidir a leitheid a chur ar fail ar ga.wikipedia? Ta geargha leis - i bhfad nios mo na mar ata ar en no fr! Ma bhionn usaideoir thar lear ta chuile sheans ann nach mbeidh se in inmhe gutai fada a scriobh go gnathuil leis a bhrabhsaeir, agus ni bheadh uait gach rud a dheanamh roimh re i gclar proiseala teacs. 194.126.10.35 11:05, 11 Deireadh Fómhair 2005 (UTC)[]

 • Ba féidir, cinnte... scrúdóidh mé an córas... --Gabriel Beecham 20:26, 11 Deireadh Fómhair 2005 (UTC)[]
  • GRMA Gabriel, ta se i bhfad nios fusa anois! 194.126.10.35 09:51, 18 Deireadh Fómhair 2005 (UTC)[]

Wikipedians by country

Wikipedia in this language have a category for wikipdians by contry?

please see these examples:

Categoria por país o ubicación - Category by country or location - Categoria per paese o posizione - 类别按国家或地点 Fecha de creación
a b
da:Kategori:Wikipedianere efter nationalitet 16:01 20 jul 2005 Palnatoke
de:Kategorie:Benutzer nach Land 15:01 30 jul 2005 Suit
en:Category:Wikipedians by location 15:53 26 jul 2005 Thereverendeg (Category:Wikipedians by country 17:09 21 ago 2004 . . Joseph Dwayne)
es:Categoría:Wikipedia:Wikipedistas por países 10:39 12 may 2005 FAR
eo:Kategorio:Vikipediistoj laŭ landoj 16:19 11 jun 2004 ArnoLagrange
nn:Kategori:Wikipedantar etter geografi 17:06 12 oct 2005 Eddideigel
no:Kategori:Wikipedia-brukere etter område 07:32, 10 noviembre 2005 Vibeke
pt:Categoria:!Wikipedistas por país 21:45 12 oct 2005 NTBot (Categoria:Usuários pelo país 03:49 19 may 2005 . . Mnts)
ru:Категория:Википедия:Участники по странам 07:56 5 nov 2005 Maximaximax
sv:Kategori:Användare efter geografi 18:13 20 oct 2005 Habj
zh:Category:各地维基人 02:55 22 abr 2005 Vipuser

--Mnts 00:22, 15 Samhain 2005 (UTC)[]


Interwiki Bot Status

Hi. I would like to get my interwiki bot YurikBot marked as a bot in your language. The bot is already operating in almost 50 languages, and it would lower the server load and improve the quality of articles if all interwikies are updated at the same time. You can read more or ask questions here. I always run the latest version of the Pywikipediabot (i am also one of the developers of this project). The request for the bot status is here. Please support. Thank you. --Yurik (en) 03:11, 24 Nollaig 2005 (UTC)[]

 • Just for the record YurikBot was given bot status some time ago. User:Hashar has also been flagged. --Gabriel Beecham 21:23, 4 Meitheamh 2006 (UTC)[]

Cuardaigh

Chruthaigh mé na hailt Margaret Thatcher, Space Patrol (clár teilifíse Briotanach) agus Independent Television. Ach nuair a chuardaím na focail "margaret", "space" agus "independent", ní fhaightear iad. Bíonn orm teidil na n-alt a iontráil go hiomlán. Cén fáth? Ní tharlaíonn sé le hailt eile. An Piscín 00:06, 15 Eanáir 2006 (UTC)[]

Ceist

An bhfuil fhios ag éinne cén téarma a úsáidtear don Premier League Sasana as Ghaeilge? Léig Príomha, nó mar sin? Chonaic mé an téarma seo ar an idirlín, ach nílim cinnte go bhfuil sé an ceann is fearr. GRMA - An Tóin Mór 09:33, 27 Márta 2006 (UTC)[]

Tá 'An Premiership' feicthe agam an cuid is mó ar RnaG ar aon nós. Is dócha gurb é 'PríomhSraith Sacair Sasana' an Ghaeilge cheart air. - Dalta 02:00, 16 Iúil 2006 (UTC)[]


Tá sé fear!

Ar an leathanach réamhamhairc feictear na focail seo a leanas:

"Cuimhnigh nach bhfuil seo ach réamhamharc, agus nach sábháladh é fós!"

Ba cheart a scríobh:

"Cuimhnigh nach bhfuil ach réamhamharc sa leathanach seo, agus nach sábháladh fós é!" Erigena 13:58, 18 Iúil 2006 (UTC)[]

Go raibh maith agat, a hErigena, athrófar é :) Má bhfeictear aon botún eile, bí cinnte nóta a scríobh anseo faoi. --Gabriel Beecham 21:31, 18 Iúil 2006 (UTC)[]

Cabhraigh liom?

Seamus VI -- táim neamhliteartha as Gaeilge, ach déanaim iarracht. Go raibh maith agaibh. Ben-bh 06:01, 19 Lúnasa 2006 (UTC)[]

Wikimania 2007 Team Bulletin

Published by the Wikimania 2007 Taipei Team, Wikimania 2007 Team Bulletin provides the latest news of the Team's organizing work to everyone who is interested in Wikimania; it also gives the Team chances to announce calls for help/participation, so assistance in human and other resources can be sought in a wider range. Team Bulletin is published at the official website of Wikimania 2007 and released to the public domain. Issue 1 and Issue 2 has already published.--218.166.212.246 01:55, 29 Deireadh Fómhair 2006 (UTC)[]