Vicipéid:Lárionad comhphobail

Tá gá ag Vicipéid LEATSA! Is amhlaidh atáimid uile ag tógáil ollchiclipéide agus pobail as Gaeilge. Tugann seo deis do dhaoine a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus rudaí nua a fhoghlaim. Thig leat alt nua a chumadh nó alt reatha a chur in eagar ach an cnaipe "Cuir in eagar" a bhrú. Is féidir leat cleachtadh a dhéanamh ar an gclár dubh freisin.

Is féidir leat rud a scríobh sa Halla Baile má tá rud le rá agat. Cruthaigh cuntas mura ndearna tú cheana é: níl le déanamh agat ach an nasc "logáil isteach" a bhrú ar bharr an leathanaigh agus an fhoirm a líonadh. Is féidir leat rud a bhreacadh ar leathanach plé an tsuímh seo, más maith leat.

Comhoibreach na Seachtaine
Áirigí libhse
Learning Irish?

Glac Páirt!Cuir in Eagar

 • Cruthaigh alt ... á tá Gaeilge mhaith scríofa aige.
 • Féach ar na síolta agus na leathanaigh a bhfuil glanadh ag teastáil uathu agus cuir leo!

Comhoibriú Vicimheán na SeachtaineCuir in Eagar

Is iarracht é Comhoibriú Vicimhéan na Seachtaine ar an gcomhluadar Vicimhéain uile a thabhairt le chéile chun fadhbanna atá acu i gcoitinne a fhuascailt. Is éard is cuspóir don CVnS reatha lámhleabhar ilteangach a chruthú do bhogearra na MeáVicí. Ba chóir na leathanaigh chabhracha a nascadh ó Help:Contents ar Meitea, ár vici comheagar fud-Vicimheáin. Féach ar treoracha an CVnS seo (as Béarla), le do thoil, agus cabhraigh lena dhéanamh!

Wikimedia-cotw-notext.png

Irish learnersCuir in Eagar

Is féidir ceisteanna a chur ar Vicipéideoirí i mBéarla (nó i dteangacha eile) más gá. Más rud é go bhfuil leagan Gaeilge ar fhocal nó ar théarma ag teastáil uait, bain triail as na foclóirí agus na bainc théarmaíochta atá ar fáil ar líne. Mar shampla, teanglann.ie, foclóir.ie achmhainn.ie, téarma.ie, irishdictionary.ie, IATE, Pota Focal agus gaois.ie.

You can always ask questions of other users in English (or another language) if necessary. There are lots of dictionaries and language libraries online to help you with your writing and editing. Check out the following links for more information: teanglann.ie, foclóir.ie achmhainn.ie, téarma.ie, irishdictionary.ie, IATE, potafocal.com, gaois.ie.

10.000 pagesCuir in Eagar

Congratulations from Lmo!!!

--Aldedogn 23:34, 25 Feabhra 2010 (UTC)Reply[reply]


Aonach Eagarthóireachta in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, 07/11/14Cuir in Eagar

Tá an tAonach Eagarthóireachta ar siúl faoi láthair. Slua mór d'úsáideoirí nua bailithe le chéile faoi stiúr baill de Chomhphobal Wikimedia na hÉireann. Nmacu (talk) 09:28, 7 Samhain 2014 (UTC)Reply[reply]


List of Welsh peopleCuir in Eagar

Hi all. I wonder if you could correct the title of this new page: Liosta de na daoine na Breataine Bige. It uses two templates, which also need checking (just a couple of sentences!): Teimpléad:Wikidata list and Teimpléad:Wikidata list end. Please leave me a message on my Welsh language Wiki if I can help further. Thanks! Llywelyn2000 (talk) 12:50, 12 Feabhra 2016 (UTC)Reply[reply]


wgCategoryCollationCuir in Eagar

Dia dhaoibh! Níl ach beagán eagarthóireachta déanta agam ar Vicipéid na Gaeilge, ach tá cuid mhór déanta agam ar Vicipéid Ghàidhlig na hAlban. I mí Feabhra na bliana seo chuireamar athrú simplí fóinteach i bhfeidhm ar Vicipéid na Gàidhlig, athrú a mholainn go mór do Vicipéid na Gaeilge ionas go mbeidh na litreacha le síneadh fada i gcónaí in ord ceart aibítre sna catagóirí.

