Irisí agus Nuachtáin Gaeilge

Uasdátaithe: 20ú Iúil 2023

Is éard atá sa leathanach seo ná liostaí d'Irisí, Nuachtáintréimhseacháin Gaeilge a scríobhadh nó atá fós á scríobh go fisiciúil nó ar líne. Tá iarracht déanta bliain eisiúna agus tréimhse eisithe a aimsiú do gach ceann acu.

(Mura raibh an t-eolas thuas ar fáil go saoráideach breacadh síos bliain na cóipe ba luaithe agus ba dhéanaí a dtángthas orthu agus cuireadh lúibín uilleach le comhartha ceiste roimhe nó ina dhiaidh (?< nó >?) chun léiriú nach eol dúinn an raibh cinn roimhe nó ina ndiaidh. Luaitear ainm eagarthóirí nuair atá sé ar eolas ach le roinnt irisí bhí an oiread sin eagarthóirí go mbeadh gá iad sin a liostáil in alt a bheadh bunaithe ar an iris áirithe sin).

Dímhaoiniú na nIrisí Gaeilge

cuir in eagar

Sa bhliain 2014, ar chúis laghdaithe mhaoinithe ón státchiste, d'éirigh Foras na Gaeilge as maoiniú a chur ar fáil do 10 n-iris nó nuachtán Gaeilge. B'iad sin An Sagairt, An Timire, An tUltach, Beo.ie, Feasta, Gaelscéal, Lá Nua, Saol, agus dhá iris ghréasáin a bhí ar Gaelport.com: suíomh idirlíon Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Gaelport.com: Cogar agus As na Nuachtáin[nasc briste go buan] tháinig Peig i gcomharbacht ar sin. Bhí deireadh tagtha le Goitse an bhliain roimh ré agus ní raibh FnaG ná údarás na Gaeltachta dá maoiniú. Roimh dheireadh na bliana agus théis babhta iarratasa, chinn FnaG go maoineodh siad an nuachtán agus iris ghréasáin úr Tuairisc.ie agus Nós.ie agus leanadh de bheith ag soláthair maoiniú go glófar Comhar.

Sléacht ar earnáil iriseoireachta na Gaeilge a bhí sa dímhaoiniú agus theip ar mhisneach mórán des na scríbhneoirí. Bhí ardán scríbhneoireachta á soláthair ag na h-irisí seo agus lucht léithe farsaing acu uilg agus thar oíche múchadh é seo. Mhair trí iris gan maoiniú, b'iad sin Feasta (cartlann) a mhaoinigh CnaG go 2023, agus an Timire a clóitear sé h-uaire sa bhliain agus atá á maoiniú as síntiúis. Mar fhreagra ar an dímhaoiniú bunaíodh an iris An Taobh Ó Thuaidh chun iris Gaeilge a sholáthair dos na 43 ciorcal comhrá a bhí gníomhach roimh an bpaindéim ar fud Bhleá Cliath.

Eisíodh céad eagrán Timire Chroidhe Naomhtha Íosa i 1911, agus mar gurb é an iris Ghaeilge is faide sa tsiúil é, bheartaigh an t-eagarthóir nach dteipeadh air faoin a stiúir. Mar sin chinn sé daoine a aimsiú a bheadh toilteanach síntiús a ghlacadh, agus de bharr a h-iarrachtaí tá os cionn míle síntiús anois ag an iris, sin 600 níos mó ná comhar.

Irisí agus nuachtáin atá fós á gcló nó á n-eisiúint ar líne

cuir in eagar

In ainneoin na dímhaoinithe, lean roinnt irisí dá gcló agus tháinig cinn nua chun cinn. Tá 22 iris/ nuachtán Gaeilge á gcló ar pháipéir nó ar líne. Siúd Aneas An Gael (Meiriceá), An Lúibín (Astráil), An Timire, Breac, Biseach, Domhan Níos Fearr , Eipic, Iris Eoghanach, Iorras Aithneach, Irisleabhar Mhá Nuad, Mionlach, Nuacht Mhall, Teanga Tí, Nuacht-PEIG.ie, Seachtain, Scríbhneoirí Cois Teorainn, agus ceann nó dhó eile. Na cinn atá fós á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge ná Tuaraisc.ie, Nós.ie, Comhar, COMHAR-Taighde agus Comhar Óg.

Mar nach raibh na cíona lín spleách riamh ar FnaG agus lean siúd ag scríobh , a bhí de mhisneach acu tabhairt fúthu, leithéidí: An Codú, IMúscraí, Cuaille

Foinsí Taighde

cuir in eagar

Fuaireas an t-uafás teideal ó shuíomhanna gréasáin Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, World Cat, ISSUU, Ainm.ie, Taisceadán Cheoil Dúchais na hÉireann agus tré an focal 'iris' nó nuachtán nó irisleabhar a scríobh i mboscaí cuarda éagsúla.

Fuaireas an t-uafás eolas maidir le h-irisí na Sé Chontae ó thaispeántas a rinne Pobal' i mBéal Feirste agus an leabhrán dar teideal 'Bolg an tSolair a d'eisigh siad sul má déanadh dímhaoiníodh orthu siúd.

Bhí mórán teideal d'irisí éagsúla i leabhar Phillip O'Leary Gaelic Prose in the Irish Free State agus fuaireas neart eolas ó chuimhní m'athair Pádraig Ó Snodaigh a bhí páirteach i mórán irisí a eisiúint é fhéin agus fuaireas neart eolas ar theidil inmheánacha Shinn Féin ó mo dheartháir Aengus Ó Snodaigh. Tá Conradh na Gaeilge fós lena heolas faoin lear mór irisí agus nuachtáin a d'fhoilsigh siadsan is a gcraobhacha thar na blianta.

Cíona Lín / Blaganna

cuir in eagar

Focal eile ar 'dialann' is ea 'cín lae'. Ciall 'cín' ná 'leabhar, dá réir luíonn sé le ciall gur 'cín lae lín' nó'n ngiorrúchán 'Cín Lín' a bheadh ar Web logBlog. 'Blag' an sainfhocal a roghnaigh formhór siúd a bhí ag cur a gcuid scríbhinn ar an ngréasáin ach 'Cín lín Uí Choinmín' an cur síos atá ag An Coimíneach ar a iarrachtaí féin agus pléann Aonghus Ó hAlmhain (duine des na Cín línteoirí is fada sa tsúil) an sainfhocal 'Cín Lín' ina alt 'Cín Lín nó Blag'. Ag deireadh an ailt roghnaíonn sé feidhm a bhaint as 'blag' de dheasca blagadóirblagálaí a bheith níos éasca le rá.

Eachtrannaigh le Gaeilge a thosaigh na céad cíona lín Gaeilge, B'iad siúd Séamus (Poncán) Ó Neachtain i 2002, Panu Höglund i 2003 agus Hillary Sweeney i 2004. Lean Aonghus Ó hAlmhain iad i 2005 agus Eoin Ó Riain leis An Codú i 2006. Lean lear mór eile iad go raibh ré órga ann idir 2009 agus 2013 nuair a bhí os cionn 50 cín lín gníomhach. B'ait nár mhair an tromlach i ndiaidh dí-mhaoiniú na n-irisí Gaeilge - cá bhfios ach gur chaith an dímhaoiniú scáth dorcha ar an earnáil tré chéile agus gur bhailigh an slua isteach ón dtrá, nó an é go ndeachaigh daoine i muinín na meán sóisialta atá i bhfad níos gasta chun freagraí a fháil ar thuairimí.

Cibé fáth, níl ach dosaen cín línteoirí fós ag gabhailt den cheird agus tá'n dream is luaithe chuige Hilary Sweeney, Panu Petteri Höglund, Denis King, Aonghus Ó hAlmhain agus Eoin Ó Riain fós ina measc. Tá 150 sa liosta atá ar fáil fé bhun liostaí na n-irisí agus nuachtáin.

Liostaí na n-irisí ⁊ nuachtáin

cuir in eagar

Fé 6 cholún lorgaíodh an t-eolas seo 1. Teideal 2. Cineál Foilseacháin 3. Blianta Eisithe 4. Buneolas 5. Eagarthóirí 6. Eolas Breise. Tá mórán bearnaí ann de thúisce easpa nó na foinsí eolais cuí. Féadfadh siúd le heolas cruinn é sin a líonadh isteach.

Maidir le líon na n-irisí - aimsíodh 380 i nGaeilge Amháin, 118 gcinn i nGaeilge agus Béarla, 9 gcinn i nGaeilge, Gaeidhlige agus Béarla, 10 gcinn Ilteanngach, 10 sraith Ghaeilge i nuachtáin Béarla (is cinnte go bhfuil breis ann), 87 gcinn le teideal Gaeilge le haltanna i mBéarla agus 2 cheann i mBéarla ag plé na Gaeilge.

I nGaeilge Amháin

cuir in eagar
Teideal Nuachtán /Iris Blianta Buneolas Eagarthóir Breis eolas / Nasc
Ach Iris ?<1962>? Irish Chuallacht Cholm Cille i gColáiste Mhá Nuad
Acta Medica Gadelica Sraith 1983-1985 Iris Acadamh na Lianna Liam Ó Sé is é bhunaigh é
Agus Iris Míosúil 1961-98 Corcaigh Diarmuid Ó Murchú ansin Diarmuid Ó Súileabháin

don tríú bhliain deiridh nuair a baineadh an deontas daofa.

Aiséirigh / Aiséirí , 1942-50?-75 Bliainiris Chraobh na hAiséirí CnaG. Clóite ag Nuachtáin teo. Gearóid Ó Cuinneagáin Déanadh míosgán Béarla as nuair a scoilt an chraobh is nuair a bhunaigh Gearóid an páirtí polaitiúl Ailtirí na h-Aiséirigh.
Amárach (guth na Gaeltachta) Nuachtán 1953-83 Muintir na Gaeltachta / Comharchumann Chois Fharraige.Indreabhan,
Aimsir Óg Iris 1999-'00> Scéalta Aistí Dánta, Cúrsaí reatha, Critic, Béaloideas, Teanga Micheál Ó Cearúil trí h-eagrán (ceithre leabhar, eagrán a 3 in dhá chuid)
Aisling Iris 1973-75>? Iris ócáidiúl Dhún Chaoin cló Dhún Chaoin 10p mí na Nollag tháinig an chéad eagrán de Aisling – Pobal 24 Beal. 1974 Mícheál Ó Dubhshláine/ Aogán Ó Muircheartaigh dírithe ar phobal Dhún Chaoin is mó a bheidh sé de réir cosúlachta. Fíor iris logánta í idir dréachtú, bhéarsaí agus nuacht an pharóiste fiachla ann fosta – Pobal 24 Bealtaine 1974
An Aimsr Óg - sraith 2002-'06 Páipéar Ócáideach ag plé an teanga Micheál Ó Cearúil 7 n-eagrán
An Aimsir Óg sraith 2002-'04 Paimfléid ar chás na Gaeilge i mórán rémsí Micheál Ó Cearúil 5 eagrán
Anam Bheo Nuachtán 2008 >? Nuachtán mhíosúi de chuid na Bruiséile cruthaithe ag Pobal Gaeilge na Bruiséile
An Bárd Iris ?<1917>? Arna chur amach do mhuintir na Láimhe Deirge Béal Feirsde Uimh. 176 = 1917
An Barr Buadh Iriseán 1912 (3 mhí) Seactanán Polaitiúl a bunaigh Pádraic Mac Piarais – Pádraic Mac Piarais Lean ó Mhárta go Bealtaine 11 eagrán
An Bhearna Bhaoghail Nuachtán 1912>? idir láimhe ag Comhluadar Airt Uí Ghríofa 6 Sr. Fhearcair

CA Shinn Féin

An Birín Beo sraith 1824- 1925 Gaeltacht Músgraidhe Corcaigh
An Branar Iriseán 1919 - 1925 Ó 1919-1920 Eisíodh as plás Ely (seoladh Chraobh na

gCúig gCúigí CnG) Muintir an Bhranair, BÁC a d'eisigh é i 1925 as 122 faiche stiabhna (school of Irish Learning – Osbern Bergin)

An Bréagán Iriseán 1912 – 1918 Páipéir tosnuightheoirí Chraoibhe na gCúig Cúigí de CnG 6 orlach x 4orlach – Do lucht foghlamtha ranganna G na craoibhe. Lámhscríofa sa chló Gaelach'
An Bhrídeog Iriseán 1929 -32 eipic Louise Gavin-Duffy ?? Leanann mar 'Fé Bhrat Bríghde'
An Briathar Saor sraith 1994-96 Chuile cheathrú? Wales Comhluadar Chaerdydd Patrick Egan
An Camán sraith 1898-38>? Míosachána r aibh CnaG CLG páirteach ann. Cómh-Choiste na g-Cumann nGaedhealach BÁC Donnchadh Ó Brian / Pádraig Ó Caoimh
An Caomhnóir Iris 1989-'13>? Nuachtlitir Fondúireacht an Bhlascaoid
An Chearnóg Iris 1923 -25 Iris Chonnachtach a bhí ar thaobh na bPoblachtach Athair Micheál Mac an Mhílidh an bhainisteoir clóite ag Connaught Telegraph
An Chléir 1937>? Tuarascbháil Chumann na Sagart nGaedhealach
An Chóisir Cheoil leabhrán ?<1952-60>? 120 amhrán i 12 leabhrán amhráin Seán Ó Tuama
An Chraobh-Ruadh sraith 1913 -? CnG Bhéal feriste / Árd-sgoil Ultach irisleabhar Chonnartha na Gaedhilge ghá chur amach ag

muinntir na h-Ard-Sgoile Ultaighe, Béal Feirsde

An Claisceadal sraith 1930-40 Leabhrán le amhráin i nGaeilge Colm Ó Lochlainn
An Codú Iris ar líne 2006 -2021> Smaointe Fánacha as Chonamara Eoin Ó Riain
An Coileach Grinn Greanán 1952>? Greannán Gaeilge micléinn UCD Micheál Ó Cíosóig agus Micheál Ó Bréartúin ainmnithe i ndiaidh proinnteach 'The Green Rooster'
An Crann Sraith 1908-24>? Coiste Feis Thír Chonaill. Foilsithe leis An Stoc (1917-1920, 1923-1931) Cf. R. de Hae, Clár-Litridheacht na Nua-Ghaedhilge.
An Cúléisteoir Irislín 2004 – 2009 Irislín Chonamara http://anghaeltacht.net/ce/cartlann/0101.html Foilsithe agFoilsitheoirí Read-out i mbaile na hAbhann ag
An Déiseach Sraith bliantuil 1963>? CLG PhortLáirge
An Domhain Nuachtán 1991 Aon eagrán amháin (meastar) Amhail is gur nuachtán triallach a bhí ann mar go raibh litreacha ón bpoball sa chéad eagrán agus freagra crossfhocal an eagrán roimhe san eagrán sin freisin.
An Dréimire Sraith mhíosúil 1987 -1996 Do lucht Ardteiste. Leantar mar 'Dréimire' i 1997 Áine Ó Cuireáin Clóite ag Anois Teo. Go '97 ansin ~Gael-Linn.

