Is é is nimhiú luaidhe ann ná galar tionsclaíoch a tharlaíonn de bharr ionsú luaidhe sna scamhóga nó sa chonair bia. Tháinig sé chun cinn mar neamhord páistí freisin a fhaightear trí luaidhe a ionghabháil nó a ionanálú ón gcomhshaol, aer nó uisce atá truaillithe le sceithgháis gluaisteán, péint, nó fuíoll tionsclaíoch. Má bhíonn leibhéal ard luaidhe sa bhfuil, leanann damáiste don inchinn, an t-ae is na duáin, agus deasctar luaidhe sna cnámha, rud a chuireann isteach ar a bhfás. Tá fianaise mhaith ann go gcuireann fiú leibhéil ísle luaidhe isteach ar fhorbairt pháistí is a n-intleacht. Ní inmholta deoch a thógaint as cupán luaidhe, píobáin luaidhe a úsáid chun uisce inólta a iompar, ná deannach luaidhe a ionanálú. Tá rialacháin i bhfeidhm chun riachtanais mar seo a bhaint amach i ngach ionad oibre agus sa chomhshaol i gcoitinne.