Scrúdú poiblí sinsearach dara leibhéal i bPoblacht na hÉireann is ea an Ardteistiméireacht, nó Scrúdú na hArdteistiméireachta. Bíonn sí á stiúradh ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit[1].

 

Roghnaíonn an chuid is mó de scoláirí na hArdteistiméireachta an Ardteistiméireacht Bhunaithe[2]. Is clár 2 bhliain é an Ardteistiméireacht Bhunaithe. Tá réimse leathan ábhar ar fáil ann.

Déantar staidéar ar na hábhair go hiondúil ag gnáthleibhéal nó ardleibhéal. Is féidir staidéar a dhéanamh ar dhá ábhar (Matamaitic agus Gaeilge) ag bunleibhéal. Tá an bunleibhéal bunaithe ar riachtanais scoláirí a mbeadh deacracht acu leis an gnáthleibhéal nó ardleibhéal sna hábhair sin.

Go hiondúil déanann scoláirí staidéar ar 6 nó 7 ábhar sa tSraith Sinsearach. Caithfidh siad 5 ábhar ar a laghad, Gaeilge san áireamh a roghnú le haghaidh na Ardteistiméireachta Bunaithe.

 
Lár-Oifig Iontrála

Measúnacht agus scrúduithe

cuir in eagar

Déantar an Ardteistiméireacht bhunaithe a mheasúnú le scrúdú scríofa ag deireadh an chláir 2 bhliain. Tá scrúduithe praiticiúla agus obair thionscadail i gceist in ábhair áirithe mar shampla Ealaíon, Staidéar Foirgníochta agus Innealtóireacht. Tá béaltrialacha ann sa Ghaeilge agus i dteangacha na Mór-Roinne. Tarlaíonn na scrúduithe praiticiúla agus na béaltrialacha i rith bliana deiridh an chláir.

Bíonn an scrúdú scríofa ann i Mí an Mheithimh gach bliain.

Gach bliain ar an dara Céadaoin de Lúnasa, bíonn na torthaí ar fad ar fáil ar líne (examinations.ie[3]) ó uair an mheán-lae, ach i bpearsan ó na scoileanna ó 09.00 ar maidin.

Córas marcála le haghaidh grád scrúduithe

cuir in eagar

Tá 8 ngrád ag an scála, an grád is airde ná Grád 1, agus an grád is ísle ná Grád 8.

Tagann an scála grádaithe nua de 8 bpointe in áit an scála 14 pointe ag Ardleibhéal agus Bunleibhéal araon.

Roinntear marcanna idir 100% go 30% i seacht rann gráid (1-7). Tá gach rann 10% leathan.

 
foghlaim de ghlanmheabhair

Oideolaíocht

cuir in eagar

Cinneann an tAire Oideachais, a fhaigheann comhairle ón Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, an curaclam do scoileanna na hÉireann.

De réir taighde[4] ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, is ag brath ar an bhfoghlaim de ghlanmheabhair agus an tabhairt chun cuimhne a bhíonn daltaí na hArdteiste seachas a bheith ag réiteach fadhbanna as a stuaim féin. Mar sin, is beag tástáil a dhéantar i scrúdú na hArdteiste ar scileanna a bhaineann le réiteach fadhbanna, smaointeoireacht chriticiúil agus cruthaitheacht.

Ábhair ar fáil

cuir in eagar

Tá na hábhair atá liostaithe thíos ar fáil do mhic léinn Ardteistiméireachta, cé nach n-ofrálann formhór na scoileanna ach líon teoranta. Tá na hábhair i gcúig ghrúpa, agus baineann formhór na n-ábhar le grúpa amháin.

Teangacha éigeantacha

cuir in eagar
 • T1, An Béarla (éigeantach le heisceachtaí)
 • T2, An Ghaeilge (ag teastáil ó roinnt ollscoileanna le haghaidh máithreánach, éigeantach le heisceachtaí)

Teangacha neamhéigeantacha

cuir in eagar

Teangacha neamh-churaclaim Ní féidir na teangacha seo a leanas a thógáil ach amháin má tá an mac léinn ó bhallstát den Aontas Eorpach, má labhraíonn sé/sí an teanga ina roghnaíonn sé/sí a bheith curtha faoi scrúdú mar mháthairtheanga, gur lean sé/sí clár staidéir as a dtáinig an Ardteistiméireacht agus má tá sé/sí ag tógáil English san Ardteistiméireacht freisin. Coinníoll eile is ea gur féidir le hiarrthóir scrúdú a dhéanamh in ábhar teanga neamh-churaclaim amháin.[5]

Eolaíocht

cuir in eagar

Matamaitic

Eolaíochtaí saotharlainne

 • Fisic †
 • Ceimic †
 • Bitheolaíocht
 • Fisic agus ceimic (comhcheangailte) † (sa ghrúpa Eolaíochta Feidhmí freisin)

Staidéir ghnó

cuir in eagar
 • Cuntasaíocht
 • Eacnamaíocht talmhaíochta †
 • Gnó
 • Eacnamaíocht †

Eolaíocht feidhmeach

cuir in eagar
 • Eolaíocht talmhaíochta
 • Staidéar tógála
 • Innealtóireacht
 • Eacnamaíocht bhaile, eolaíoch agus sóisialta (sa ghrúpa Staidéar Sóisialta freisin)
 • Fisic agus ceimic (comhcheangailte) † (sa ghrúpa Eolaíochta freisin)
 • Grafaicí dearaidh agus cumarsáide ("líníocht theicniúil" roimhe seo)
 • Teicneolaíocht
 • Ríomheolaíocht
 • Corpoideachas

Staidéir shóisialta

cuir in eagar
 • Ealaín
 • Tíreolaíocht
 • Stair
 • Eacnamaíocht Bhaile, eolaíoch agus sóisialta (sa ghrúpa Eolaíochta Feidhmeach freisin)
 • Ceol
 • Polaitíocht agus an tSochaí
 • Oideachas reiligiúnach

Féach Freisin

cuir in eagar
 1. "Cóip cartlainne". Cartlannaíodh an bunleathanach ar 2001-05-21. Dáta rochtana: 2017-05-25.
 2. citizensinformation.ie. "An Ardteistiméireacht Bhunaithe". Dáta rochtana: 13 Lúnasa 2018.
 3. Examinations.ie. "[ttps://www.examinations.ie/?l=ir&mc=se&sc=sh Examinations.ie]". Dáta rochtana: 12 Lúnasa 2018.
 4. tuairisc.ie (2018). "An lámh in uachtar ag an bhfoghlaim de ghlanmheabhair ar an smaointeoireacht chriticiúil san Ardteist – taighde nua". Dáta rochtana: 14 Lúnasa 2018.
 5. "Cóip cartlainne". Cartlannaíodh an bunleathanach ar 2014-06-30. Dáta rochtana: 2021-02-24.