Ní fios ar clóadh idir 2001-08

An Duibhneach Iris ?<1974>? Iris Ráithiúl Coisde Cearta `Sibhialta'/náisiúnta Chroca Dhuibhne 5p Breandán Mac Gearailt Tar éis do Breandán Mac Gearailt éirigh as bheith ina eagarthóir ar Misneach bhunaigh sé seo.
Aneas Iris 2020 >-'23> Belles Lettres as Gaeilge. Filíocht, Gearrscéalta, Critic liteartha [[Simon Ó Faoláin[[ (Southward Editions €10 Corcaigh (ionad Litríochta an deisceart), d’fhás seo as an forlíonad Gaeilge dar teideal
An Fiolar Iris 1930>? Irisleabhar Scoile na Mainistreach (conc na mainstreach i dTuaisceart Éile)
An Fíor Éirionnach Iris 1862>? Richard D'alton is a scríobh A scarce Tipperary journal” -Journal of the Waterford and South-East of Ireland Archaeological Society, Vol. XIII, pp. 107-111, 1910
An Gael Iris 2009-'23> Cumann Carad na Gaeilge a chuireann amach é. An cumann céanna a chuir An Gaodhal amach in 1881

Ar líne

An Gael Óg Nuachtlitir 2011-13> Na Gaeil Óga CLG a chuir amach
An Gael – An Dord Féinne ?<1929 >? [ Iml 7 Uimh.5 1929 ] deirtear go raibh an tArdeaspag ina chathaoirleach ar choiste a bhí ag bailiú airgid chun foclóir Gaeilge, a rinne Michael O’Keeffe as Sráid na Cathrach, a fhoilsiú.
An Gaedheal iriseán 1916>? The Gael : a weekly journal of stories, sketches, news notes, songs, etc
An Gaedheal Óg Iris ?<1937-1945 Iris do dhaltaí bunscoile. Bráiṫre Críostaṁla na h-Éireann a bhí istigh san iris 'Our Boys' Tháinig Tír na n-Óg sna sála air. De thúisce achannaí ó T. Deirg go Seán McEntee Aire. Airgeadais a foilsíodh an GÓ
An Gaeilgeoir nuachtlitir Bráithre Críostaí na hÉireann BÁC
An Geata /An Geatín Sraith / irislín 1993 -2021> Nuachtlitir Ghaelacht na Mí Tugadh An Geatín air nuair a foilsíodh ar an idirlín amháin é
An Ghaoth Aneas forlíonadh 2011>2016 forlíonadh Gaeilge den iris Southword a d’eisigh Ionad Litríocht an deiscirt. Ailbhe Ní Ghearbhuigh ‘11-’14 + Colm Breathnach ‘15-’16 12 eagrán a thosaigh le heagrán a 20 de Southword, Mhaoinigh Foras naGaeilge é. Tháinig Aneas ina dhiadh i 2020
An Giolla irisleabhar 1951>? Iris oifigiúil Giollaí na Saoirse
An Giorrfhiadh Iris 1922>? Iris Ghaeilge Phríosúin an Churraigh Proinsias Ó Riain
An Glaodh Iris ?<1945>? An taon páipéar scoile sa tír scríofa i nGaeilge
An Glór Iris ?<1940-47>? Iris CnG Áth Cliath, Gach ré Shatharn Anraoi Ó Liatháin - [ar fáil i leabharlann Gilbert Sr. An Phiarsaigh] Thánig 'Feasta' ina dhiadh.
An Grianán (CnG) Páipéar Páipéar Cinn Bhliadhna do Ghaedhealaibh Chorcaighe : ar n-a chur amach ag Craoibh Naoimh Fionn-Bharra.
An Guth Iris i bhfoirm leabhar 2003 – 2012 Duanaire Gaeilge- Gaidhlig - Iris filíochta is próis – bliantiúl-ish Roddy Ó Gorman Foilsithe ag Coiscéim 7 gcinn ar fad.

“leanbh caithiseach Rody Gorman, a chuir filí Éireann agus Alban ag cabaireacht le chéile.” - Alan Titley

An Iodh Morainn sraith 1940-46>? Bliain Iris Cumann Gaelach Choláiste na hOllsgoile Áth Cliath Dónall Ó Móráin ⁊ Roibeárd Mac Góráin Cló G.
An Iris Iris 1945-46 An Gúm – iris faoi scáth 'The Bell' Séamus Ó Néill
An Lámh Dhearg Iris 1971-74? Coiste Troda Gaedhealtacht Dhún na nGall Seán Ua Cearnaigh (a bhí ina Chumannach) Deich n-eagrán ar fad.

Tá an stailc scoile i gcoinne chléir Bhaile Na Finne..... Meabhraíonn An Lámh Dhearg, uimh a 5, dúinn conas mar atá. - Pobal 6 DF 1978

An Lasair Iris 1919 níor foilsíodh riamh é (de thúisce gur líon An Branar an bhearna) Thug Seán Tóibín (athair Tomás agus Néill corcaigh) iarracht ar iris nua An Lasair a bhunú i 1919 chun an bhearna a d’fhág bás Irisleabhar na Gaedhilge a líonadh
An Leabharlann Iris 1932>1938 Journal for the Library association of Ireland
An Léitheoir sraith 1955-1992>? Bulletín na gciorcal Léitheoirí Nuacht Phortláirge a chuir i gcló
An Leughthóir Gaedhealach Iris 1897>? Iris Chraobh na Laoi. CnaG Osborne Bergin
An Linn Bhuí sraith 1997-'18>/ Iris Ghaeltacht na nDéise (bliantúil) Leabhair na Linne / Pádraig Ó Meacháinn (UCC?) Aoibhnn Nic Dhonnachadha
An Litríocht Iris Míosúil 1953>? Seán Ó Cuill Cuireadh roinnt eagrán amach.

Deartháir leis an eagarthóir é an manach Capaisíneach Pádraigh Ó Cuill.

An Lóchrann sraith 1907-1931>? Páipéar Gaedhilge in Aghaidh Gacha Míosa / Páipéar dátheangach míosamhail le h-aighaidh Gaedheal???? Pádraig Ó Siocfhradha 1907-13, Cormac Ó Cadhligh 1930-31 Pápeur le Gaedhilg in aghaidh an mhíosa (Ciarraí).

d’fhéach Pádraig Ó Siochfhradha  chuige gur Ghaeilge amháin a bheadh i gcló inti”

An Lóchrann Iris/leabharán 1969/1970 Iris chomhairle Fhianna Fáil in Áth Cliath, Lár-Thuadh Uimh 2-3, Meitheamh 1969, June 18,1969
An Lúibín nuachtlitir 2004-2021> Nuachtlitir Chuman Gaeilge na hAstráile Colin Ryan (aois 80) Gach Coisís
An Muimhneach Óg Iris 1903-05 Irisleabhar Míosumhail chun Cabrughadh leis an Dream atá d'Iaraidh Éire Dhéanamh Gaedhealach páipéar míosúil a chuirfeadh an Cork Sun amach
An Músgraigheach Iris 1943-45 Bulletín ráithiúl do mhuintir Mhúscraí a d'fhoilsigh Cáirde Mhúsgraigheí
An Múscraíoch Iris 1991>? Corcaigh
An Nasc Irisleabhar 1958>? Journal of the Irish in German Society Vol.1 no.1
An Phoblacht Nuachtán 2012 Eagrán speisialta do Ard Fheis Sinn Féin 2012 - iomlán i nGaeilge
An Réalt Iris ?<1920 -25>? Iris an chumainn ghaeiligh Ollscoil ÁC
An Réiltín Iris 1947>1969>? Feasachán oifigiúl Ógra Éireann (cumann gaelach daltaí i scoileanna Na Bráithre Críostaí) T.N. > Ó Briain, Liam Ó Caithnia Débhliantiúl (ráithiúl amantaí) filíocht, altanna.

Im 15 Eag 1 1969 (1961=imleabhair 14)???

An Reiviú Iris bhliantiúl 2013-'14> Iris léann teanga. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
An Reult sraith 1920-25 Irisleabhair na hOllscoile BÁC Arna chuir amach do lucht an Chumainn Ghaedhealaigh i gColáiste ma h-Ollscoile i mBÁC
An Ridireacht Liteartha (1) 1917 Bunaithe ag Pádraig Ó Conaire d'fhonn cabhrú le scríbhneoireacht Ghaeilge Pádraig Ó Conaire
An Róimh Iris bhliantiúl 1923-25 ??1932>? Irisleabhar Gaedheal ag cur síos ar imtheachta na bliadhna 'sa Róimh. Eric Mac Fhinn
An Saol Gaelach sraith 1950-1965 Comhdháil na Gaeilge, 44 Sráid Chill Dara
An Sagart Iris 1958--2015. Iris Cumann na Sagart – Coláiste Phádraig / foilsithe ag An Sagart. Ailt ar spioradáltacht, diagacht, liotúirge, éacuiméachas, ar Ghaeilge ⁊rl An tAth. Colmán Ó hUalacháin ⁊ Tomás Ó Fiaich 1958 -1963

Pádraig Ó Fiannachta ó 1964 - 1973 / 1978 -1988 go 2015?

An tAth. Cathal Ó hÁinle 1974-1977

An Scríobhnóir Óg Iris/leabhar? 2013>? Cnuasach gearrscéalta scríofa ag micléinn Coláiste na Tríonóide
Anseo is Ansiúd Nuachtlitir 2016-2019>? Pobal ar a'n iúil, Ceantar an Omaigh. 16 leathanach Pádraig Mac Congáil Feasachán imeachtaí Ghaeilge an Ómaigh agus Fhearmanachhttps://issuu.com/pobalaraniul/docs/nuachtlitir_eagran_5_me_n_f_mhair_2019
An Sgéal Nua 1920->? foilsicheán Náisiúnta Trá Lí - Uimh 1 1920
An Sguab Iris ráithiúl 1922-32>? cur síos ar chúrsaí na hÉireann, léirmheasanna, litreacha, comórtaisí ⁊rl Eamonn Mac Giolla Iasachta Pádraig Ó Cadhla a bhunaigh nasc leis An Lóchrann
An Síol Iris meánscoile 1952? Iris Choláiste an Mhuireadaigh, Béal An Átha, Maigh Eo Peadar Bairéad (94) Aon iris amháin a clóadh, Meánscoil B a bhí i gceist
An Síol sraith ?<1942-69>? Blian-Iris An Chuallacht Gaelaí, Ollscoil Chorcaí
An Síoladóir iriseán 1920-22 Irisleabhar Cumann na Sagart nGaedhealach Muintir Mhic an Giolla BÁC a d'Foilsigh
An Síoladóir Nua iris ar líne Earrach 2016 Aistí stairiúla ar chúrsaí eaglasta Ghaeiligh. Stair An Sagairt leis. an tAth. Martin Mcnamara. Ní raibh ann ach an taon eagrán amháin, óir gur éag an eagarthóir.
An Sléibhteánach sraith 1912-38>? Irisleabhar Choláiste Chnuic Mhellerí An tAb Mauris (Muiris Ó Faoláin) a bhunaigh Iris na Mainistreach i gCeapach Choinn
An Staighre sraith 1994-1997 Foilsithe ag Anois, gaolta le Céim míosúil
An Stoc Irisleabhar 1916-1932 Colaiste na hOllscoile Gaillimh Tomás Ó Máile míosúil
An Stoc 1990 -?? Arna Fhoilsiú ag Dáil Uí Chadhain
An Taobh Ó Thuaidh Iriseán 2014-2019> 'Ar fud chathair Átha Cliath' Iris mhíosúil Árna fhoilsiú ag Triúrach na Cathrach (BÁC) Pádraig Mac Éil Á scríobh ag agus dos na 43 maidineacha Caifé a bhí á eagrú ag Seán Ó Coileáin ag eagru nó ag tacu leo roimh ré covid.

Chathair Bhleá Cliath. Clóite in A4 den chéad uair d’eagrán Eanáir Feabhra 2019?, A5 a bhí ann roimh ré.

An Teachdaire Gaelach iriseán míosúil 1829>? Iris i nGaeilge na hAlban An Doctúir Urramach Tomás Mac Leoid
An Teachdaire Ghaelach foilseachán 185? Nior foilsíodh riamh é – Béalfeiriste Roibeád Mac Adháimh Bhí sé beartaithe ag R Ma Adh. Ach is dócha go raibh in iomad oibre in ullmhú an fhoclóra le Aodh Mac Domhnaill.
An Teaghlach Iris 1965 -1970 Iris Cumann na dTeaghlaigh Ghaelacha, míosúil Fionntán Mac Aodh Bhuí Bunaithe i mBÁC ag an eagraitheoir, is a chlann ag

freastal ar Scoil Lorcáin. Leanadh dá gcló i gCorcaigh in Áras an gCraoibhín ar feadh 3 bhliain. Cuireadh roinnt eagráin i gcló i mBéal Feriste sa tsean-chló Níor lean ach ar feadh roinnt blianta, iarradh ar na coistí éagsúla na h-irisí ascríobh agus a chló iad féin. Rinneadh ceann i mBéal Feriste.

An t-Eaglaiseach Gaelach sraith 1919-28 & 90-92 Iris Gaeilge Eaglais na hÉireann (The Gaelic Churchman) Cumann Gaelach na h-Eaglaise, Deilgnis BÁC
An t-Eagrán sraith ?<-2014> Páipéir Gaeilge anChloáiste DIT san @edition. Scríobh do fhocail, inis do scéal https://twitter.com/eagrandit
An Teanga Mharthanach sraith 1989-1994 Clóite sna Stáit Aontaithe
An t-Éireannach Iris 1910 -13>? Iris an Chonartha in London Pádraig Sáirseál Ó hÉigarrtaigh
An t-Éireannach Nuachtán 1934-37 'Guth na nGaedheal' - Páipéar seachtaineamhail Seán Beaumont Nuachtán Sóisialach Gaeltachta.

Leabhar scríofa ag Eamon Ó Cíosáin ina dtaobh.

Seán Beaumont a mhaíomh i 1937: ‘… we have what no other

Irish paper ever had, a circulation in the Gaeltacht’.

http://ga.sciencegraph.net/wiki//An_tÉireannach_(iris)

An t-Éireannach Neamhrialtán 1985-1989 Foilsithe I bPáras
An tEolaí Nuachtlitir 1991 -2004 Iris Eolaíochta don meánscoileanna Clóite go ráithiúl ag An Gúm
An t-Iniúchóir Iris ?<1924 Iris clóite i Meiriceá Pádraig Feirtéar
An t-irisleabhar sraith <?1930-41>? Ollsgoil na Gaillimh
*An Timire -

[Timire an Chroí Naofa (Íosa) / Timthire Chroidhe Naomhtha Íosa]

Iris ráithiúl 1911-2021> Foilseacháin Ábhar Spioradálta na hÍosánaigh (Leabhrán An Chuallachta Chráibhthigh á ngoirthear an Apstalacht Urnaightheach) An tAthair Frainc Mac Brádaigh An iris leanúnach is sine sa Ghaeilge ⁊ in Éireann.

