Ainmhí a deirtear a bheith cosúil le hápa, agus cónaí air gar do líne an tsneachta i ngleannta go hard sna Himiléithe. De réir na scéalta, mór, clúdaithe le gruaig fhada dhorcha, in ann siúl ina cheartseasamh, timpeall 2 m ar airde, a lorg coise 15-30 cm ar fhad. Níor éirigh le haon sluaíocht teacht ar aon rud ach rianta is radhairc neamhiontaofa. B'fhéidir gur ápa nár rangaíodh fós é, fuílleach den homainid Néandartálach nó, go ródhócha, miotas amach is amach. Ainm eile air is ea an fear sneachta gráinniúil.