Is cluiche boird í an fhicheall, agus í ceaptha do bheirt imreoirí. Is í aidhm an chluiche ná rí an chéile imeartha a mharbhsháinniú. Tá an rí marbhsháinnithe, nuair atá sé faoi ionsaí agus gan deis éalaithe.

Clár na fichille maille le clog na fichille.
The Chess Game - Sofonisba Anguissola.jpg

Cur síos ar an gcluicheCuir in Eagar

Tús an chluiche
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Staid na bhfichillíní ag tús an chluiche


Imrítear ficheall ar bhord seicear a mbíonn 64 cearnóg (8 x 8) ann. Tá dath bán nó dubh ar na cearnóga, agus an dath céanna ar gach dara cearnóg.

Tosaíonn gach imreoir le sé bhall déag san iomlán. Déantar na baill a bhaineann le gach imreoir a aithint de réir datha. Tagraítear do na baill le dath níos éadroime mar "bán," agus an t-imreoir ar leo iad, "An bán". Tugtar "dubh" ar na baill le dath níos dorcha agus an t-imreoir ar leo iad, "An dubh". Tá trí bhrí ag an bhfocal “ball”, ag brath ar an gcomhthéacs. Ba cheart go ndéanfadh an comhthéacs an bhrí atá beartaithe soiléir.

 1. D'fhéadfadh sé go gciallódh sé aon chuid de bhaill na sraithe, lena n-áirítear na ceithearnaigh. Nuair a úsáidtear é ar an mbealach seo, is ionann "ball" agus "fichille", nó go díreach, "fear fichille" nó "fichillín".
 2. Ag imirt, is iondúil go n-úsáidtear an téarma chun ceithearnach a eisiamh, ag tagairt do bhanríon, do chaiseal, d'easpag, do ridire nó do rí amháin. Sa chomhthéacs seo, is féidir na baill a mhiondealú ina dtrí ghrúpa: na príomh-bhaill (banríon agus caiseal), ball beag (easpag agus ridire), agus an rí.
 3. I bhfrásaí ar nós “ball a bhuachan”, “ball a chailleadh” nó “ball a thabhairt suas”, ní bhaineann sé ach le heaspag nó le ridire.

Rialacha na FichilleCuir in Eagar

Ainm Litir Pictiúr
An Ceithearnach .   
An Ridire D   
An t-Easpag E   
An Caiseal C   
An Bhanríon B   
An R   

Sa chéad chomhthéacs, tosaíonn gach ceann den dá imreoir leis na sé bhall déag seo a leanas i gcluiche caighdeánach:

Is le himreoir na mball bán an chéad bhogadh i gcónaí. Taispeánann an pictiúr tús an chluiche. Bíonn cearnóg dhubh ar an taobh clé is cóngaraí de na himreoirí i gcónaí. Tosaíonn an bhanríon bhán ar chearnóg bhán agus tosaíonn an bhanríon dhubh ar chearnóg dhubh.

Forordaíonn rialacha na fichille na cineálacha gluaiseachta is féidir le himreoir a dhéanamh le gach cineál fear fichille. Gluaiseann gach cineál ball ar bhealach difriúil. Le linn an chluiche, glacann siad sealaíocht ar a chéile ag bogadh baill.

An RíCuir in Eagar

Is é an rí an ball is tábhachtaí. Cailltear an cluiche nuair a chailltear an rí. Bogann an rí cearnóg amháin i dtreo ar bith (go cothrománach, go hingearach nó ar fiar). Níl cead ag an rí dul go dtí cearnóg atá faoi ionsaí ag fear le dath eile. Tá cearnóg faoi ionsaí más féidir le fear bogadh ann ar an gcéad imirt eile. Má bhogann an rí chun cearnóige ina bhfuil fear eile, tá an fear sin gafa.

Má tá cearnóg an rí faoi ionsaí, deirtear go bhfuil an rí "sáinnithe". Muna bhfuil an rí in ann an sáinniú a bhriseadh, tá sé "marbhsháinnithe" agus tá an cluiche thart. Briseadh an sáinniú tar éis:-

 • an rí a bhogadh go dtí cearnóg nach bhfuil faoi ionsaí
 • fir a chur idir an rí agus an fear atá á ionsaí
 • an fhir atá á ionsaí a ghabháil

An BhanríonCuir in Eagar

Bogann an bhanríon i líne dhíreach chomh fada agus is mian léi. Is féidir léi dul i ngach treo (go cothrománach, go hingearach nó fiarthrasna). Ní féidir léi léim thar fhear eile.

An CaisealCuir in Eagar

Bogann an caiseal i líne dhíreach chomh fada agus is mian leis. Is féidir leis dul go cothrománach nó go hingireach. Ní féidir leis léim thar fhear eile.

An tEaspagCuir in Eagar

Is ar fiar a théann an t-easpag. Ní féidir leis léim thar fhear eile.

An RidireCuir in Eagar

Sé an ridire an t-aon fear atá in ann léim thar fir eile. Téann an ridire go díreach ón gcearnóg ina bhfuil sé go dtí cearnóg dhá chearnóg i dtreo cothrómánach agus cearnóg amháin i dtreo ingireach, nó go dtí cearnóg dhá chearnóg i dtreo ingireach agus cearnóg amháin i dtreo cothrománach.

An CeithearnachCuir in Eagar

Ní féidir leis an gceithearnach ach bogadh go dtí an cearnóg ar tosach. Ar a chéad bhogadh, is féidir leis dul dhá chearnóg ar tosach. Ní féidir leis an gceithearnach dul go dtí cearnóg in a bhfuil fear eile agus ní féidir leis léim thar fhear eile. Is ar fiar a ghabhann an ceithearnach. Agus an taobh eile den mbórd bainte amach ag ceithearneach, is féidir banríon, caiseal, ridire nó easpag a dhéanamh de.