Thosaigh mar Timthire an Chroidhe Naomhta Íosa

An Tír Iris 1928-34 Míosachán Gaedhilge Cló Lucht Laighean
An Tobar Iris ?<2003>? Iris choláiste An Phiarsaigh, Corcaigh lean mar flúirse
An Tobar Iris <?2006>? Tréimhseachán de chuid Institiúid Oideachais Marino
An t-Óglach Tréimhsecháin 1918 -1923 Óglaigh na hÉieann Old Dublin Brigade,, The Irish Army Quarterly Maorghinearál Piaras Beaslaí Clóite i 6 Sráid Fhearchair áit a raibh Oifigí Shin Féin sul má bhí oifigí Chonradh a Gaeilge ann.
An t-Oibrí Sraith Ardchumann Oibrithe agus IL tSaothar na h-Éireann
An tOireachtas (tír agus teanga) sraith ??? Foilsithe i mBÁC
An Treallán Iris 1952 Roinn Oideachas (aon eagrán amháin a bhí ann cháin An Cadhnach é i Comhar) Ní cuireadh amach ach an t-aon Eagrán Amháin
An Trodaí Iris (teanga?) 1982>? Iris (lámh scríofa) Gaoltachta chimí Phoblachtacha Phort Laoise Dessie Ellis, Eamonn Ó Nualláin
An tUltach Iris mhíosúil 1924-'17> Comhaltas Uladh de chuid Conradh na Gaeilge
An Tuairisceán Nuachtlitir <1970-1971->? Scaipiúchán Inmheánach Amháin (Meitheamh 1970 'Nuachtlitir atá ag an gConradh' – Pobal 8 Eanáir 1971
An Tuairisceoir Cín Lae Lín 2013-'21> Nuachtán Ghréasán a chlúdaíonn réimse leathan de Nuacht. Ciarán Dúnbar https://antuairisceoir.wordpress.com
Anam Beo Nuachtán 2008>? Nuachtán do Phobal Gaeilge na Bruiséile
Anois Nuachtán 1984-96 Curtha aamach ag Gael-Linn Tháinig seo in áit Inniu is cuireadh Foinse ina h-áit siúd
Ar Aghaidh Nuachtán/iris 1931-70>? 'Míosacán' Páipéar le Gaedhealachas, Litridheacht, Éargna agus Géileagar Eric Mac fhinn Scríobhadh é sa sean chló i gcónaí
Ár nGuth Féin Iris ?<1975>? Iriseáin cimí poblachtánach H-Block
Banba Irisleabhar 1901 – 1906 Clóite ag Muinntir Ḃrúin agus Nualláin
Beo Irislín 2001 - '14 irislín de chuid Oideas Ghael - Gleann Cholm cille Seosamh Mac Muirí
Bheul Iris ?<2018> [Iml 20 eag 2 Meith '18 Ionad na Gaeilge Labhartha UCC Nuala de Búrca
Biseach sraith 1966 – 2023> Cumann Forbartha Chois Fharraige Seosamh Ó Braonáin ('18) Cartlann Biseach , Seoladh Biseach 23
Blaiseadh Bliainiris 2004 - '06 Bliainiris de chuid An Béal Binn Brí Chulainn [Trí h-eagrán] Nuala Nic Con Iomaire
Blas Iris Raidió ?<2015> Irish Raidió mar Phodchraoladh ó BBC Uladh
Bliainiris Iris+ Irislín 1999 – '16? Foilsithe ag Carbad, Ráth Cairn uimhi 11. Carabad a chló ansin Leabhar Breac. Ruairí Ó hUigín agus Liam Mac Cóll
Bliainiris na Scéime (trinity) Iris
Bolg an tSolair Iris 1837 Curtha amach ag The Home Mission Aithris ar ainm an chéad iris le Gaeilge a tháinig amach i 1795
Breac Iris 2021-2023> Iris Chuallacht Ollscoil Chorcaí Caitríona Ní Chonaill (2022) alt ar eargarthóir san Indo.
Breacadh Iris 2003 – '13>? Príomhiris Náisiúnta Na Gaeilge, trí n-uaire sa bhliain i

Ngaeilge Nádúrtha na Gaeltachtaí

Bunaithe ag na Coistí Gairmoideachais
Cairde Míosachán 1979 -1982 >? (iml 4 uimh 11 1982) “Míosacán Cairde Gaelinn”
Ceiliúradh an Bhlaoscaoid (Iris na hOidhreachta) Sraith 1989 – '14> Ábhar léachtaí ar reimsi éagsúla de shaol an bhlascaoid Micheál De Mórdha 15 cinn. 1 Is 2 Foilsithe ag An Sagairt, Coiscéim ó uimh a 3
Céim Iris oideachais 1996-2014 Don ard teist,gnáth leibhéal agus an idirbhliain freisin,

Leantar mar 'dréimire', 'idirchéim' ⁊ 'staighre'

clóite ag Anois Teo. ní h-eol ar foilsíodh idir 2001-2011
Ceol ár Sinsear Iris 1906? 1924-25> Traditional Irish airs selected from Ceol ár Sinsear, Ár

gCeol Féinig, Sídh-cheol, songs of the Gael arranged By Annie W.Patterson

Ath. Padraig Breathnach a Chruinnigh Clóite agMuintir Bhrúin agus Nualláin
Cic Iris ?<1985>? Iris do Ghael Óga Bhéal Feriste
Cillín

Iris na Cheathrún Rua

iris 2013-2014 Ábhar léitheoireachta a cgur ar fáil ón bpobal dn phobal ar a dhúchas féin Máire Ní Chualáin, Máire Feirrtéar, Máire Ní Fhlaithartaigh, Breandán Feirrtéir altanna ar stair áitiúil ar dhaoine áitiúla, ⁊rl
Cinnlínte.blogspot /@ceannlinte Iris ghréasán 2014 Ábhar nuachta ilghnéitheach An chéad Postáil in Eanáir 2014 is stadadh ag cur ábhar leis i 12 Márta 2014,
Claoímh Solais an Churraigh Iris Míosúil 1996>? Eisithe ag cór na n-oifigeach san choláiste oiliúna sa gCurrach Micheál Mac Gréil An chéad eag:
CLO An club Leabhar BÁC
Cló: nuacht 35, sraith Journal of the Irish print union Lean seo i ndiaidh “Míosachán na gClódóirí”
Cogar Iris 2010 - '11>? Iris stílbheatha agus comhrá comhaimseartha na hollscoile Cathal mac Dháibhéid, Eoin Ó Murchadha Iris Chumann Gaelach UCD
Cogar Iris idirlíon Iris mar sheirbhís do chraoltóirí raidió le Gaeilge, Gaelport.com CnnaG
Cois Deirge Iris 1977 - 90 Scríobh Seán Ó hÓgáin ann.
Comhar Iris 1942 – 2021> Iris Míosúil
Comhar Óg Iris 2013 – 2020> Iris liteartha agus ealaíne de shaothar déagóirí.
COMHARTaighde Iris 2015 - 2020> Ríomhiris acadúil phiarmheasta bhliantúil
Comhphairtíocht ar son na Spriocanna Iris ar líne 2021 - >? Iris eile do dhaltaí scoile ó Chúnam Éireann Clúdach céanna le 'Domhan Níos Fearr' ón roinn gnóthai Eachtracha https://www.ourworldirishaidawards.ie/wp-content/uploads/2020/10/Irish-Aid-2021-Pupils-supplement_IRISH_Online-version-2.pdf
Comhscéala - nuachtlitir Iris mhíosúil 1995>? CnnaG
Cothrom (na) Féinne Iris ?<1940>? Iris de chuid Choláiste na h-Ollscoile BÁC Dónall Ó Móráin / Aogán Brioscú
Craic Iris ?<2008 >? Irisleabhair Nua Na Cuallachta, i nDoire
Craobh Rua Iris >1913< Craobh Rua CnaG 1 eagrán amháin (dar le Aodán Mac Póiín) Cú Uladh? Alt leis ann
Cuaille Iris lín 2020 - 2021> Iris nua Ghaeilge an CLG, feiliúnach do lucht meánscoile Jamie Ó Tuama Bunaithe ag oifigeach Gaeilge an CLG Jamie Ó Tuama le linn an chéad tréimhse dianghlasála 2020
Cuisle na nGael nuachtlitir Iris Choláiste Ollscoile BÁC
Cuisle -

iris don nua aois

Iris 1998 - 2000 Foilseachán an Phobail, Casla. Bhí baint ag Pléarácha leis. Uinsin Mac Dubhghaill Donncha Ó hÉallaithe a bhunaigh

Suíomh idirlíne Cartlann ar líne

Cumarsáid Iris bhliantúil scoil iriseoireachta i Ráth Maonis
Cumarsáid:

Ceol Cois Móire

Iris Bunaithe ag Padraig Ó Fiannúsa mar chuid de

Cumann seanchais Cois Móire.

Cumasc Iris idirlíon 1998 An chéad Iris Ghaeilge ar an idirlíon Cynthia Ní Mhurchú Comhfhiontar de chuid RnG, Foinse agus telecom Interneta
CultúrLán Iris ?<2015-2017>? Foilseacháin idir nuacht agus fógrai imeachta dé-mhíosúil

Chultúrlann Mhic Adaim - Ó Fiach

Conchubhair Ó Lioatháin
Dáil Na Mumhan nuachtlitir ?<2012 - 2014>? Imeachtaí i gCúige Mumhan - nuahtlitir CnG i gcúige Mumhan www.dailnamumhan.ie
Dearcadh Nnuachtán ?<1954>? “Cuirtear an Náisiún Gaedhealach i n-ath-réim”
Deile Iris 1995>? Iris mhuintir Chonamara i mBaile Átha Cliath
Deirdre Iris 1954 – 86 Iris na mBan Gearóid Ó Cuinneagáin
Dinnseanachas Iris 1964 – 67>? Iris Chumainn Logainmneacha
*Domhan Níos Fearr Iris 2019 - 2021> Iris do bhunscoileanna chun spriocanna Cúnamh Éireann a mhúineadh. Eisithe ag an Roinn Gnóthaí Eactracha https://developmenteducation.ie/app/uploads/2020/02/Irish-Aid-2020-Pupils-supplement-Irish_AW2.pdf
*Dréimire Iris oideachais 1997-2021> cleachtaí d'ardleibhéal na hardteiste i bhfoirm iris a clóitear 6 nuair sa bhliain Gael-Linn féach idirchéim ⁊ staighre

https://www.gael-linn.ie/en/teaching-learning/dréimire/113-0/

Dúchas Iris ?<1962 – 1966>? Iris Chumainn Ghaelaigh Choáiste Phádraig, Droim Chonrach Cóip ar fáil ó ABE Books
Duilleog Nuachtlitir 2008 - '19 Nuachtlitir Chomhair Chumainn forbartha Ghaoth Dhobhair, An chrannóg, Doire Beag http://www.bealoideasbeo.ie/Duilleog
Éarna Irisleabhar 1922-25 Irisleabhar fe chúram an Scoil Cheilteach i gcoláiste na hOllscoile i gCorgcaigh “Aims to encourage the use of "Irish as a conversational medium for living interests and modern thoughts".--v. 1, no. 1, p. 42.

 Irisleabhar nua é seo, Déanfa sé a chion féin chin Oideachais na tíre a Ghaelú de chionn litridheacht is ealadhntacht do cheapadh san Ghaedhilg” - fógra san iris An Róimh.

Éigse na Tríonóide sraith Cumann Gaelach Coláiste na Trínóide
Éigse Nua-Ghaedhilge Sraith 1933-34 Dhá thráctas ar fhillí na Gaeilge ó 16ú céad dtí lár 18ú céad Piaras Béaslaí Eagrán a 1 16-17 céad Eagrán a 2 17-1850
Éire Óg 2 theangach Iris bunaithe agus eagarthóir Gearóid Ó Murchu
Éire, Bliainiris Gael Iris bliantúil 1940-84 Rogha Saothair Gaedheal mBeo Roibéard Ó Faracháin CnnaG
Éire Sean agus Nua sraith ?<1953/61>? Na Bráithre Críostaí
Eipic! Iris MF 2017 - 2022 >? €2.50 Irisleabhar Nua Gaeilge le hAghaidh Dhaltaí na hÉireann Stephen Keane (primary planet) foirm ordaithe Eipic Curtha i gcartlann 2023-09-22 ar an Wayback Machine 10 gcinn li rith na scoilbhliana. Scríofa i mBéarla ar dtús ansin ofráileadh do COGG é agus mhaoinigh siad é agus Pádraig as COGG a cheartaíonn na haltanna. Aistriúchán a bhí i gceist ar dtus ach anois tá daoine ag scríobh altanna.
Eleathanach Irisín ?<2009?-2020> Roinn Froebel don Bhun- agus Luath- Oideachas, Ollscoil

Mhá Nuad, OÉMN, i gcomhpháirt leis an Idirbhliain, Coláiste Alexandra, BÁC 6.

https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/assets/document//Eleathanach%20363.pdf Aon leathanach de ghearrtóga 3 nó ceithre uair le

linn míonnna na bliana léinn.

Eureka Iris 2004 -2016 Forlíonadh Eolaíochta do scoileanna, i bpáirt le hIonad oideachais Eolaíochta Coláiste Pádraig John Walshe – aistrithe Baibre Ní Ógáin Seachtainiúil le linn tréimhse na scoile leis an Irish Independent.
Fanad Iris ??? ????
Faoi Ghlas Iris ?<1938-45>? Iris Lámscríofa na bPoblachtánaig i bPríosúin na Croimghlinne Béal Feriste idir 4-5 go neamhrialta- Páipéar Gaeilge Shinn Féin Sráid Chaoimhín, Foilseacháin na Poblachta. BÁC
Faoi Ghlas Iris ?<1981>? Iris Lámscríofa na bPoblachtánaig i bPríosúin Phort Laoise
Fastaoim Iris 1971>1973/4 Coisde cearta náisiúnta Chroca Dhuibhne Breandán Mac Gearailt / Breandán Feirtéir “Tá Fastaoim marbh ach níl Corca Dhuibhne gan irisí” - Pobal 24 Bealtaine 1974
Feabhas seachtanán ?<2014> Treoirleabhar do Scrúdú na Gaeilge na hardteistiméireachta Forlíonadh de chuid 'Seachtain'
Fearsaid Iris 1956 arís i 2006> Iris iubhaile an Chumainn Ghaelaigh Ollscoil na Banraíona Béal Feriste
Feasta Iris 1948-2023> Iris Liteartha, Bunaithe ag CnG ag cur nua scríobhnóireacht chun cinn Pádraigh Ó Fearghusa / Conchubhair Ó hAodha 2020 alt ar dheireadh Feasta théis 75 bliain
Fé Bhrat Bhridhge Iris bhliantiúl 1933>? Uimhir a 5 1933. Iris bhliantiúil Scoil Bríghd Earlsfort Terrace BÁC 1. Gavin Louise duffy foilsithe ag An Bhrídeog ->teideal 1-4
Féile na nGaedhael Irisean 1922 Ráitheachán CnaG London, Féile bhríghde, Bealtaine, Lúnasa, Samhain
Féilire na Gaedhilge almanag 1904-11 Saghas Alamang, le féilte agus ainmneacha craobhacha, dialann ⁊rl Earnán De Siúnta eisithe ag CnG
Fianna Sraith 1922>? The voice of young Ireland - Vol. I., no. 1, Tone commemoration number. Dublin woodprint works
Fír Iris 1941-58 Irisleabhar Chumann Éigse agus Seanchuis, Coláiste na hiolsgoile, Gaillimh
Fios Feasa /Splanc/Futa Fata /Gan Dabht Nuachtlitir ?<2002 -03>? Nuachtlitir Choláiste An Phiarsaigh, Corcaigh Flúirse agus Súil Eile á gcló leis
Fliuch Iris 2015/6>2019 Táir Iris - “An Chéad Phornó i nGaeilge'. Iris ghréasáin

Déanta ag scoláirí meáin as Béal Feirste BÁC Gaillimh

dhá h-eagrán 1 - 2015/6 - 2 - 2019 Is féidir 'teacht' air anseo

https://https Curtha i gcartlann 2020-06-25 ar an Wayback Machine://archive.org/details/@fliuch_mag]

Flúirse Iris <?2008 -2011 Iris Bhliantiúl/ Dé bhliantiúl Choláiste An Phiarsaigh, Corcaigh Foilsíonn siad Splanc, Fios Feasa, Suil Eile freisin
Flós Fómhair 1?<973-'78>? An t-Oireachtas Donnchadh Ó Súilleabháin
Foinse Nuachtán 1996 >'09 -'15 Nuachtán Sheachtainiúl – nuacht idir/náisiúnta Breandán de Lap /

S T Ó Gairbhí go 2009

Stad an nuachtán i 2009, ansin ghlac an

Independent an teideal is d’fhoilsigh mar fhirlíona é gan na h-iriseoirí ceanna, cuireadh ar an idirlíon é i 2013 agus cuireadh deireadh leis i 2015.

tháinig Gaelscéal ina dhiadh.

Fuaim na Mara Irisleabhar 1925>? Irisleabhar Choláiste Mhic Phiarais, Gaillimh
Gaedhal Feriste 197?>? Luaite ag Eoghan Ó Néil in aggalamh Nuacht 24 “sna seachtóidí bhí Gaedhal Feriste”
Gaelachas (II) Iris Iris Nua aoise :Online magazine of Irish culture written entirely inthe Irish language. Níl an suíomh beo a thuilleadh
Gadelica Irisleabhar 1912 -'13 A journal of modern-Irish studies Tomás Ó Rathaile Iris chun cabhrú le fás na teanga sa tsaol nua
Gaelscéal Nuachtán 2009 -'13 Nuachtan Seachtainiúl Ciarán Dúnbarra Thánaig amach théis maoiniú Foinse a aistriú chucu
Gaelscoileanna Iris ?<2013> Iris -an fheachtas
Gaelport.com Iris idirlín 1995-'14> Príomhshuíomh eolas na Gaeilge CnnaG
Gaeltacht nuahctán 1973 'Páipéar Nuaíochta' áitiúil as iarthuaisceart Dhún na nGall faoi chúrsaí reatha a foilsíodh ar bhonn coicíse sa bhliain 1973. 10 gcóip idir Feabhra agus Iúil 1973http://www.bealoideasbeo.ie/gaeltacht
Gaeltacht 21 iris idirlín 2009- 2021> Tháinig i ndiaidh an Cúl-éisteoir Eoin Ó Riain Is cosúil nár bhfuair Eoin Ó Riain coladh oíche

feadh na blianta i bhfiannaise stair na bpostálacha - aon am ó 3.30am go 6.45am agus é ag scríobh An Codú chomh maith.

