Scamaill ardleibhéil stratais nó i sraitheanna ina bhfuil trasdul ar siúl ó uisce forfhuaraithe go criostail oighir. Faightear ag airdí os cionn timpeall 5,000 m iad, cosúil le leatháin bhánliatha. Is réamhtheachtaire iad ar fhronta te lagraigh. Is féidir go n-athraonfaidh na braoiníní oighir is uisce sna scamaill solas na Gréine chun luan nó fáinne solais a chruthú.

Ciorastratas