Féach mar atá cúrsaí faoi láthair. I gCatagóir:Fréamh an Eolais mar shampla, ní bhfaighfear Éin chreiche in aice le Einceifilíteas mar a bheadh dúil leis, ach ag deireadh na haibítre i ndiaidh ‘z’. Agus tá bás ag teacht i ndiaidh bun.

Tchífear anseo an rud is cúis leis an trioblóid, faoin cheann “wgCategoryCollation” i gcomhad na socruithe do na Vicipéideanna éagsúla:

https://noc.wikimedia.org/conf/highlight.php?file=InitialiseSettings.php

Tá an t-Seicis (cs), Breatnais (cy), Fraincis (fr), Ungáiris (hu), Polainnis (pl), Portaingéilis (pt), Rúisis (ru), Gàidhlig (gd), agus an-chuid teangacha eile anois ag obair leis an Unicode Collation Algorithm (“uca”), algartam a chuireas litreacha le síneadh fada no diacritic eile san ord cheart. Ach tá Gaeilge na hÉireann ag obair gu fóill leis an algartam default éalangach éagumasach “uppercase”. Ní dhéanann “uppercase” ach ionannas idir na litreacha móra agus na litreacha beaga. Ní thuigeann sé go bhfuil baint idir ‘á’ agus ‘a’, mar shampla, agus cuireann sé go deireadh na haibítre litir ar bith ar a bhfuil síneadh fada. Is leor “uppercase” don Bhéarla, ach ní leor é don Ghaeilge.

Bheadh sé an-shímplidh an Vicipéid a thiontú don algartam “uca”. Ní gá ach: (1) plé agus vótáil a chur ar dóigh anseo; agus, má tá aontú ann, (2) iarratas a chur iseach ag phabricator.wikimedia.org. Tá sé sin déanta againn ar Vicipéid na Gàidhlig agus ni raibh deacracht ar bith againn.

Rudaí beaga eile. Is féidir {{DEFAULTSORT:Ein chreiche}} a úsáid chun “Éin chreiche”, mar shampla, a chur san ord cheart. Ach (1) is minic nach gcuimhnionn daoine ar DEFAULTSORT, agus (2) san lá atá inniu ann ba cheart don ríomhaire a bheith ag déanamh na hoibre sin. Nuair a bhéas wgCategoryCollation ag obair le “uca” in áit “uppercase”, ní bheidh gá tuilleadh ar DEFAULTSORT fá choinne na síntí fada a chur san ord cheart. Bhéadh “uca” socraithe acu do na vicipéideanna gu léir ach amháin gur éirigh deacracht. Ar na vicipéideanna mór mór (chomh mór leis an Fhraincis nó níos mó), glacann an ath-innéacsú an-chuid ama. Níl deacracht ar bith den t-saghas sin le na vicipéideanna beaga. Ar aghaidh linn, mar sin! Tá leaganacha éagsúla de “uca” ann, ina bhfuil miondifríochtaí. Oireann an leagan simplí, “uca-default”, don Ghàidhlig agus don Ghaeilge.

--Caoimhin (talk) 13:41, 3 Iúil 2016 (UTC)Reply[reply]

Go raibh maith agat as an eolas seo, a Chaoimhín. Cuirim a lán ama amú ag ceartú DEFAULTSORT nó á chur isteach. Feicim go mbíonn ainmneacha daoine rangaithe ar an Uicipeid de réir chéad ainm na ndaoine: Tá Ernest Rutherford i gcatagóirí faoi 'E', mar shampla, agus Akira Suzuki faoi 'A'. Faoi 'R' agus 'S' atá siad anseo. Níl fadhb agamsa leis sin ach bheadh sé orainn is dócha éirí as nósanna fuadracha áirithe anseo: Akira Suzuki a scríobh mar Suzuki Akira, an ord sa tSeapáinis (agus mar sin de le hainmneacha in Íoslainnis, Sínis agus (b'fhéidir) Ungáiris. Sampla eile: Kim Il-sung. Ní thuigim cad é an cur chuige le hainmneacha tíortha agus a léithéid. Conas a chuirtear 'an Tuirc' faoi 't'? An bhfuil sibh ag baint úsáide as DEFAULTSORT leo go fóill? SeoMac (talk) 04:35, 4 Iúil 2016 (UTC)Reply[reply]