Gáir an Chláir sraith 2003>? Nuachtlitir An Clár as Gaeilge
Gáire Iris 1973>? Iris Oideachais do rang a 1- 2 Seosamh Ó Muircheartaigh (Folens)
Galvia Iris 1954-74 Irisleabhar Chumann Seandálaíochta is staire na Gaillimhe
Geamhar Iris <?<1956->? Iris chuallacht Mhuire gan Smál, Sráid Gardiner BÁC Breandán Mac Giolla Choille
Gealán Iris 1976 Irisleabhar teagaisc do dhaltaí Seosamh Ó Muircheartaigh (Folens)
Gealán na n-Óg Iris 1990-91 Irisleabhar teagaisc do dhaltaí óga Seosamh Ó Muircheartaigh (Folens)
Geasa Iris ?<90aidí>? Iris an Chumainn Ghaelaigh Ollscoil na Ríona BF Gearóid Ó Cearbhalláin
Gearrbhaile Iris bhliantiúl 1927>? Ar n-a chur amach i gColáiste Seósaimh Naomhtha -Béal Átha na Sluagh Eric Mac Fhinn Bunaithe ag Eric Mac Fhinn
Giota Iris <200?> foilsithe ar shuíomh craiceáilte.com Rónán Mac Aodha bhuí?
Gliondar Iris Irisleabhar teagaisc do dhaltaí 7-9 Seosamh Ó Muircheartaigh (Folens)
Glór Irish/Nuachtlitir 2019> Nuachtlitir Oifig Phleanáil Teanga Ghaoth Dobhair “Buanú agus neartú anghaeilge san Iarthuaisceart”
Glór ar Phár Iris 1884-85 Iris de chuid Glór na nGael
Glór Inse Bhán Iris ?<1972>? Iris Theampall an Ghleanntáin, Co. Luimnigh - Coiste Ghlór an nGael na háite Bhí baint ag Micheál ó hAirnéide leis
Glór na Carcach Iris 1918 Iris lámhscríofa na bpriosúnaigh Earnán De Blaghd
Glór na Féile Bliainiris ?<1979>?
Glór Na Ly sraith 1911-12>? Páipéar nochda a n-ay an ví Shan Ó Cuív
Glór Uladh Nuachtán ?<1950 – 1957>? The Voice of the Republican North, Foilsithe ag Sinn Féin Bhéal Feirste Jimmy steele
Gluais Iris Míosúill
Gob An Chlub Nuachlitir 2001 >? Nuachtlitir Úr do bhaill an Chlub a bheidh réibhléiseach, reibiliúnach,ragairneach, Raibileiseach, Radacach agus fiú ráiméiseach.
Goitse Nuachtán 2010 – 2014 Nuacht míosúil as Iarthar Dhún na nGall Danny Brown
Greann Iris Clóite i nDroichead Átha (Drogheda atá scríofa i gCatalóg LNÉ)
Greann Iris Irislebhar teagaisc do dhaltaí 10-12
Greann Irish fun infact and fiction (Ní heol an ionann seo agus thuas)
Greannán ?< 1992 >? luaite i ‘Laochra Léinn’ in éindi le Lá agus Mahogany Gaspipe
Greann na Gaeilge 1901-1907 Leabhairín Gaeilge le hAghaidh an tSluaigh Éinrí Ua Muirgheasa
Guth Nuachtlitir 1965 – 67>? Nuachtlitir Choiste Chathair Átha Cliath de Chonradh na Gaeilge 3d. Iml. 1, Uimh. 1, Samhain 1965.
Guth ⁊ Tuairim sraith 1979 -1984 [Dublin] Association of Principals and Vice-Principals of Community and Comprehensive Schools. Cartlann ar líne
Guth An Ghárda Irisleabhar? ?<1924>? Clóite ag Alex Thom, BÁC

Vol 1 Umh.10 -1924

Guth Ghoill Iris ?<2008-2020>? Céim Aniar Teo. Áras Ros Goill, Na Dúnaibh, Tír Chonaill
Guth na Scannán sraith 1956 Journal of the Cork branch (Irish Film Society)
Húrascáil Iris 1978? Scig-iris oifigiúil Sheachtain na Gaeilge Gabriel Rosenstock? Seans go mbeadh fhios ag Ciarán Ó Feinneadha
idirchéim Iris ?<2011-2021> cleachtaí don idirbhiain i bhfoirm iris a clóitear 3 n-uaire sa bhliain Gael-Linn
Imleachán Iris ?<2008 >? foilsithe ar shuíomh craiceáilte .com Rónán Mac Aodha bhuí?
IMRAM Iris 2015> Iris litríochta na Gaeilge Liam Carson 7 Cathal Póirtéir
iMúscraí Iris/Nuachtlitir – Cín Lín 2011-2012

2012 >

Nuachtlitir chomharchumann forbartha Mhúscraí. 8 eagrán mar iris go 2012 is ó 2012 mar chín lín Conchubhair Ó Liatháin http://issuu.com/imuscrai/docs/imuscrainua_4nua
In Ard An Tráthnóna Siar nuachlitir lín 2012-'18> r-Nuachtlitir Chorca Baiscinn, Bliantiúil gach Nollag Seosamh Mac Ionrachtaigh Iris nua na Gaeilge ó Choiste forbartha Gaeltachta Chontae an Chláir. http://www.gaelscoileanna.ie/news/school-stories/seoladh-na-hirisleabhar-nua-in-ard-an-thrathnona-siar-r-nuachtlitir-chorca-baiscinn/
Inis Fáil, Irislebhar 1923 -29 Na Macaibh léighin i mBelmont, tig Lorcáin Lean mar Irisleabhar Lorcán Naomhtha'
Indiu / Inniu Nuachtán 1943/84 Glún na mBuaidhe – craobh na h-aiséirigh CnaG Ciarán Ó Nualláin go 1979,

Tarlach Ó hUíd 1972-84

Míosagan go 1945, Seachtanán ina dhiadh sin

Tháinig Inniu agus Amárach le chéile chun

Anois a bhunú i 1984

Innti Iris ?<1984>? Irisleabhar filiíochta “Filíocht ba mhó ba chúram d’Innti - Al T.
Iorras Aithneach Irisleabhar 1990 - 2023> Sean-phictiúir, nua-phictiúir, scéalta, cur sios ar imeachtai agus eachtrai a tharla Máirtín Ó Catháin (2021) Agallamh ar RnaG le Mháirtín Ó C 2021

Anois ar an idirlíon ó 2023?

Alt ar PEIG ins dtaca

Iris Chumann Seandálaíochta is Staire Chiarraí, Iris Páipéar reachtmhaine dá theanga chum Gaedhilge do chur ar ahaidh.
Iris an Fháinne Iriseán 1919-31>? Gasra an Fháinne, Piaras Béaslaí
Iris an Phuist Iris 1927
Iris Eoghanach 2020 - 2021 Iris Mhíosúil do ghaeil thír Eoghan, le fáil san Ulster  Herald,, Dungannon Herald, Strabane Chronicle Seán Mór Ceithre scríobhnóir agus é ar fad déanta go deonach
Iris Eoin Iris ?<1984-2021> Iris bhliantiúl na ndaltaí as Coláiste Eoin agus Íosagáin BÁC Eagarthoirí éagsula chuile bhliain Bhíodh ainmneacha éagsúla orthu chuile bhliain 'An Cinsire',' Gliogar'
Iris Éigse 1963-73 Comhairle Náisiúnta Drámaíochta, Curtha i gcló ag Ó Siadhail
Iris Fhianna Fáil Iris 1977-1993 Fianna Fáil
Iris na hOidhreachta Iris 1989 -2002> Pádraig Ó Fianachta An Sagart a d'fhoilsigh
Iris IarChonnacht Iris ?<1970>? 'Deir Deasún Fennel (Pobal Bealtaine) go raibh Iris Iarchonnacht le teacht amach an lá a dtáinig sé amach' Pobal 7 Samhail 1970'
Iris na Tulaí Iris 1993 Gaillimh Seán Breathnach Bhí baint ag An tAthar Fiontán Ó Monacháin atá ina Easpag ar Chill Dá Lua ó 2016 anois.
Iris Oifigiúl an Aontas Eorpaigh leabhar? (LNÉ)
Iris Oifigiúil na gCineálacha Plandaí Irisleabhar 1981 Controller of Plant Breeders' Rights
Irisleabhar Irishleabhar ??? Irishleabhar Roinn Chosanta -Cosaint Shibhialta (civil defence bulletin)
Irisleabhar Chnuc Mhuire, Irisleabhar Knock Shrine Annual
Irisleabhar Chorcaighe, Irisleabhar
Irisleabhar Chumann na gCéimithe i gCorcaigh?, Irisleabhar -1923 ???
Irisleabhar Comhaltas Cána, Irisleabhar ?<1938>?
Irisleabhar Lorcáin Naomhta sraith 1922-25 Mic Léighinn i mBelmont, Tig Lorcán BÁC 'Inis Fáil' a bhí roimhe
Irisleabhar Muighe Nuadhad/Mhá Nuad, Irisleabhar 1897/9 -2021> Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Má Nuad Pádraig Ó Fianachta.

Eag. 2020 Tracey Ní Mhaonaigh

Meastar gur thosaigh sé i nGaeilge ach dátheangach le déanaí. Eag. 2020 i nGaeilge amháin

Baineann traidisiún fada le hIrisleabhar Mhá Nuad, traidisiún ar cuireadh tús leis in eagrán na bliana 1898–99 den Record of The League of St. Columba. Cuallacht Cholm Cille, cumann na mac léinn, a bunaíodh sa bhliain 1898, a chuir an Record amach agus é de chuspóir acu oidhreacht liteartha, eaglasta, staire agus teanga na tíre a chur chun cinn. Sa bhliain 1907, foilsíodh faoi ainm nua é — Irisleabhar Muighe Nuadhat — ainm atá beo i gcónaí.

Keltic Journal and Educator Irisleabhar 1869 -1871 Irisleabhar Gaedhilge do foillsigheadh i Manchuin F/C Séamus Ó Rónáin Canónach Ulick de Búca agus Tomás Ó Flannghaile (baile an Róba) ag scriobh ann.
Lá > Lá Nua Nuachtán 1984>2007-2008 An Cultúrlann Béal Feirste Conchubhair Ó Liatháin / Eoin Ó Néill / Domhall Mac Giolla Chóill/ áine Mhic Gearailt / Caomhán Ó Scollaí - dearthóir/ Ghlac anderstown News seilbh air i 2007

Ach baineadh a mhaoiniú dóibh i 2008.

Lasair Iris bhliantiúl 1980-83 Taighde agus Macnamh [3 h-eagrán ar fad], Coiscéim Pádraig Ó Snodaigh, Tomás Mac Síomóin
Léachtaí An Fhóram Díospóireachta Tréimhseachán 2011-'13> Plé ar fhiúntas ath-shealbhú na Gaeilge mar leasa don

Stát is don tír

Breandán Mac Cormac, Peadar Kirby, Alan titley
Léachtaí Cholm Cille, Sraith 1970 -'15>? á chló ag 'An Sagart' i Má Nuad Pádraig Ó Fiannachta
Leadrán.com Iris idirlín 2014> “Tá neart suimiúl sa saol”, Nuacht, Spóirt, Teichneolaíocht, Ceol, Físeán Aidhmeanna: 3.Na rudaí ar siúl as Gaeilge

timpeall an ghreásán a chur chun cinn 5. Gach riail ghramadach a briseadh

Léann Iris 2007 Cumann Léann na Litríochta Béal Feriste
Léann Taighde Irislín 2015> Iris Léann i nGaeilge le measúnú léannta déanta ar chuile alt. Choláiste Phádraig Saor in aisce
Leas Iris 1972-5>? Idir 4-5 go neamhrialta- Páipéar Gaeilge Shinn Féin

Sráid Chaoimhín, Foilseacháin na Poblachta. BÁC

Dónal Ó Lubhlaigh, Diarmuid Ó Súileabháin, Lorcán Ó Treasaigh
Leoithní Aniar Irisleabhar Irisleabhar Sgoil Mhuire Clochar na Trócaire, Béal Átha, An Fheardha Míosúil.
Lia Fáil Iris 1924-32 Irisleabhar Gaedhilge Ollsgoile na hÉireann. Dubhghlas De hÍde Comhluċt Oideaċais na hÉireann
Liarlóg -Lucsamburg Irislín 2014 Irisleabhar idirlíon Mhíosúil faoin saol i Lucsamburg. Seanán Ó Coistín as Cill Dara
Lic an Teallaigh Iris 1931 An tAthair Eric Mac Fhinn Eric Mac Fhinn
Loch Léinn Irisleabhar 1903-05 Irisleabhar Míosúil as Cill Áirne
Lug Iris 1972-? Iris nua liteartha le Tarlac de Blácam – Pobal 17 Iúil 1972 Tarlac de Blácam + BrianMac Curtáin
Luimne Iris 1999-2000? Colaiste Mhuire gan smál Luimneach (Mary I. College) Cathaoir Ó Braonáin
Macalla Irisleabhar 1976-83>? Irisleabhar Coláiste na hOllscoile Gaillimh 1976.
Mahogany Gaspipe Iris 1980>? 1998-'00 Dírithe ar Dhaltaí Meánscoile Séamus Ó Maitiú Eisithe ag Bord na Gaeilge ansin Gael-linn
Malairt Iris 1977>78 (uimh2)>? Iris An Chumann Ghaelach Ollscoil na Banríona Tomás Mac Sheoin
Meitheal Iris 1970->? Iris Nua ó Chléirscoil Mhá Nuad (iris Champaí Cholmcille) agus smaointí

doimhne ann faoi fhadhbanna na nGaeltachtaí Éagsúla.' Pobal 4 Meitheamh 1970

Meon Eile Iris Idirlíon 2014>2021>
Mionlach Iris 2015>2017> Cúrsaí reatha,polaitíocht, nuacht idirnáisiúnta, amhráin,

Fillíocht 7 tuilleadh

foilsithe ag Misneach na Gaillimhe in Ollscoil na Gaillimhe Grúpa clé-eiteach a dhéananns an nasc idir an ghéar céimteanga agus an ghéar-chéim eacnamaíochta
Míosachán na gClódóirí Sraith Dublin, I.G.S.
Misneach Iris 1919-22 Irish Chonradh na Gaeilge Teideal úr ar 'Fáinne an Lae'
Misneach Nuachtán 1971-75 / Iris Ghluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta

(Corca Dhuibhne)

Breandán Mac Gearailt Lean Fastaoim agus Nuacht Dhuibhneach
Molua sraith/serial ?<1934-59 Irisleabhar Cuallachta Griogóir, N. Organ of the Association of St. Gregory
Muintir Acla Iris 1995-1998>? Irisleabhar Coláiste na hOllscoile Gaillimh 1976.
Ná Bac Leis Nuachtán 1915 In aghaidh an Rialtas agus an Chogadh Mhór (18 ar fad) Seán Mac Giollarnáth
Nasc iriseán 1996 Nuachtlitir an tionscnaimh bainistíochta straitéisí. Roinn an Taoisigh
Nasc Iriseán 1991> Iris Oifigiúl 'Ógras'
Nasc Iris 1966-79>? Irish chonradh na nÓg
Nós Iris 2008-2021> Iris do dhéagóiri agus ógfhasta Tomaí Ó Conghille / Máiréad Ní Thuthaigh, Maitiú Ó Coimín thosaigh mar iriseáin ghréasáin ansin maoiníodh le cur i gcló
Nua Aois Iris 1971-2015>? Cumann Liteartha UCD

Iris Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Litríocht acadúlach agus tuaraimí

Emma Ní Nualláin (2010-12)
Nuacht Nuachtán ?<2011>? Eagrán speisialta do Sheachtain na Gaeilge

Coiste An Chumainn Ghaelaigh UCD

Cormac Breathnach,Lisa Nic an Bhreitheamh,Eoin Ó Cróinín
Nuacht Átha Cliath Iris 2013->'15 Arna eisiúint ag Connolly Books. Eagrán 1 Fomhair 2013

Saor in aisce

Cris Ní Choistealbha,

Cormac Breathnach, Eoin Ó Cróinín, Eoghan Ó Murchadha

Nuacht Baile na nGall Leathanach FB 2014> Duine le Raidió na Gaeltachta Fós le haon Nuacht a chuir in airde agus mí-litrithe

gan 'H' tar éis an B.

