An teocht ag a n-athraíonn staid ábhair ó bheith ina sholad go dtí bheith ina leacht ach teas a chur leis. Mar shampla, is é leáphointe uisce ná 0 °C nó 273 K. Is ionann leáphointe ábhair (agus teas á thabhairt dó) agus a reophointe (agus teas á bhaint amach as).