Bheadh DEFAULTSORT úsáideach go fóill, chun ‘an Tuirc’ a chur faoi ‘t’ mar a dúirt tú, agus baineamaid úsáid as go fóill sa Uicipeid. Ach ní bheadh gá le DEFAULTSORT chun ‘Óman’ a chur faoi ‘o’, in áit é a bheith ag deireadh na h-aibítre mar atá faoi láithair i Catagóir:Ballstáit_na_Náisiún_Aontaithe. Sa mhórchuid de na h-altanna ní bheadh DEFAULTSORT de dhíth.

Ceist eile fá leith is ea ceist ord na n-ainmneacha pearsanta. Creidim féin go n-oireann ord na n-ainmeacha baiste i bhfad níos fear do na h-ainmneacha Gaelacha. Seachnaíonn sé na deacrachtaí le na sloinnte leithéid: ar chóir ‘Colm Mac Confhaola’ a bheith faoi ‘Mac’ no faoi ‘Confhaola’? ar chóir ‘Donach de Róiste’ a bheith faoi ‘de’ nó faoi ‘Róiste’? ar chóir ‘Éilís Ní Dhuibhne’ a bheith faoi ‘Ní’ nó faoi ‘Dhuibhne’ nó faoi ‘Duibhne’? ar chóir ‘Dómhnall Ruadh Mac an tSaoir’ (Dòmhnall Ruadh Phàislig) a bheith faoi ‘Ruadh’ nó ‘Mac’ nó ‘Saor’ nó ‘Saoir’? ar chóir ‘Màiri Mhór nan Òran’ (Màiri Nic a’ Phearsain) a bheith faoi ‘Mór’ nó ‘Mhór’ nó ‘Nic’ nó ‘Pearsan’ nó ‘Phearsain’? Ach tá mé sásta glacadh le ord na sloinntí sna catagóirí ina bhfuil na h-ainmneacha Gaelacha ina mionlach. Ní gá an t-ord céanna a bheith i réim i ngach catagóir. Is féidir gan bacadh le DEFAULTSORT agus an t-ordainm a sgríobh i ndiaidh an chatagóir mar seo:

 [[Catagóir:Filí|Mac an tSaor, Dómhnall]]
 [[Catagóir:Filíocht na Gaeilge]]

agus san dóigh sin beidh an t-alt faoi ‘Mac’ sa chatagóir ‘Filí’ agus beidh sé faoi ‘Dómhnall’ sa chatagóir ‘Filíocht na Gaeilge’. Níl an cheist seo fá ord na n-ainmneacha pearsanta réitithe againn sa Uicipeid - tá praiseach againn go fóill. Agus tá sé níos fearr, creidim, gan an cheist beagáinín achrannach seo fá na h-ainmneacha pearsanta a meascú leis an cheist fá wgCategoryCollation, atá iontach simplí creidim. Ceisteanna fá leith is ea iad.

--Caoimhin (talk) 09:49, 4 Iúil 2016 (UTC)Reply[reply]

Catagóir nua ag teastáilCuir in Eagar

An féidir catagóir nua a chur ar fáil: “Bundúchasaigh na hAstráile”? Bheadh fáilte roimpi.

Colin Ryan (plé) 00:08, 19 Samhain 2016 (UTC)Reply[reply]

Yes check.svgY Déanta SeoMac (plé) 05:44, 19 Samhain 2016 (UTC)Reply[reply]

Leathanaigh nua ag teastáil (Mí an Mheitheamh '18)Cuir in Eagar

Tá easpa leathanaigh faoi ábhair áirithe a bhaineann le cur chuige na Gaeilge ar an suíomh seo. Bhí iontas orm nach raibh leathanach le haghaidh an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 so thosaigh mé stumpa dó. An mhiste le aon duine nó daoine anseo leathanaigh nó stumpaí a thosú faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, Acht na Gaeltachta 2012 agus na Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus na Líonraí Gaeilge? Tá sé ar intinn agam leathanaigh nó stumpaí a thosú dóibh ach táim ag braith ar m'mháthair chun aistriúchán a dhéanamh orthu agus níl a fhios agam cathain a mbeidh sí in ann é seo a dhéanamh. Thosaigh mé leathanaigh Béarla thuas ar Vicipéid Bhéarla dóibh siúd le cúpla mí anuas más féidir le éinne aistriú a dhéanamh orthu. Bheinn sásta sa gearrthéarma má raibh fiú stumpaí déanta dóibh. Darren J. Prior (plé) 05:59, 5 Meitheamh 2018 (UTC)Darren J. PriorDarren J. Prior (plé) 05:59, 5 Meitheamh 2018 (UTC)Reply[reply]