Nuacht Chorca Dhuibhne sraith/serial 1972 -81 Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne – clóite i Luimneach An-leagan amach, an-slachtmhar...

Clóite i Luimneach cén fáth' -Pobal 20 Márta 1973

Nuacht Feirste Nuachtán
Nuacht Ghaeltarra Iris ?<1971>? Na Forbacha Gaeltarra Éireann
Nuacht Mhall clos iris 2020 -2021> Príomhscéalta na seachtaine léite go mall d’fhoghlaimeoirí

CnaG Lúndain atá á ndéanamh.

https://anchor.fm/cnag-ldn
Nuacht UCG Sraith
Nuacht 24.com Suíomh Nuachta 2014 G ní F: “ Cad é an gaol idir Nuacht 24 agus Nuacht24.com

EÓN: “comhfhiontar é idir Nuacht 24, an comhlacht Rua Media agus Fusion Broadcast Teo.

Nuacht 24 / An Druma Mór.com Nuachtán 2009 – 2010 9/5/2010 Iomaí foinse nuachta Gaeilge ar an idirlíon,

Cínlae-lín ina measc

Eoghan Ó Néill Bhíodh ghréasáin (An Droma Mhór.blogspot.com)

Agus eagráin á gcló go 2010, ansin leanadh faoin ainm Nuacht24.com

Nuacht1.com Ilnuachtaire / Lithreán

Nuachta Gaeilge

?<2012-'15> Coiste BÁC de CnG

Nascanna go Gach alt as Beo, Foinse, gaelport, Gaelscéal, Meon eiel,Nuacht 24, Nuacht RTÉ Treibh (IT), Tuairisc, Podchraoltaí, blaganna. Athnuaithe gach lá. RnG, RnaL, RF, RrR, TG4, Pod Chrl.

Nuaidheacht Nuachtlitir 1982-2000 Nuachtlitir Conradh na Gaeilge, Washington
NUACHTLITREACHA + Tuarascálacha bhliantiúla Eisíonn beagnach chuile ranna agus fo-ranna rialtas tuarascáil bhliantiúl i nGaeilge freisin eisíonn na heagraisí Gaeilge agus na Gaelscoileanna nuachtlitreacha seachtainiúla nó míosúla ar an t-idirlíon agus ar phár. Freisin bíonn leabhráin ann dos na drámaí agus na sacraimintí eaglasta. Seo thíos roinnt des an naucht litreacha a bhíodh is a bhítear dá n-eisiúint.
Nuachtlitir Iris ?< 1991>? An Chomhchoiste Réamhscoilíochta Teo. maoinithe ag Údarás na Gaeilge agus an Chrannchur Náisiúnta
Nuachtlitir an Leitriúich ?<1974>? Eisithe ón nuaGhaeltacht (ó thaobh aitheantas de)

An Chlocháin' – pobal 24 Beal 1974

Nuachtlitir Chonradh na Gaeilge Iris mhíosúil 1965>'17> Eolas ó na cúigí agus thar lear Julian de Spáinn (ó 2011)
Nuachtlitir Comhlathchas Náisiúnta Drrámaíochta Iris bhliantúil ?<2011->? Nuachtlitir ar fhéile náisiúnta drámaíochta Gaeilge eisithe ag an comhlachas Náisiúnta Drámaíochta, Camas, conemara
Nuachtlitir Chumainn Chultúrtha Mhic Reachtain 198?-9? >?
Nuachtlitir Drámaíochta ráiteachán ?<2009-'14 Comhalachas Náisiúnta Drámaíochta na hÉireann
Nuachtlitir Ghael Bhéal Feirste Nuachtlitir 1969-9? >?
Nuachtlitir Ghaelchultúir Nuachtlitir 2010-2021> Nuachtlitir chun daoine a chuir ar an eolas faoina seirbhísí a bhionn á gcur ar fáil acu.
Nuacht Litir sraith 1997 An Spidéal, Ros a Mhíl, Na Mionna
Nuacht Litir Páirtíocht Ghaeltacht Thír Chonaill MFG-teo Iris 1997-98 "Cur síos ar thograí sna Gaeltachtaí a fuair tacaíocht

LEADER ó Mheitheal Forbartha na Gaeltachta”

Nuachtlitir Ealaíon Na Gaeltachta Iris Gréasáin Ealaíon.ie Údarás na Gael
Nuachtlitir na Gaeilge Iriseán 2000 Cambridge Irish Language Group
Nuachtlitir Óige Ghaoth Dobhair Iris shechtainiúil ?<1985 – 1987>? foilsithe is dáilte ag a gClub Óige i nGaoth Dobhair
Nuachtlitir Teaghlaigh Iris mhíosuil 2015-2021> altanna, áiseanna do thuistí agus páistí, greanáin, faigh na focail agus mar sin de á n-éisiúnt ag Glór na nGael Marcas Mac Ruairí
Oghma Iriseán 1989-98 irisleabhar litríochta Antain Mag Samhráin, Micheál Ó Cearúil, Seosamh Ó Murchú: tháinig Aimsear Óg ina dhiadh
Oideas Iris ?<-1968-'14 Iris na roinne oideachais
Óige Iris 1923 Irisleabhar do leanbhaibh scoile Foisitheoir :Guy
Ollscoil Iris 1992-93>? Ráitheacháin bunaithe ag Coiste Comórtha an Athar Mícheál Ó hIcí – 6 mhí a leann Tomás Ó Monacháiin /Pádraigh Mac Giolla Rí (Fionbarra Ó Brollacháin) feallbhuile na húdarás ar Údarás sa Ghaeltacht
Ó Thuaidh sraith 1993 -94 An Daingean, Co. Chiarraí
P agus T Iris Iris Oifige an Phoist Roinn Post & Telegrafa BÁC
PEIG Iris Ghréasáin 2015 – 2021> Pobal, Eolas, Ilmheáin, Gaeilge. CnG BÁC tógáil ar an méid a rinne Gaelport, 'As na Nuachtán'
Pléarácha Iris bhliantúil 1991 > 2014>? Iris ina féile ina raibh clár na féile, cur síos ar na míreanna

agus altanna ar ghnéithe éagsúla.

coiste eagarthóireachta, Phléarácha Chonamara http://www.cartlann.ie/exhibits/show/cartlann-an-phlearaca
Pobal Iris 1970>? Curtha in eagar ag Mícheál Ó Bréartúin, Pádraig Ó Snodaigh Mícheál Ó Breatúin Pádraig Ó Snodaigh Pobal Teo. An Charraig Dubh
Pobal Iris Seanchas agus scéilíní do Ghaedhil óga na hÉireann. Comhlacht Oideachais na hÉirean
Pop Nuacht Iris Idirlíon 2011-12 Seirbhís nuachta Gaeilge ar dhomhan Phopceoil an Bhéarla Raidió Rí Rá
Pléarácha Nuachtán 1981>? Nuachtán neamhspleách Gaeilge. Clóite i mBéal Feirste, neamhspleách ar dtús, ach mar fhorlíonadh leis an Andersonstown News ar ball.
Preas an Phobail Nuachtán ?<1981>? Nuachtán neamhspleách Gaeilge. Clóite i mBéal Feirste
Raithneach Iris 1980 Iris Chuman Gaelach Ollscoil Nua Uladh
Rí Rá Greanán 2013>? Iris de mear-dhearáin ildaite Foilsithe ag Coimicí Gael
Rosc Irisleabhar 1951-1985>? Irisleabhar CnG Dáil na Mumhan Coicíseachán - Iris dhátheangach CNG darb ainm Rosc ní h-eol an ionann an dá cheann
Rosc Dubh Comic/meardhearán <197? > Meardhearán chun cuidiú le airgead a thiomsú do malairt Liam de Frinse
Rosc Ros Muc sraith Foilsithe ag Leon Ó Mórcháin
Sa Ghaeltacht nuahctán 1979 - 1980>? 'Iris Oifigiúil Údarás na Gaeltachta' - míosúil

le nuacht ó na ceantreacha Gaeltachta.

3 chóip le breathnú orthu ar an suíomh seo

http://www.bealoideasbeo.ie/index.php/Sa%20Ghaeltacht

Samhlaíocht Aniar Irisleabhar 1995-97 Foilsithe i dTrá Lí Pádraig Mac Fhearghusa
Saoirse Iris 1970>? ó Ghluaiseacht na Poblachta Plás Gardnar ' Ní Fhacamar Fastaoim, An Lámh Dhearg ná Saoirse le fada an lá an beo marbh iad mar irisí? - Pobal 17 Iúli 1972
Saoirse Iriseán 1998 Foilsithe ag Roinn Chultúr Sinn Féin Béal Feriste

(The local newsletter by the jackie Griffith Cumann Provisional Sinn Féin)

Saol > Saol.ie Nuachtlitir 1974-'11-'14>? Nuachtlitir mhíosúil do phobal na Gaeilge FnaG Colm Ó Tórna Cuireadh dtín idirlíon ansin baineadh a mhaoiniú
Scathán (An?) Iris 1950 -2006>? Iris an Chumainn Ghaeligh (Ollscoil na Banríona BF) cultúr, oideachais, litríocht, na coláistí samhraidh.....
Scathán Iris bliantiúl ?<2017 Iris Roinn Na Gaeilge Coláiste Phádraig Drom Condrach
Scáthlán Iris 1980 - 2016>? Iris Chumann Staire agus Seanchais Ghaoth Dobhair Seán Ó Gallchóir agus Seán Mac Niallais (Scáthlán a h1) Comhar Chumann Forbartha Ghaoth Dobhairhttp://www.bealoideasbeo.ie/sites/default/files/2019-01/Scáthlán%203%20-%201986%20-%20OCR2019.pdf
Scéala Aduaidh nuachtlitir 1988-9? i gcló i mBéal Feriste
Scéal Úr Nuachtán 1966 Tablóid Ghaeltacht Bhéal Feriste Thosaigh is chríochnaigh sa bhliain chéanna.
Sciath con gCulainn Iris lámhscríofa 1899 Iris tiolcatha chun leas Ghluaiseacht na Gaeilge, Béal Feirste
Scoth Smaointe sraith 1977-86 -2016>? Cumann Gaelach Coláiste Mhuire gan Smál Luimneach
Scríobh Irisleabhar 1974-84>? An Clóchur “Díolaim shubstaintiúil éagsúil ar chuma Bliainiris ba ea Scríobh” -Al. T
Scríbhneoirí Cois Teorann 1>5 sraith 2015 >'19> Coiscéim Prin Ó Duigneáin/Seosamh Mac Muirí Meascra saothar pinn ó Liatroim
Sgéal Nua Na Gaillinhe 1922-25 National Publications
7 na Seachtaine Iris <?2014 Iris Sheachtainiúl a bhí ar fáil ar Gaelport.com Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge
*Seachtain Nuachtán 2013- 2021 Seachtanán de chuid an Irish Independent Lean seo i ndiaidh a leagan siúd de Foinse
*Seachtain Óg Nuachtán ?<2014> 2021 Forlíonadh seachtainiúil (de chuid 'Seachtain') Gaeilge do dhaltaí bunscoile féach
Seanchas (ó) Chairbre sraith 1982-93 Foilsithe i Sciobairín, Corcaigh
Seraphica Irisleabhar ?<1946-48>? Bliainiris dá Fhoilsiú ag na Frainsiasaí Óga. Coláiste San Antoine i Lobháin; Coláiste San Isidhóir sa Róimh ; Coláiste San Antoine i nGaillimh. Franciscan students' annual.
Sonas Greannán Iris oideachais do rang a h1 agus a 2 Folens
SOS Nuactán Scoile 1987-1988 Nuachtán sheachtainiúil Choláiste Eoin ⁊ Íosagáin
*Splanc Iris 2015 – 2021> Iris ranga don idirlbhliain Gaelinn le cabhair ó COGG Tá suíomh ghréasáin le leagan digiteach agus obair bhreise.

Féach freisin Dréinre, ⁊ Staighre

suíomh

Splunc Iris 2008 -'14> Iris/ Meardhearán (comic) dé-bhliantiúl Comhluadar aistriúchán ar isir Boer Da an Bhreatain Bhig eisithe ag comhluadar
Spreac Nuachtlitir <?2008>? Nuachtlitir Chomhlucht forbartha An Spidéil Teoranta
*Staighre Iris 1994-2021> Cleachtaí d'ardleibhéal an teastas sóisear i bhfoirm iris a clóitear 6 n-uaire sa bhliain Gael Linn

suíomh

Stáitse Iris 1991 -2005 Iris na Drámaíochta Gaeilge An Comhlahas Náisiúnta Drámaíochta
Studia Hibernica Iris 1961> Iris Stair na Gaeilge ⁊rl Coláiste Oilliúna Naomh Pádraig
Súil Eile Iris ?2001<2016 Iris Scoil Choláiste An Phiarsaigh, Corcaigh leanann seo Flúirse
Sult Iris ?<2007-2015> Iris bhliantiúl d'imeachtaí SnG ar fud na tíre Bhí ar fáil sa Daily Star go dtí 2013 - Daily Irish Mail i 2014
Sult Iris <?1969?> Doire
Tairseach Iris 2003>2014 Iris Bhliantiúil cúrsa iriseoireachta ITÁC [Eagrán a 2 - 2008]
Taighde agus Teagasc Iris 2001 – 2008>? Iris Bhliantiúil Ollscoil na banraíonna Beal Fesiete https://bill.celt.dias.ie/vol4/displayObject.php?TreeID=7612
Teagasc na Gaeilge Iris 1981-2010 Iris Comhair na Múinteoirí Gaeilge (chríochnaigh le uimhir a 9 2010)
Teagmháil Iris Ghréasáin ??? Ceann des na céad Iris ghréasáin. Pléadh ealaíon

na cumarsáide agus eolaíocht na ríomhaireachta, Sholáthair foclóir ríomhaireachta

I nGaeilge den chuid is mó
Teangadóir Iris ?<1953-60>? Béal Feirste D'fhoilsigh Breandán Mac Aodha a chuid dánta ann
Tír na n-Óg Greanán 1946-1979 Na Bráithre Críostaí Bhíodh sé ar fáil in eindí le 'Our Boys' tháinig sé sna sála ar an Gadhael Óg
Tradrai Iris Iris Club na nÓg Cora Chaitlín, CLG Newmarket-on-Fergus,
Tuairisc Nuachtlitir ?<1970-'76 Gluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta. Indreabhán, 5p 'Bhí marna ag an gcruinniú inar toghadh coiste eagarthóireachta Thuairisc...' -Pobal 7 Samhain 1970. 'Ach tháinig cúpla irisí nua ar an saol le tamall agus chonaiceamar uimhir amháin de Tuairisc ina chrot nua – go maire sé – Pobal 17 iúil 1972
Tuairisceoir Nuachtán 2013-'15> Nuachtán Ghréasán a chlúdaíonn réimse leathan de Nuacht.
*Tuairisc.ie Nuachtán 2014 - 2021 Nuachtán Ghaeilge úr ar an idirlíon a maoiniú ag Foras na Gaeilge
Tuarascáil an Uachtaráin Irisleabhar “ 4 ag tógáil Ollscoil Dlúth-thaighde den chéad scoth”

Foilseachán taighde UCD

Tuarascáil Bhliantúil DKIT Irisleabhar 2008 Institúid teineolaíochta Dhún Dealagan https://www.dkit.ie/system/files/0809_Irish_Annual_Report_0.pdf
Tuarascáil Bhliantúil Teagasc Irisleabhar 2007
Tuathal Iris 2010-2013 Iris Ghaeilge le Coláiste na Tríonóide- eagrán Nollag

