Ó thaobh leictreachais de, tá bogfhíocháin na colainne mar a bheadh tuaslagáin leictrilíteacha iontu, agus mar sin, is éasca sruth ianach a sheoladh tríothu.

Sláinte agus bithleictreachas

Ach bíonn fíocháin na colainne de shíor ag giniúint a srutha leictrigh féin freisin. I ngach cill bíonn voltas idir an taobh inmheánach is an taobh seachtrach dá cillscannán.

Coinníonn meitibileacht na cille difríocht idir tiúchan na n-ian taobh istigh is amuigh den chillscannán. I gcás na gceall inspreagtha, na néarcheall is na gceall matánach, tarlaíonn dípholarú is polarú dinimiciúil le linn a ngnáthfheidhme. Ansin ritheann sruthanna ianacha leictreachais i gcóngar na gceall sin.

seomra um instealladh marfach, SAM, 2010

Tarlaíonn an próiseas seo i gcealla matánacha diaidh ar ndiaidh ar fud cealla uile an chroí. Ansin crapann an croí agus teannann sé an fhuil amach trí na hartairí. Tar a éis sin athpholaraíonn na cillscannáin ar fud an chroí.

Seolann an dípholarú is an t-athpholarú seo sruthanna ianacha timpeall leictrilít na colainne, agus nuair a chuirtear leictreoidí ar an gcraiceann is féidir voltas athraitheach tréimhsiúil a thaifeadadh, a dtugtar an leictreacardagram air.

Tarlaíonn a leithéid i leith na néarcheall san inchinn freisin, ach amháin nach bhfuil an dípholarú is an t-athpholarú leath chomh rialta leis an bpróiseas sa chroí, agus déantar an leictreinseifealagram a eascraíonn uaidh sin a thaifeadadh le leictreoidí a chuirtear ar an gcloigeann.

Má ritheann sruth leictreach isteach tríd an gcolainn de thaisme, faigheann duine turraing leictreach de bharr róspreagadh na matán is na néaróg ag an áit a dtéann an sruth isteach, ar an lámh, mar shampla.

clóiríd photaisiam

Ach má ritheann an sruth turrainge sin tríd an gcroí, féadfaidh sé cur isteach ar ghnáthfheidhmiú na gcillscannán ann. Ní tharlóidh dípholarú rialta an chroí ansin, ní theannfar an fhuil, agus gheobhaidh an duine sin bás go tobann.

Tá an leictreachas baolach, mar sin, agus ní mór a bheith cúramach ag plé leis. Is baolaí ar fad gnáthchórais srutha ailtéarnaigh (SA) ná gnáthchórais srutha dhírigh (SD).

Ar mhaithe le sábháilteacht, ba chóir gan aon chuid den cholainn a leagan ar shreang bheo ná aon mhiotal atá ag iompar srutha leictrigh.

Ba chóir a leithéidí a insliú go maith chun nach féidir teagmháil leo de thaisme, fiú. Más gá obair a dhéanamh ar ghléas leictreach, ba chóir i gcónaí an ciorcad uile a scor roimh ré.

TagairtíCuir in Eagar