Yes check.svgY Déanta Darren J. Prior (plé) 05:59, 7 Lúnsaa 2018 (UTC)

Celtic Knot Wikimedia Language Conference 2019Cuir in Eagar

Please translate to your own language! Apology for writing in English!

Celtic Knot 2019 ph.png

The third Celtic Knot Language Conference will be held this year at Penryn Campus, Cornwall on the 4th & 5th of July 2019.

More information can be found here. See you there! Llywelyn2000 (plé) 08:47, 6 Meitheamh 2019 (UTC)Reply[reply]

German broadcast video availble to translate into Gaelic and other languagesCuir in Eagar

Hi there, apologies for not posting in Gaelic.

These videos are availble for translation and reuse from German documentaries at ZDF, and are in use on German Wikipedia:

I've made the same suggestion of translation to the Latin, Welsh, Cornish, Scots Gaelic and Breton Wikipedias. If there is interest I will perhaps try to organise getting transcripts in German / English for translation and addition of target language audio. JimKillock (an deasbaireachd) 10:05, 20 dhen Ògmhios 2020 (UTC)

Proof of concept, video of Roman roads with German and English subtitles. From here, Gaelic subtitles could easily be added, and then a second version of the video with Gaelic audio added. Then, the same can be done with any of the other videos, there are around 100.
Das Straßennetz im antiken Rom (CC BY 4.0)
Ping in case anyone wants to help with this - we have 10 videos redubbed in Welsh and various other languages such as Esperanto, Dutch and Lati; here is the Welsh redub for instance.
Roman roads redubbed into Welsh
--JimKillock (plé) 09:35, 16 Deireadh Fómhair 2021 (UTC)Reply[reply]

Fóir orm ldt.Cuir in Eagar

Níl mé in ann Anasimyia a chur i gcló iodálach, mar cheannteideal an ailt seo; Anasimyia! (Tá an leagan ceart anseo sa Bhéarla: https://en.wikipedia.org/wiki/Anasimyia. Ériugena (plé) 12:59, 28 Iúil 2020 (UTC)Reply[reply]

Improving the translation support for the Irish WikipediaCuir in Eagar

Sorry about not being able to write in Irish. I hope someone can translate this!

Content translation has been successful in supporting the translation process on many Wikipedia communities, and we want to help additional wikis with potential to grow using translation as part of a new initiative.

Content translation facilitates the creation of Wikipedia articles by translating content from other languages. It has been used already to create more than half a million articles. In addition, the tool provides mechanisms to encourage the creation of good quality content, preventing the publication of lightly edited machine translations. In general, our analysis shows that the translations produced are less likely to be deleted than the articles started from scratch.

Irish Wikipedia editors have used Content translation to create more than nine hundred articles. Given the size of the editing community, we think that there is potential to use translation to create more articles, expand existing ones, and attract new editors that learn how to make productive edits. Translation can help the community to reduce the language gap with other languages and grow the number of editors in a sustainable way. In order to achieve this goal, we want to collaborate with you to make Content translation more visible in the Irish Wikipedia and support new ways to translate.

As a first step, during the next weeks we plan to enable Content translation by default on the Irish Wikipedia. That will make it easy for users to discover the tool through several entry points. However, users not interested in translation will still be able to disable it from their preferences.

Please feel free to share any comment in this conversation thread.