I 2011, seans gur iris séasúrach é

http://issuu.com/tuathal/docs/tuathal2.2012
Tús a’ Phota Iris 1930 Aguisín do Gearrbhaile' de thorradh na Laethannta Saoire) Eric Mac Fhinn Chló sé lena airgead féin é.
Ulaidh ag Aiseirighe Irisleabhar ???? Foilsithe ag Resurgent Ulster, Béal Feirste

Gaeilge ⁊ Béarla

cuir in eagar
Teideal Nuachtán /Iris Blianta Buneolas Eagarthóir Breis eolas
Ainm Iris 1989-2018 Iris ar logainmneacha -Bulletin of Ulster Placenames Soc. Leon Ó Móracháin a bhunaigh
An Aisling Iris 1985 -1991?> A journal of tradional studies. Micheál Ó hAllmhuráin Comhaltas CÉ Chiarraí Baile Thadhg
An Crann Iris 1908-24>? Séamus de Craig Foilsithe leis An Stoc (1917-1920, 1923-1931) Cf. R. de Hae, Clár-Litridheacht na Nua-Ghaedhilge.
An Choinneal Iris dé bhliaintiúil 1959-2021> Parish publication, Louisburgh. Longest parish bulletinin Ireland Leon Ó Mórcháin a bhunaigh Iris pharóiste Chluain Cearbán, Maigh Eo -'provide an insight into life in Kilgeever parish'.
An Chraobh-Ruadh sraith 1895-1913>? Seachtanán CnG irisleabhar Chonnartha na Gaedhilge ghá chur amach ag muinntir na h-Ard-Sgoile Ultaighe, Béal Feirsde
An Claidheamh Soluis Nuachtán 1899>1917 / 1930-32 CnG Bhéal Feriste / Árd-sgoil Ultach Eoin Mac Néill ->01 Pádraig Mac Piaras 03- 09 Athraíodh an ainm go Fáinne an Lae ar feadh tréimhse agus ansin go Misneach arais go Fáinne an Lae agus thar nais dtín chéad ainm.
An Connachtach / The Connachtman Iris 1907-1908 a bilingual journal devoted to the national revival. Áth Luain Seán Mac Giollarnáith Níor mhair ach tamall gairid
An Doras Nuachtán/mórbhilleog 1996-1998 Iris Mheirceánach faoin gCultur Gaelach Níl rian de ann ach i liosta ar www.3.smo.uhi.ac.uk
An Droichead – the bridge 1985-89 An Irish magazine from New York / A bilingual journal from Ireland Is cosúil go raibh dhá iris nó an ceann céanna faoin teideal céanna á dháiledh in oirthear Mheirceá
An Duibhneach ?<1971>? Cumann Cearta sibhialta na Gaeltachta Breandán Mac Gearailt Tar éis do Breandán Mac Gearailt éirigh as bheith ina eagarthóir ar Misneach bhunaigh sé seo.
An Féinics ?<1968-73>? Comhairle na gCumann Gaeilge, Cumann na Gaeilge Nua Eabhrach Seán MacPotait

Eag. Cúnta: Deasún Breathnach

An Fhearsaid nuachtlitir ?<1995>?
An Fhuinneog Ghaelach Irirsán Ráithiúl 2002-2021> Nuachtlitir Cumann Gaeilge na hAstráile Teo.
An Focal Nuachtán Ollscoil Luimnigh. Roinnt colúin Ghaeilge ann
An Gaodhal Iriseán 1881-1904> Leabhar-aithris Míosamhal (Brooklyn, New York :

Nolan Bros. Steam Print, December, 1881.)

Micheál Ó Lócháin tabhartha chum an teanga ghaedhilge a chosnadh agus a shaorthughadh agus chum féin-riaghla Chinidh na hÉireann
An Glór Poblachtach Irisleabhar 2010 Iris úr Shinn Féin  (le bheith ráithiúl) (bhí 500 síntús á lorg acu le go leanfadh siad leis)
An Leabharlann sraith 1905-1909 Irisleabhar cumann na Leabharlann
An Long / War Sheet Irisleabhar 1922 Warsheet No 1, foilsithe ag (IRA, BÁC)
An Múinteoir Náisiúnta ?<1960-64>? Tír Teanga Ceol
An Náisiún / The Nation Páipéar 1952
An Nuaidheacht sraith 1980-'02>? Newsletter of Conradh na Gaedhilge Washington
An Óige sraith 1930>? A bright bi-lingual monthly Pádraig Ó Bróithe Bunaithe ag an Eagarthóir
An Phoblacht/ Republican News Nuachtán Nuacht le dearcadh poblactánach
An Píobaire Iriseáinín 1969-78 -'14 Na Píobairí Uileann i mBÁC a d'eisigh Ó 1999>14 i mBéarla
An Ráitheacháin 1936>? The Gaelic Quarterly Review,: Iris de chuifd an cumann lúthchleas Gael http://www.limerickcity.ie/media/1937%2003%20No%204.pdf
An Ridire ?<1974>? Ceoltóirí an Daingean
An Saol Gaelach Iris ?<1919>? Alt ar Thomas Mac Partland ann ar an 25 Eanáir 1919
An Sgiath – The Shield Sraith 1907
An Smaointeóir / The thinker Irisleabhar 1919 -1920_>? Irisleabhar Oifigeamhail Connradh Na Gaeilge de'n Státa Nuaig Eabhraic Irisleabhar Ráithiúil
An t-Eagrán Nuachtán mhicléinn DIT i mBéarla ach Colúin Ghaeilge ann
An Teanga Bhinn nuachtlitir ?<1996>? Eisithe ag An Cumann Gaelach 7 Glór na nGael, Port a Dúinín
An tOibrí Imdhála: The Distributive Worker 1957>? incorporated ‘The Drapers Assistant’ and An Saothraí Riartha
Ard na hÉireann Iris 1904 An Irish Ireland Magazine - issued by an Craobh Colm-cille, Connradh na Gaedhilge Tulach-mór. Nodlaig, 1904.
As na Nuachtán Iris Idirlíon ?<2014 Ath-fhoilsiú ar altanna as na Nuachtáin a bhíonn

Ag plé an Ghaeilge

Gaelport.com C.NnaG Ath bhunaithe fé scáth PEIG de chuid CnG
Banba Iris 1901-06 foilsithe ag Muintir Bhrúin agus Nualláin
Banba irisleabhar 1921-22 Gael Pub. & Trading Society
Béaloideas, Irisleabhar 1927-'01>? The Journal of Folklore society of Ireland / Cumann Béaloideasa Éireann Séamus Ó Duilearga i nGaeilge den chuid is mó tríd go dtí na 70dí is ansin i mBéarla den chuid is mó ina dhiadh
Bean na hÉireann Iris 1908-1911 Iris Inghinidhe na hÉireann, ‘freedom for Our Nation and the

Complete removal of all disabilities to our sex

Maude Gone a bhunaigh An chéad iris do Mhná in Éirinn.   Scríobh Caitlín Nic Gamhann alt ann.
Béascna Irisleabhar 2002-2017>? Iris Bhéloideasa agus Eithneolaíochta Dept of folklore UCC ‘Béascna’ is one of only two scholarly journals in the Republic of Ireland publishing articles and reviews relating to Irish and European Folklore and Ethnology in general.
Bliainiris sraith 1982 Cuman staire agus seandálaíochta Thuaisceart Mhaigh Eo
Bolg an tSolair Iris 1795 'Or The Gaelic Magazine' - Aistí, Amhráin is Gramadach. Clóite fé chúram na h-Éireannaigh Aontaithe. Aon eagrán amháin a eisíodh. Aistriúcháín le Charlotte Brooke ann
Cairde na Cruite Nuachtlitir 1990-'10
Céim sraith 1970>? Coimisiún le rinicí Gaeilge
Ceol Sraith 1963-86 a journal of Irish music Breandán Breathnach
Ceol Tíre Billeog eolais 1973>? Cumann Cheol Tíre Éireann = Folk Music Society of Ireland BÁC
CNAG iris/nuachtlitir? 1991- 1995 Conradh Na Gaeilge 6 Sraid fhearcar BÁC 2 01757401-2 50p Eagrán 07 ‘93 táille 50p comóradh 100 bliain d e CnaG
Cogar Iris 1964-69>? The newsletter of Comhlachas Daonscoil
Comhaltas Bliain-iris Bliain-iris comhaltas Ceoltoirí Éireann T.P. Ó Díomsaigh
Comhaltas Ceoltóirí Éireann 1976>? 'Comhdháil'
Corca Dhuibhne Beo / Mid and West Kerry Live Iriseán 2009-2023> Corca Dhuibhne, Ciarraí Lorcán Slataire agus Mossy Cinntítear go bhfuil an oiread Gaeilge is atá Béarla san iris

West kerry Live

Craic Nuachtlitir 1993>? Nuachtlitir Comhaltas an Chreagáin (The very occassional newsleter of CC) Uimhir 2 Eanáir 1993
Cuisle na nGael Iris ?<1985 -94>? Iris Bhliaintiúl Chraobh an Iúir / The Journal of the Newry Branch Gaelic League
Dál gCais Iris 1972-93 The Journal of Clare Séamus Mac Dhaibhéid
Duillí Éireann (Irish Pages) Iriseán Dé bhliantiúl Iris scríbhneoireachta comhaimseartha – “ An teagrán Gaeilge dha theangach. foilsithe i mBéal Feriste?
Dála Gaedhal billeog 1957 >? Clann na Gaedhealtachta a d’fhoilsigh Clólann Juverna Teo., 4 thrácht (quote) as rosc agus eile agus torthaí chrannchur Taisge Éireann Sráid Árann Thoir BÁC, guthán sealadach 46956, An árd sgoil, sráid Duibhis, Béal Feirst, guthán 22210
Eagar Ráitheachán 1950? Ráitheachán dhátheangach CnG Anraoi Ó Liatháin 'Rosc' an teideal nuair a tiontaíodh ina coicíseán é
Éigse iriseán 1939>?2006>? a journal of Irish studies, Index to volumes 1-30 –

Leabharlann na hÉireann

Colm Ó Lochlainn / Published (with the aid of the Adam Boyd Simpson Bequest) for the National University of Ireland
Éigse Cheol Tíre Brún agus Ó Nualláin Teo.
Éire ag na Náisiúin Aontaithe

Ireland at the United Nations,

Sraith leabhair ?<1957-1962>?
Éire-The (Irish) Nation Nuachtán 1923-24 Den chuid is mó i mBéarla le roinnt i nGaeilge
Éire go Brágh iriseán A Monthly Bilingual Magazine for the Preservation and

Promotion of the Language, Industries, Music, Art and Literature

Éiriu sraith 1904-07 School of Irish Learning. Dublin Acadamh Ríoga na hÉireann Saothar ag Osborne Bergin, Kuno Meyer, agus John Strachan ann.
Fáinne an Lae Nuachtán 1898-00 &1918-20 Páipéar reachtmhaine dá theangach chum Gaedhilge

do chur ar aghaidh. CnaG BÁC,

https://www.coislife.ie/product/fainne-an-lae-agus-an-athbheochan-1898-1900/?attribute_pa_cludach=bog Súadh é isteach sa Chlaidheamh Soluis nuair a theip ar chúrsaí airgeadais an iris seo
Féile Zozimus sraith 1992-94 Curtha i gcló ag Gaelinn
Fianna Nuachtán 1915-1916>? Míosúil – roinnt gaeilge ann Fianna publishing Co.
Forbairt Iris nuachta ?<2007>? Comhairle Chontae Dhún na nGall, Rannóg pobail, fiontar

Agus seirbhísí cultúrtha

Gaedelica Iris 1912-13 Tomás Ó Rathile
Glór Don Phobail Iris ?<2007>? Pobal le Chéile Teo. Ag obair ar son forbairt Pobail Chloich

Cheann Fhaola, gort a choirce

Glór Inse Bán sraith ?<1971 – 1979>? Coiste Ghlór na nGael – Templeglantine (Teampall an Ghleanntáin?) Bhí baint ag Micheál ó hAirnéide leis
Glór Lurgain Nuachtlitir ?<1945>? Eisithe sa Lurgain www.pobailcl.com
*Gníomhaithe Spriocanna Domhanda/Global Goal Getters Irish lín agus Clóite 2021> Iris lán le dánta, ealaion agus físeán daltaí bunscoile ar théama spriocanna na Náisiúin Aontaithe. Iontrálacha sa chomórtas atá sna míreanna. 4 chinn in aghaidh na bliana.Clóitear an ceathrú ceann i Mí Aibreáin le míreanna na mbuaiteoirí. An Roinn Gnóthaí Eachtracha

Mura gcuirtear aon ní chucu i nGaeilge ní bhíonn aon Ghaeilge san iris.Aaistrítear an Ghaeilge ar mhaithe leis na Neamh-Ghaeilgeoirí..

Guth agus Tuairim sraith ?<1980>? [Dublin] Association of Principals and Vice-Principals of

Community and Comprehensive Schools.

Guth na nGaedhael Iris 1904-1938>? Míosagán dhátheangach CnG Londan being an half-yearly bi-lingual magazine published by the Gaelic League of London, and containing the programme of the Irish Musical Festival at the Queen's Hall on St. Patrick's Day.
Guth Ó Thuaidh Iris 2008 -'14>? Nuachtlitir Chumann Chultúrtha Mhic Reachtain,

Béal Feirste Ag sprageadh na Gaeilge i mBéal Feriste

Inis Fáil 1904>10? "A magazine for the Irish in London." Published to maintain

A sympathetic contact between Irishmen living abroad”

London Branch of the Gaelic League], 1904-1910>
Inis Magazine Iriseán <2003>'17> Iris Children's books Ireland a phléann is a dhéanann

léirmheastoireachta ar leabhair leanaí na hÉireann i mBéarla is i nGaeilge

Iris Iar Chonnacht Iris 1970 Iris chun gael na cathrach a mhealladh siar chun lonnú in iarthar Chonnacht. Seosamh Ó Cuaig, Des Fennel
Iris Na Gaeilge Iris 2001- '11 Iris Dé-bhliaintiúl Coláiste na nGael (Britan's Irish Language Network) http://www.colaiste-na-ngael.com
Irish Pages – Duillí Éireann sraith 2002-'14>
Iris na Mara Iris 2002-'06 2014> Maritime Institute of Ireland, Dún Laoghaoire
Iris na Nodlag Bliainiris 1945>? Ógraidh Croise Deirge na hÉireann; The Irish Junior Red Cross. Leslie De Barra a bhunaigh Bean céile Tom Barry an Poblachtánach
Iris Teoin/ Wolfe Tone annual Bliainiris 1932-'54 Brian Ó hUigín
Irisleabhar na bhFiann Irisleabhar? 1964 Fianna Éireann
Irisleabhar Ceilteach Irisleabhar 1952-54 Irish Society Cambridge, Toronto Tír, Teang Ceol Iain Mac Aoidh, Pádraig Ó Broin
Irisleabhar Mhuineacháin, Irisleabhar 1976 -83>? An Cumann Gaelach, Iris chraobh Mhuighneachán de CnG
Irisleabhar na Gaedhilge / The Gaelic journal Irisleabhar 1882 -1909 Exclusively devoted to the preservation and cultivation

Of the Irish language

Osborne Bergin

Eoghan Ó Gramhnaigh

Ghlac CnG seilbh ar an Irisleabhar i 1894 tar

éis do bhaill as Aontacht Na Gaeilge agus CnaG é a bhunú in 1893. Scríobh Páraic Mac Piarais, Eoin Mac Néill agus Peadar Ó Laoghaire

téacsanna ar líne

Iris na Nodlag 1944>? Ógraidh Croise Deirge na hÉireann; Máire Ní Mhurchuadha
Iris Drong Átha Cliath 1939-. National Association of the Old I.R.A. 1886-1963 Oscar Traynor
Laochra Léinn Iris 1992 >? Bróisiúr Mheánscoil Feirste – anscoilbhliain 1991-1992 bunaíodh an choláise i 1991
Leaves – Billeoga 1938>? “Politics, Literary, Irish, Ireland, Monthly . [1 Eanáir - 2 Feabhra] Louis N. le Roux foilsithe Michaelmas i mBÁC

I mBéarla dar le Marsh's Library ach altanna ar an nGaeilge agus i nGaeilge in imleabhar a h1 uimhir a h1. Im. 1 uimh 2 ar díol ag https://www.abebooks.com/Leaves-Billeoga-Political-Literary-Irish-Ireland-Monthly/30547596652/bd

Ná Bac Leis Páipéar 1921 Clóite 'Internment Camp, Ballykinlar'. 3 h-eagrán,

Alt amháin i nGaeilge i ngach eagrán

Newsletter of the School of Celtic Studies 1987-96 'Scéala Scoil an Léinn Cheiltigh'
Nuachtlitir An Droichead nuachtlitir ?<1998>? Béal Feirste
Nuacht Leabharlann Náisiúnta NA hÉireann 1999->? BÁC leantar mar NLI NEWS
Nuacht SMI
Oideas Iris 1968>? Ráiteachán Roinn Oideachais
Ríocht na Midhe Sraith 1955>? records of Meath Archaeological and Historical Society.
Rosc (Dhá theangach) Iris 1951 – 1982>? Iris Dhá theangach Chonradh Na Gaeilge CnaG 20p Pádraig Ó Fearaíl Lean seo i ndiaidh 'Eagar' IMLeabhar 30 Uimh.5 Nollaig 1981 / Eanáir 1982
Samhain Iriseán 1901-17>? Iris WBYeats W.B. Yeats [Cúirtéis clódóir] Foilsithe in éindí leis an Irish Week?????????
Scéal Irisleabhar 2011-'15> Journal of Coláiste na nGael, Britan. Scéal acts as our campaign briefing document lean seo 'Iris Na Gaelige'

A5, 12 leathanach, 4 uair sa bhliain, 90% as Béarla

Scéala sraith 197?> Comhaltas Ceoltóirí Éireann – craobh Ardscoil Rís 'Gló G' dar le Tais.CDÉ.

