Veicteoir (míochaine)

Sa mhíochaine, orgánach, artrapód go coitianta, a fheidhmíonn mar ghníomhaí idirmheánach chun miocrorgánach galrach a aistriú ó óstach amháin go hóstach eile. Eiseamláirí is ea an sceartán le tíofas, an corrmhíol maidir le maláire is fiabhras buí, agus an mhíoltóg gainimh le léaismeanáis.