Thanks! --Amir E. Aharoni (WMF) (plé) 20:35, 14 Deireadh Fómhair 2020 (UTC)Reply[reply]

Hi Aaharoni! Míle buíochas (thanks)! I've been using the translation tool a bit, and find it very good overall. It is definitely what we need to grow/improve Irish Wikipedia. The only feedback I have for for future development: Sometimes I publish something through the tool, and then someone else changes it by 'Edit' or 'Edit source' (not using the translation tool). Then what? If I continue to edit my translation, I will overwrite changes made through other edits. It would be nice to be able to add new paragraphs from machine translation, while leaving existing paragraphs intact. Thanks for your work! Samalou (plé) 22:39, 14 Deireadh Fómhair 2020 (UTC)Reply[reply]
Hi Samalou! Thanks a lot for the response!
Yes, after the first version of the article is published, it becomes just a usual article, and can be edited using the wiki syntax editor or the Visual editor.
A feature that will allow adding sections to existing articles by translating them from other languages is in active development and will be released in the coming months. See the mw:Content translation/Section translation for more information. --Amir E. Aharoni (WMF) (plé) 21:18, 15 Deireadh Fómhair 2020 (UTC)Reply[reply]
Nice, yeah that's all I'm looking for is the ability to add sections by translation without overwriting anything else. Samalou (plé) 22:00, 15 Deireadh Fómhair 2020 (UTC)Reply[reply]
The machine translation engine currently supports Google Translate and Yandex. Could we look into please ading support for the EU's translation engine? It requires permission to access, but I feel certain they'd be willing to help the Wikimedia Foundation if someone asks nicely. It is trained on a gigantic corpus of parallel texts, as all EU texts must be translated into Irish. Info. Request access. Samalou (plé) 00:46, 27 Deireadh Fómhair 2020 (UTC)Reply[reply]

IMPORTANT: Admin activity reviewCuir in Eagar

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, interface administrator, etc.) was adopted by global community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on all Wikimedia Foundation wikis with no inactivity policy. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the admin activity review.

We have determined that the following users meet the inactivity criteria (no edits and no logged actions for more than 2 years):

 1. Nmacu (administrator)

These users will receive a notification soon, asking them to start a community discussion if they want to retain some or all of their rights. If the users do not respond, then their advanced rights will be removed by the stewards.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks,--علاء (plé) 19:31, 25 Eanáir 2021 (UTC)Reply[reply]

Board elections of WMF - without Gaeilge?Cuir in Eagar

(Please excuse me for posting in English, unfortunately I don't know Gaeilge. I would be glad about a translation!)

Dear all, These are the last days of the elections for the Wikimedia Foundation Board, the governing body of the Wikimedia Foundation. In the meantime, the first figures on the election process so far are available, and it also shows which communities have not participated at all so far. One of these is Gaeilge Wikipedia.

In these elections four of the sixteen board seats will be filled, another four will follow in 2022. By voting, the communities have the opportunity to directly influence the work of the Foundation.

Neither the Foundation nor the Board is always without controversy. But whether you think the current course is right and worth supporting or whether you think there should be fundamental changes: your votes count. All the more so as the representation of Wikiprojects outside the big Wikipedias is in urgent need of improvement - the needs of these communities are often significantly different from those of the big ships in the Wikiverse.

I would be very happy to see soon that Gaeilge Wikipedia has also taken the opportunity to have its say. Elections close on Tuesday at 23:59 UTC.

Thank you very much and best regards, DBarthel (WMF) (plé) 10:18, 29 Lúnasa 2021 (UTC)Reply[reply]

Celtic Knot 2022 update and scholarshipsCuir in Eagar

Celtic Knot Conference update: the call for program contributions is now open! If you’re involved in activities related to minority languages and Wikimedia projects, you can send your contribution to the “News from the Language Communities” lightning talks until May 31.

We also have updates on the format of the conference and scholarships for participation in the online conference and for organizing an onsite satellite event.

Check the full announcement on the event’s talk page: https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Celtic_Knot_Conference_2022#Celtic_Knot_Conference%3A_program_contributions_and_onsite_events

If you have any questions, feel free to contact the organizers: Daria Cybulska, Richard Nevell or Léa Lacroix. Looking forward to seeing you involved at the Celtic Knot! Richard Nevell (plé) 16:46, 6 Bealtaine 2022 (UTC)Reply[reply]

Lightning talksCuir in Eagar

Hi folks, the upcoming deadline for lighting talks is 31 May. We're after 5-minute pre-recorded videos with news from the project, or what you've been up to. We'll be showcasing the videos on the first day of the conference. You can record the video yourself and send it to the organisers, or I'd be happy to have a Zoom call and record it for you. Feel free to get in touch via richard.nevell@wikimedia.org.uk. Richard Nevell (plé) 16:56, 27 Bealtaine 2022 (UTC)Reply[reply]