Scríobh Úna Uí Dhíosca ann

Scéalta (Dromahair) Nuachtán 2015> Ráiteachán i mBéarlaach colún Ghaeilge ann.
Scéal chatha Luimnighe Irisleabhar 1922/3? Limerick War News
Scéala Éigse Éireann Iris ?<2008>? Iris Poetry Ireland formhór i mBéarla
Scéilíní Iris ?<2009>? Nuachtlitir Dhátheangach choláiste Oriall
Sean Óglach Irisleabhar Official organ of the National association of Old Irish republican Army
Sinsear irisleabhar 1979 -2019 The Folklore Journal', Roinn Bhéaloidas Éireann, An Coláiste Ollscoile An 10ú hEagrán 2019 – 9= 2005. níor foilsíodh aon cheann idir 1984-89
Spaoi Greannán Education magazine for 1st and 2nd class Folens
Sult Irisleabhar 1961 Coláiste Oiliúna Naomh Pádraig ??????? Folens??????????
Teanga irisleabhar 1979-'14 Journal of the Irish Association for Applied Linguistics.
Teangeolas Iris 1974-'01 Iris débhliantiúil Institiúd Teangeolaíochta Éireann Bhí an chéad eagrán i nGaeilge agus dhá- theangach as sin amach ?????????
Teoiric Iris 1971 - 1980>? Theoretical Journal of the Republican Movement. "without theory there is no movement" 15p https://www.leftarchive.ie/document/2109/#comments
The Gaelic Voice Iris 1990 Béal Feirste
The Irish People / An Choismhuintir Irisleabhar 1973 Republican movement Ireland a chur i gcló
The Standard – An t-Iolar Irisleabhar <?1950?> Catholic Journal Peadar? Kirby Bhí Paddy Kavanagh ag scríobh ann.

Ghlaodhtí 'The Caholic Standard' mar leasainm air

The Star / An Reult Nuachtán 1929 >? "A national weekly devoted to politics, economics & social

Affairs."review." - míosagain ó 1930 ar aghaidh

Baint ag cumann na nGaedhael leis
The United Irishman Nuachtán 1899-1906 National weekly review
The United Irishman Nuachtán 1932-1933 Foilsicheán de chuid Cumann na nGaedheal – Foilsithe ag 'The Star'
Tomhas na Teanga Sraith alt 2002 – 2010 Tomhas na Teanga is a series of articles appearing in

The National Hibernian Digest,

Séamas Ó Neachtain, a.k.a. Jim Norton http://www.scoilgaeilge.org/t_na_t/T_na_T_Mar2010.htm
Treoir Iris 1968>'14 Iris Chomhaltas Ceoltóiri Éireann
Uladh Iris 1904-1905 a literary & critical magazine.
United Irishman Nuachtán 1933 – 1936 Ainm nua 'the united Irishman' de chuid Cumann na nGaedheal http://www.scoilgaeilge.org/t_na_t/index.htm

Gaeilge, Gaidhlic ⁊ Béarla

cuir in eagar
Teideal Nuachtán /Iris Blianta Buneolas Eagarthóir Breis eolas
Am Foran nuachtlitir ?<2013>? The Gaelic council of Nova Scotia newletter Gaidhlig den chuid is mó
An Deo-Ghréine
An Gaidheal 1923-49>?33 the official magazine of An Comunn Gaidhealach
Cothrom
Duillí (Journal of contemporary writing) <?2013?>
Fear na Ceilidh
Gailig Iriseán 1928-30 Galaic na hAlban Cape Breton
Guth na Bliadhna / the voice of the year Irisean 1904-1925 The monthly magazine of An Chonradh Gaidhealach
Mac-Talla Iris ?<1892->? Galaic na halban?? Sidni?? Alaisdair Mac Labhrainn Eneas MacKay Alaisdair Mac Labhrainn

Ilteangach

cuir in eagar
Teideal Nuachtán /Iris Blianta Buneolas Eagarthóir Breis eolas
An tEurópach irisleabhar 1899-1900 Irisleabhar ilteangach na heorapa – Éigse Ghaeilge

Choláiste na tríonóide a bhí ina mbun

Conall Cearnach, Patrick O Brien 'Ní bheidh slighe againn do Shacs-bheurla ann... Is beag is fiú cláirseach aon sreangan agus is beag is fiú sgoláire aon-teangain’  - Cuir i láthair na h-irise dar leis an alt

in Comhar Iml. 39 Uimh. 4 le hAisling Ní Dhonnchadha

An Macaomh Iris 1909-1913 Iris trí theangach scoil éanna Gaeilge Béarla Fraincis, drámaí filíocht 7rl Pádraig Mac Piarais 4 h-eagrán
An Sgolaire Nuachtán sheachtainiúil ?<1913>? Nuachtán trí theangach (G,B, F)de chuid daltaí Scoil Naomh

Éanna. Clóadh 50 cinn agus dioladh ar 1p an ceann iad.

Carn Iris 1973-2014> Iris ráithiúl an Chonradh Cheilteach /Celtic League i 7 dteanga A Link between the Celtic Nations'
Fianna Iris 1911- 1913>? Iris i mBéarla agus Spáinis do Ghael na hArgaintíne
Glór don Phobal Iris 2002 -2007>? Ag obair ar son Forbairt Pobail cloich An Fhaola -

Iriseán Pobail le Chéile, Leitir Cheanann. An é seo Glór don Pobail?

Hunmanitas Iris 1930-1931 i nGaeilge, Béarla, Fraincís scata Gaeilgeoir i mBÁC (muintir Humanitas) a bhunaigh é. Tomás Ó Cléirigh
Irisleabhar Hibernia 1938>56>? I nGaeilge, Béarla agus i bhFraincís na hEilvéise Déanta i bhFribourg
Na Feadánaigh sraith 1963 The whistle Players' (i mBreatanais atá seo) Breandán Breathnach
Scéala Scoile Iris ?2000-2017> Iris séasúrach Shruth na Gaeilge, Cláiste Chaitríona Ard Mhaca Eagrán 30 Nollag 2016

Sraith Gaeilge i nuachtáin Bhéarla

cuir in eagar
Teideal Nuachtán /Iris Blianta Buneolas Eagarthóir Breis eolas
An Teanga Bheo Colún san Irish Times
Billeog Leathanch Altanna Gaeilge an Irish Times Pól Ó Muirí
Liatroim Ag Labhairt Leathanach míosúil 2015-2016> Leathanach de cheithre ghné alt Cainteoir na míosa,

Colún na staire, seanfhocail,

Proin Ó Duigneáin
The Soverign Independent /An Saorfhlaitheas Nuachtán ?2012 >2015? Teoiricí Comhcheilge is a dtionchar ar Éirinn.

An t-eagrán deireanach ag scríobh an teideal in nGaeilge freisin, leathanach cúil i nGaeilge

á chruthú i dTuaisceart Liatroma
Tomhas na Teanga Sraith alt 2002 – 2010 Tomhas na Teanga is a series of articles appearing

In the National Hibernian Digest,

Séamas Ó Neachtain, a.k.a. Jim Norton http://www.scoilgaeilge.org/t_na_t/T_na_T_Mar2010.htm
Treibh Altanna Gaeilge ón Irish Times Pól Ó Muirí www.irishtimes.com/culture/treibh
Derry people, Peoples press, Connacht press, Connacht sentinel Bhí siad seo ag gacadh leis an deontas de €28 sa

Tseachtain chun ábhar Gaeilge áitiúl a chuir ar fáil

Teideal Gaeilge altanna uile i mBéarla

cuir in eagar
Teideal Nuachtán /Iris Blianta Buneolas Eagarthóir Breis eolas
Ag Déanamh Ceoil Irisleabhar 52 fonn ceoil le húsáid i mbun múine. Cpmhaltas Ceoltóirí na hÉireann
Ainriail 1975 - 1987 A Belfast Anarchist Monthly 7 n-eagrán ar fad https://irishanarchisthistory.wordpress.com/2012/12/15/ainriail-belfast-no-1-1985/
Ainriail 1995-1996 An Irish Anarchist Monthly Eagrán a 6 1996 50p https://www.leftarchive.ie/publication/27/
AISÉIRÍ nuachtán ?<1967>? Uimh. 5 1ml 24 Saor Gaelach Críostúil! 6D nuachtán an páirtí polaitiúl Ailtirí na hAiséirí, - corprotism/facism
An Bárr Buadh Irisleabhar 1943> Míosagáin, a monthly journal devoted to the activities

and general welfare of the members of First Division the Southern Command and the L.D.F. ...

An Camchéachta / The Starry Plough 1975-2009>? The theoretical Magazine of the Republican Struggle - 8p Iris an IRSP a scoilt ó Shinn Féin
An Cosantóir Iris ?<1947>? The Defence Forces Magazine
An Eochair Iris 1973 -1977 A Bulletin of the Irish Republican Movement, Long Kesh https://www.leftarchive.ie/publication/2841/
An Fiolar Iris 1930>158>? Irisleabhar Scoile na Mainistreach (conc na mainstreach i dTuaisceart Éile)
An Focal Iris ?<2012>? Irish Mhiic Léinn Ollscoil Luimnifgh
An Gael sraith 1985 Irish Arts Centre New York
An Glór sraith ?<1943-55>? The voice of the Guild of Irish Journalists Riobard A. Bramham.
An Glór Gafa ráiteachán 1989-92 'the captive voice” iris cimí poblachtach i H-block 26 cinn ar fad Brian Campbell / Mícheál Mac Giolla Gunna Clóite agus dáilte ag Sinn Féin i mBéal Feriste
An Guth Irish Shinn Féin?
An tÉireannach Iris 1985?>88? Iris an 'Irish Association' i bParás -

Iris cultúrtha a plé litriocht, ealaín 7rl, Dhá nó trí chinn sa bhliain. Corr-alt i nGaeilge Agallamh déanta le Becket.

Dave Conachtan Scríbhneoir eile a b'í Sylvua Hotinger

Imircigh oillte as Éire a bhí san IA. Níor chláraigh siad a gcumann sa bhFrainc de reéir an dlí ach d''oscail siad Beár Éireannach i bParás agus bhíodh ranganna Gaeilge, Ceol Gaelach 7rl á n-eagrú acu.

An t-Éireannach Aontuighthe Iriseán 1948 The United Irishman: the voice of Irish republincanism
An Réabhlóid 1984-1992 Journal of People's Democracy foilsithe ag an ngluaiseacht People's Demcracy
An Phoblacht / Republican News Nuachtán 19??-2015> Nuachtán e chuid Shinn Féin
An Phoblacht Iriseán 2019-2020> Iriseán treasbhliantúil Shinn Féin £5 £4
An Saorstát / The Free state Nuachtán Seachtanán i mBéarla ar
An Saoghal Gaedhealach Iris/Nuachtán ?<1918-1919>? Ua hÉigeartaigh
An Saoghal Gaedhealach Irisleabhar 1950>? The Vocational Education Bulletin Supplement foilsithe i Loch Garman
An Scéal Nuachtlitir 2006-'10 the newsletter of the Irish community in Scotland riomhlitir ar fáil i gcóip crua ó leabharlanna i nGlaschú
An Seanachaidhe /The Milesian 1893-18? lámhscríofa ag Árt Ó Gríofa – idir láimhe ag an Celtic Literary Society Liam Ó Maolruanaidh - William Rooney
An Solas Iris ?<1965>? The Monthly Magazine of The Irish Comunist Group - Oct 19065

The Monthly Magazine for Irish Workers - Nov 1965

An Solas Iris 2004- 2006 https://www.leftarchive.ie/document/318/
An Spréach Iris 2018 - >2020 Indpendent non-profit Socialist Rpubicanmagazine. £2.50 €3.00. [leantar leis ar FB.] https://www.lasairdhearg.com/anspreach/ Seacht n-Iris ar fad
An Taisce Iris 1975 - >? Ireland's Consevation Journal
The Standard / An tIolar seachtanán Peadar Kirby
An tÓglach Quarterly Journal 1918-22

1967 - 1970

“The official organ of the Irish Volunteers” . (cinn eile ann leis Pierce Beaslaí) D'fhostaigh an t-airm Seán Ó Conchubhair chun cuidiú leo i gcúrsaí poiblíochta agus chun an iris a thabhairt amach
Ár n-Éire / Old 1919-1923 New Ireland publishing – weekly review
Beltaine Iris <1901>? I mBéarla den chuid is mó W.B.Yeats Thug pé brabús do CnG
Biatas Iris 1966->? The Tillage Farmer
Bullán Irisleabhar 1994>? An Irish studies journal Willow Press, Oxford
Cara Iris ?<2014> Iris do phaisinéirí eitleáin Air Lingus
Cáirdeas Iris ?<1941>? Journal of the Gaelic Christian Fellowship.
Cath Maige Mucrama ?<1975>? Imleabhar 50 d'imleabhar an chumain sin
Céim Iris 1972 -'15>? Iris Oifigiúl An choimisiún le Rincí Gaelacha (dé-bhliantúil)
Cogar Iris 1974 Iris Chomhaltas Ceoltóirí Éireann http://homepage.tinet.ie/~cuisle1/cuisle.htm
Cuisle Iris 2011 The voice of the Members (Fianna Fáil)
Dúchas nuachtlitir 1972-79 Scríobh Mac durcá?? agus Ó Murchú ann Irish American Cultural Institute. St. Paul Minnesota
Dúiche Néill tréimhsechán 1986-96>? “Tréimhseacháin léannta” áitiúl Scríobh Proinsias Ó Conluain ann go minic
Eile Iris 2013 > 2021 Iris don Aerach, Scot de Buitléir
Éire 19 Irisleabhar 1977 University of Florida],
Éire Nuachtán 1923 Ean- Bealtaine Seachtainiúl Countess Markievicz Clóadh i nGas Chú na hAlban chun theacht i dtír ar chinnsearacht Stát le linn an chogadh Catharga. Tháinig seo i ndiaidh 'Poblacht na hÉireann'.
Éire Ireland Irisleabhar 1949 – 1973 Iris sheachtainiúl Na Roinne gnóthaí Eachtaracha = Ireland: Weekly etc Leantar mar Ireland Today
Éire-Ireland Irisleabhar 1914-16>1918-22 http://www.corkpastandpresent.ie/localstudies/newspaperlist/a-g/
Éire-Ireland Irisleabhar 1966> 1995-? a journal of Irish studies The Irish American Cultural Institute, St Paul, Minesota
Éire Nua Iris ?<1980>? “Unity, Equality, Prosperity’ Iris inmhéanach Shinn Féin Feabhra 1980 - “Irislitir makes it’s reappearance with this issue. Two copies will be sent to each cumann and they should be passed around for members to read and study.”
Fianna 1910/15? Clóite san Airgintín Pádraig Mac Mághnais
Fianna Fáil Irisleabhar 1914 THE IRISH ARMY

A Journal for Millitant Ireland

Terrence McSwiney
Focalín Iris 1978 (“A wee word” for the odd reader of CLR who does not understand the First Language)
Forgnán iris ?<1962 >? Journal of the Building Centre Dublin vol 1 No. 5 May 1962
Guth 7 Tuaraim nuacht iris 1979 - 1984 Iris mhíosúil áitiúil ó thús na 1980idí a bhaineann le hiarthuaisceart Dhún na nGall. Gaeilge sa chéad eagrán ach ní ina dhiadh sin. http://www.bealoideasbeo.ie/Guth_Tuairm?page=0
Inbhear sraith ?<2010>? Journal of Irish music and dance Niall Keegan
Inis Fáil Iris 1925>? Bulletin de la Ligue pour l'Indépendance de l'Irlande.
IRIS Iris 1981–1993, 2005–2019 Gnóthaí Eachtracha, Bureau d’Affaires Etrangéres Imeartas focal a bhí sa teideal a dtánaig ó ‘Irish Republican Information Service” - dé-bhliatúil.
Iris An Airm Nuachtán 1922>? Foilsithe I mBÁC go Laethúil seachas an Satharn
Iris An Gharda, 1969/1970 http://www.policehistory.utvinternet.com/irisang.html
Iris Bheag Nuachlitir 1987-1994? the intention of this litle magazine is to provide a means of

exchanging ideas and developing sinn Féin’s policies and strategies by disscussion. Rules 4. Material can be in Irish Or English7. IB is issued Free. Ib will be issued Monthly

The Education department 44, Parnell Square,

Dublin 1 Irish inbhéanach Shinn Féin – Aengus Ó Snod.