Gabháil na bhfearCuir in Eagar

Má bhogann an rí, an bhanríon, an caiseal, an ridire nó an t-easpag go dtí cearnóg ina bhfuil fear an imeartha chéile, gabhtar an fear sin. Bogann an ceithearnach go hingearach ach is ar fiar a ghabhann sé.

CaisliúCuir in Eagar

Má tá an rí fós ar a phointe imeachta is féidir leis caisliú le chaiseal atá fós ar a phointe imeachta freisin. Bogann an rí dhá chearnóg i dtreo an chaisil agus léimeann an caiseal thar an rí go dtí an cearnóg in aice leis. Rialacha: Ni féidir caisliú

 • má bhog an rí roimhe sin
 • ma bhog an chaiseal (atá ag iarraidh caisliú) roimhe sin
 • má tá an rí "sáinnithe"
 • má tá fear idir an rí agus an chearnóg
 • má tá an rí ag dul thar cearnóg atá faoi ionsaí
 • má tá an rí ag dul go dtí cearnóg atá faoi ionsaí

"En passant" (dul thart)Cuir in Eagar

Tar éis ceithearnaigh a bhogadh dhá chearnóg, má tá ceithearnach an chéile imeartha ar chearnóg in aice leis, is féidir le ceithearnach an chéile imeartha an ceithearnach a ghabháil ar an gcéad imirt eile. Téann an gabhálaí ar fiar chun colúin an cheithearnaigh eile agus tógtar an ceithearnach eile den mbórd.

LeamhsháinniúCuir in Eagar

Más le himreoir an imirt, muna bhfuil rí sáinnithe aige agus muna bhfuil bogadh dlíthiúil aige, deirtear go bhfuil sé "leamhsáinnithe", agus críochnaíonn an cluiche gan bhuaiteoir.

ComhscórCuir in Eagar

Bíonn an bua ag imreoir tar éis a chéile imeartha a mharbhsháinniú ach is minic a éiríonn imreoir as an gcluiche nuair a cheapann sé nach bhfuil seans aige.

Is féidir chluiche a chríochnú mar chomhscór

 • má shocraíonn na himreoirí. Níl cead ag imreoir comhscór a thairiscint ach díreach tar éis fir a bhogadh
 • léamhsháinniú (féach suas)
 • muna bhfuil na fir fágtha ar an mbórd ábalta marbhsháinniú. Mar shampla - rí v rí, rí agus easpag v rí, rí agus ridire v rí, rí agus easpag v rí agus easpag (má tá na heaspaig ar chearnóga den dath céanna)
 • má tharlaíonn an staid céanna ar an mbórd trí uaire, is féidir le himreoir comhscór a éileamh
 • is féidir le himreoir comhscór a éileamh tar éis 50 bhogadh (bán agus dubh) i ndiaidh a chéile gan bogadh ceithearnaigh agus gan gabháil fir

SamplaíCuir in Eagar

Marbhsháinniú
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Tá an rí dubh ar chearnóg h5 faoi ionsaí ag an mbanríon ar g5 agus ní féidir leis éalú. Ní féidir leis an rí an bhanríon a ghabháil mar tá cearnóg na banríona faoi chosaint ag an rí bán ar f5.
Sáinniú
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Is le himreoir na bhfear bán an imirt. Tá an rí bán sáinnithe ag an easpag dubh ar chearnóg c4. Tá trí rogha ag an imreoir:-
 • an rí a bhogadh go dtí cearnóg nach bhfuil faoi ionsaí ag fear dubh. Sa léaráid seo, is féidir leis an rí dul go dtí a1 nó b1. Ní féidir leis dul go dtí a3 mar tá an chearnóg sin faoi ionsaí ag an rí dubh agus ní féidir leis dul go dtí b3 mar tá b3 faoi ionsaí ag an rí dubh agus ag an easpag dubh.
 • fear a chur idir an rí agus an easpag. Sa léaráid seo, d'fhéadhfadh an ceithearnach ar b2 bogadh go dtí b3.
 • an fear atá ag sáinniú an rí a ghabháil. Anseo, is féidir leis an ridire bán ar e3 an t-easpag ar c4 a ghabháil.
Leamhsháinniú
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Is le himreoir na bhfear dubh an imirt ach níl a fhir ábalta bogadh.
 • ní féidir leis an rí dul go dtí g7 mar tá g7 faoi ionsaí ag an gceithearnach ar h6
 • má bhogann an ridire bheadh an rí faoi ionsaí ag an gcaiseal ar a8. De réir sin, níl cead bogtha ag an ridire.
 • ní féidir leis na ceithearnaigh bogadh ach oiread mar tá fear bán díreach os a gcomhair

Imreoirí CáiliúlaCuir in Eagar

An Chraobh DhomhandaCuir in Eagar

Na Curaidh Domhanda (gan agó)

D'fhág Kasparov FIDE sa bhliain 1993 agus chuir sé eagrú fichille nua ar bun, an PCA. Bhí dhá chraobh dhomhanda ó 1993 go dtí gur bhuaigh Kramnik (an curadh clasaiceach) ar Topalov (an curadh FIDE) i gcluiche in Elista,An Rúis, sa bhliain 2006.


Na Curaidh Domhanda Clasaiceacha

Na Curaidh Domhanda FIDE

Imreoirí Cáiliúila EileCuir in Eagar

Naisc sheachtrachaCuir in Eagar