Celtic Knot Conference 1–2 July 2022: registration is now openCuir in Eagar

Hello everyone,

This year's Celtic Knot Conference is fast approaching. We've got workshops, updates from the community, and opportunities to connect with fellow Wikimedians working on language diversity. Registration is open, and we hope to see you there: https://www.eventbrite.com/e/337125239667

Richard Nevell (plé) 13:46, 14 Meitheamh 2022 (UTC)Reply[reply]

Is cosúil go bhfuil ainm an Stáisiún Bhaile an Mhóta mícheart, b'fhéidir gur chóir go mbeadh Stáisiún Baile an Mhóta ann? -- Deirge Ó Dhaoinebeaga (plé) 22:47, 16 Lúnasa 2022 (UTC)Reply[reply]

Níor chóir — ceart mar atá! Is é seo an fáth a bhfuil séimhiú ar "iníon fhear an tí" freisin... an riail chéanna. Uaireanta tugtar "ginideach dúbailte" air. kscanne (plé) 23:21, 16 Lúnasa 2022 (UTC)Reply[reply]

Teimpléad:Photo montageCuir in Eagar

an féidir le duine éigin en:Template:Photo montage agus en:Module:Photo montage a chur ar Vicipéid le do thoil? -- Deirge Ó Dhaoinebeaga (plé) 20:17, 19 Lúnasa 2022 (UTC)Reply[reply]

 •  Y Déanta - seo dhuit!

- Alison plé 01:43, 20 Lúnasa 2022 (UTC)Reply[reply]

Enabling Section Translation: a new mobile translation experienceCuir in Eagar

Hello Irish Wikipedians!

Apologies as this message is not in your language, ⧼Please help translate⧽ to your language.

The WMF Language team is pleased to let you know that we will like to enable the Section translation tool in Irish Wikipedia. For this, our team will love you to read about the tool and test it so you can:

 • Give us your feedback
 • Ask us questions
 • Tell us how to improve it.

Below is background information about Section translation, why we have chosen your community, and how to test it.

Background information

Content Translation has been a successful tool for editors to create content in their language. More than one million articles have been created across all languages since the tool was released in 2015. The Wikimedia Foundation Language team has improved the translation experience further with the Section Translation. The WMF Language team enabled the early version of the tool in February 2021 in Bengali Wikipedia. Through their feedback, the tool was improved and ready for your community to test and provide feedback to make it better.

Section Translation extends the capabilities of Content Translation to support mobile devices. On mobile, the tool will:

 • Guide you to translate one section at a time in order to expand existing articles or create new ones.
 • Make it easy to transfer knowledge across languages anytime from your mobile device.

Irish Wikipedia seems an ideal candidate to enjoy this new tool since it has Content Translation tool enabled by default.

We plan to enable the tool in the coming weeks if there are no objections from your community. After it is enabled, we’ll monitor the content created with the tool and process all the feedback. In any case, feel free to raise any concerns or questions you may already have in any of the following formats:

 • As a reply to this message

Try the tool

Before the enablement, you can try the current implementation of the tool in our testing instance. Once it is enabled on Irish Wikipedia, you’ll have access to https://ga.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation with your mobile device. You can select an article to translate, and machine translation will be provided as a starting point for editors to improve.

Provide feedback

Please provide feedback about Section translation in any of the formats you are most comfortable with. We want to hear about your impressions on:

 • The tool
 • What you think about our plans to enable it
 • Your ideas for improving the tool.

Thanks, and we look forward to your feedback.

UOzurumba (WMF) (plé) 03:11, 21 Márta 2023 (UTC) On behalf of the WMF Language Team.Reply[reply]

 •   - i gcoinne - as it happens, the community here is debating the merits of content translation for non-established editors here, as the current state of machine translation is not of sufficient quality to deploy here, and folks are putting in a lot of effort in cleaning up well-meaning editors who have little to no experience in the language. So - I'd rather this wasn't enabled here at this time. As least not until the machine translation function is not open to all - Alison plé 03:23, 21 Márta 2023 (UTC)Reply[reply]