Iris Fhianna Fáil, Teideal Nua: FF Newsletter
Iris Oifigiúl Iris ?<2011>? Irish Oifigiúl de chuid an rialtas [Uimh. 48 – 2011]
Lia Fáil Iris 1957 Fr. Fahy 10 -neagrán – he single handedly wrote the 10 highly inflamatory newspapers resulting in demotion in 1959 Father John Fahy Organ of the Land and Industrial Army of Ireland.
New Hibernia review / Iris Éireannach nua Iris ráithiúl 1997>2021 St. Paul (Minnesota) Center for Irish Studies at the University of St. Thomas 1997 Thomas Dillon Redshaw
Nua Iris 1997>2000? studies in contemporary Irish writing. Eugen O'Brien Jefferson City, TN: Carson-Newman College
Nuacht CIÉ Iris Baile Átha Cliath, An Roinn Faisnéise, Stáisiún Droichead an Rí. Lorcán Ó Treasaigh
Nuacht Náisiúnta 1923-25
Nuacht Náisiúnta Iris 1969 -1976 Iris inmheánach de chuid Sinn Féin, foilsithe i Gardiner Place http://www.iol.ie/~rjtechne/century130703///////1960s/nuacht69.htm
Obair Iris ?<2014-'14>? Bulletin of the office of public works
Óur Girls/ Ár gCailíní 1930-1933 The Magazine for the Girls in Ireland
Poblacht na hÉireann Nuachtán 1922-23 Bhí eagrán Albanach, Deisceartach agus ceann leis

an dteideal bhreis War News ann

Tháinig ‘Éire’ ina dhiadh tar éis bhás Childers a bhí i gceannas ar bolscaireacht poblachtánach.
Poblacht na nOibrithe Iris 2012 - 2014 iris de chuid éirigí a bunaíodh i 2006 https://www.leftarchive.ie/document/636/
Póg Mo Goal Iris 2015>2020 i bhfoirm nuachtán eisithe ag Pogmogoal.com Póg Mo Goal is a beautifully produced football magazine, from right here in Dublin.
Saoirse Éireann Eolftone Weekly Nuachtán 1937/8>? Seachtainiúl ‘twopence’ Vol 1. No 36 Saturday May 7 1938
Saoirse Nua Iris ?<2014 The voice of the Republican Movement

(Republican Sinn Féin) Issue 15 Spring 2014

Saothar Iris 1975-2020> Iris an chumainn le stair Lucht Saothair na hÉireann Pádraig Ó Snodaigh an chéad eagarthóir Saothar 45 2020
Scéal Eile Nuachtlitir ?<2009>? The Newsletter of the CooleyKeegan branch of CCÉ
Scéala Éireann / The Irish Press Nuachtán 1931 -1995 Bhíodh altanna Gaeilge thríd.
Sciath Iris Journal of the National Industrial Safety Organisation  

(deir NLI gur i nGaeilge atá sé)

lean 'Health and Saftey é mar theideal
Sgéal Chatha Luimnigh Nuachtán ?<1922>? Limerick War News, nuachtán an rialtas sa choga cathardha
Seanchas Ard Mhaca Iris 1957-1993 Iris Stairáitiúl
Seanchas Dúthalla ?<1971-91>?
Sinn Féin Iris 1923 – 1925 Patrick J Little 18,000 cóip á ndíol. Tháinig seo i ndiaidh Éire
Sinn Féin (Daily) Iris/nuachtán 1909-> 1910?
Sinn Féin (Weekly) Iris 1906> 1914?
Sinsear ?<1981- 1995>? Roinn Béaloideasa Éireann Coláiste na hOllscoile
Spéis sraith 2010 -'13 Bulletin of the International Council for Traditional Music Ireland Liz Doherty, Thomas Johnston (2012)
Táin Iris démhíosúil ?<2003-2007>? the Australian Irish Network Val Noone foilsitheoir
Teanglitir Nuachtlitir 1985-1996 Irish Association of applied Lnguistics -IRAAL Dónall P. Ó Baoill (1-19) Jeff Kallen (20-25), Patrick Farren (25->) bhfuil éagsúlacht idir Iris na Gaeilge/ teanglitir/teangeolas/teanga
Treoir Iris ?<1970-2020 > Vol.2 Uimhir.2 Márta -Aibrean Iris oifigiúl Cómhaltas Ceóltóirí Eireann luach 1s.
An Sgrúdaightheoir The Examiner Nuachtán 1930 -1960 (Dundalk) Thosaigh mar an Newry Examiner
The Fanad Magazine
The Gael Iris The official journal of the Gaelic Athletic Association.
the Northern Patriot Iris 1895
The Shan Van Vocht Iris 1896 >? (An tSean Bhean Bhocht) A National Monthly Magazine Alice Milligan, Eithne Carberry
Young Ireland/Éire Óg Irisleabhar 1919-1923 Young Ireland i mBÁC
Uladh irisleabhar 1904-05 a literary & critical magazine.

An Ghaeilge á phlé i mBéarla

cuir in eagar
Teideal Nuachtán /Iris Blianta Buneolas Eagarthóir Breis eolas
Ancient Ireland Iris sheactainiúl 1835 Foilsithe i mBÁC John S. Folds Philip F. Brown / Pilib de Brúin Established for the purpose of reviving the cultivation of the Irish language, and originating an earnest investigation into the ancient history of Ireland …
Celtica irisleabhar 1946 - 2020 peer-reviewed journal on Celtic Studies, including linguistics,

literature, manuscript studies, textual criticism, history, law, Dialect studies and onomastics.

Uimhi 31Barry J. Lewis, Ruairí Ó hUiginn bliantúil ó bhí 2016 ann
Éiriu sraith 1904-2013> School of Irish Learning. Dublin Acadamh Ríoga na hÉireann Saothar ag Osborne Bergin, Kuno Meyer, agus John Strachan ann.

Cíona Lín / Blaganna

cuir in eagar
Abair as Gaeilge é 2006 mar ba mhaith liom mo chuid Ghaeilge a bhisiú. Julia - Meiriceánach http://abair-as-gaeilge-e.blogspot.com
Aduaidh 2005 – 2007 Focail fé thuairim i nGaoluinn.    Cionaodh http://aduaidh.blogspot.com
Ag Seasamh an Fhóid 2016 – 2019 togra ealaíne le comóradh a dhéanamh ar an tionchar a bhí ag

muintir Ros Muc ar an bPiarsach sna blianta roimh an Éirí Amach

Nuala Ní Fhlathúin agus

Eoin Mac Lochlainn,

https://rosmuc2016.wordpress.com
Aisling 2006 – 2016 “Is blag beag é seo ina ligim saor mo chuid smaoint...” Tim
Amhráin Arann 2012 – 2014 “..amhráin a cumadh in Árainn a eisiúint i bhfoirm leabhair le dlúthdhioscaí..” Deirdre Ní Chonghaile
An Blag Ard 2010 as an tSraith bháin dó http://anblagard.blogspot.com
An Bhlaglann Blag spéisiúil ar chúrsaí oideachais is teichneolaíocht Gaeilge -!G níl rian de ann ach mar nasc ar iGaeilge
An Bothán Tréigthe 2007 – 2009 http://anbothantreigthe.blogspot.com
An Cailín Deas Blag an chailín deas Gaeltachta atá anois ina cónaí sa Chathair- IG níl rian de ann ach mar nasc ar iGaeilge
An Cainteoir Dóchais ?<2009 >? Michal as Poblacht na Seice
An Caomhach 2005 - 2020 Tuairimí agus fíricí nach mbíonn le fáil aon áit eile as Gaeilge. Séamus Poncán Ó Neachtain http://caomhach.blogspot.com go mór ar son Iosrael – dar le Igaeilge
An Cheathrú Rua 2011 – 2012 chun eolas a chur ar fáil don phobal. http://ancheathrurua.blogspot.com
An Cnagaire 2008 - 2020 Póló https://ancnagaire.blogspot.com
*An Codú 2006 -’ 21> Smaointe Fánacha as Chonamara Eoin Ó Riain http://smaointefanacha.blogspot.com
An Coimíneach 2013-1015 Cín Lín Uí Choimín
An Croí Ait 2011 – 2021> Altanna agus ceachtanna mhúinteoira Gaeilge dá ranga agus

d’fhoghlaimeoirí. Morán nasc chuig áiseanna éagsula

Caitríona Weafer Múinteoir,

Éireannach I gCathair na nAingeal,

https://ancroiait.wordpress.com
An Doras Oscailte 2005 – 2012 Blog ina dhéanfaidh mé cleachtadh ar mo chuid Gaeilge mark bodah http://dorasoscailte.blogspot.com
An Druma Mór 2008-? Blag chúrsai Reatha an sár iriseoir Eoghan Ó Néil -IG Eoghan Ó Néill níl rian de ann ach mar nasc ar iGaeilge
An Ghuí Aniar 2009 – 2011 Ros Cománach i nGaillimh http://anghuianiar.blogspot.com
An Mheabhair Foghlaimeora 2010 – 2011 Bleáth cliathach a bhí 28
An Litríocht seo Againne 2009 – 2011 Is éard tá sa bhlag seo mo chuidse smaointe faoin litríocht seo againn Cailliomachas – leabharlannaí http://litrocht.blogspot.com/2009/05/
An Ruball Rua 2017 – 2020 Fáilte isteach ag an bhlag seo – teangacha a bheas le feiceáil:Gaeilge, français, English https://ruballrua.wordpress.com/tag/photography/
*An Scríobhaí Siúlach 2021 Cín Lín chun Connalach a lonnaigh san Oirua agus atá ag iarraidh an teasnamh scríobh i nGaeilge faoin tir a chuir ina cheart Kayla Reed https://scriobhaisiulach.wordpress.com
Anseo is Ansiúd 2010 Blog as Gaeilge faoi gnáth rudaí an tsaoil agus mo chuid eachtraí éigsiúla. Gearóid Ó Madáin http://anseoisansiud.blogspot.com
An t-Oileánach Tréighthe 2009 – 2012 Proinsias Mac a’ Bhaird
*An Tuairisceoir 2013 – 2021> Nuachtán Ghréasán a chlúdaíonn réimse leathan de Nuacht. Ciarán Dúnbar agus roinnt eile https://antuairisceoir.wordpress.com
An t-Ultach 2010 – 18? Suíomh Chín lae don Iris gan ach 5 alt air Seán Rua Ó Murchú https://antultach.wordpress.com
Anuas den tSeilf 2009 – 2011 Nótaí agus smaointe iad seo de réir mar a thagann siad chugam Cailliomachas – leabharlannaí http://cailliomachas.blogspot.com
Aodhán 2013 Ag Smaoineamh os Ard Aodhán Ó Dea http://aodhanodea.ie/blog/
Ar Son na Drúise suíomh, príobháideach é an suíomh seo https://arsonnadruise.wordpress.com
As an Nua 2016>? formhór de i mBéarla de réir freagrai ar alt ar i dTuairaisc Siún Ní Dhuinn nasc ag rá gur suíomh ag déanamh aithris atá i gceist
As Ord Oráiste 2005 – 2006 Dhá alt ón iriseoir seo as Béal Feriste Liam O Raiste http://asordoraiste.blogspot.com
Athfhás 2011 – 2016 Seo nuacht agus eile ón iar-Ghaeltacht, áit atá ag teacht thar

n-ais ina Ghaeltacht iomlán sar i bhfad!

http://athfhas.blogspot.com
Bealach mo Shaoil 2005-2009 chun mo chuid Gaeilge a cleachtadh, go príomha le greann - mac léinn sa tSúlainn http://siuloir.blogspot.com
Baoismhacnamh 2005-2009 chun mo chuid Gaeilge a cleachtadh, go príomha le greann - mac léinn sa tSúlainn http://siuloir.blogspot.com
Betty Furlong 2018 -2020
Blag Cois Life 2010 – 2015 Blog of Cois Life, Irish Language Publishers http://blagcoislife.blogspot.com
Blag Forbairt Naíonraí Teo. 2009 - 2013 Blag é seo atá dírithe othur seo siúd a bhíonn ag obair i

Naíonraí/naíscoileanna

https://naionrai.wordpress.com
Blag Ghael Gan Náire 2007>? http://gaelgannaire.blogspot.com/,
Blag Ghearóid 2006 – 2009 http://gearoid.blogspot.com
Blag Mháirtín Uí Mhuilleoir Iar-pholaiteoir le Sinn Féin ar é Máirtín Ó Muilleoir caifear cuireadh a bheith ag duine chun é a léamh
*Blag Nua Gaeilge 2019 – 2021 Panu Petteri Höglund

Nó tá urscéal leis clóite ann

https://blagnuagaeilge.blogspot.com/2019/06/
Blag Shomhairle 2005 -2006 Níl fágtha ach nasc ar an suíomh blaganna
Baoismhacnamh 2018 -2020
Breacleabhar An imill 2004 – 2005 'Sé is príomhchuspóir na mblaganna seo ná mo chuid

Gaeulinne a chleachtadh agus a fheabhsú’

Conn -

lonnaithe in Inis, Co. an Chláir

http://breacleabhar.blogspot.com
Brian Darby 2014 – 2015 suíomh le altanna faoi na gcluichí Gaelacha Brian Darby https://briandarby1.wordpress.com/category/gaeilge/
Bród Éireannach 2005 -2006 Seo mo bhlog. Beidh sé i nGaeilge agus i mBéarla Aingeal – foghlaimeoir Gaeilge Pennsylvania http://aingealpuirseil.blogspot.com
Bruth Seanfharraige 2009 'Ní beag beagán de drochbhrocán” An Deabhal Álainn http://seanfharraige.blogspot.com
Cainteoir Doofus 2011-2012 tuaraimíagus iad aisrithe sa cholún ar dheis http://www.cainteoirdoofus.com
Ceiliúradh 2011- 2013 https://ceiliuradh.wordpress.com
Ceist Mór an lae 2006 – 2008 Polaitíocht iriseoirí éagsula http://ceistmhor.blogspot.com
Cha chanann? Canathaobh?! 2020 – 2021 Tógáil ar Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín agus na hamhrain a múineadh Séamus Poncán Ó Neachtain https://amhrainghaeilge.blogspot.com
Chetwynde Downs 2006 – 2012 Fear meánaosta beoir-bholgach frustráilte. Ag lorg

síbearchaidreamh intleachtúil platónach le bean shéimh chneasta A thabharfadh cluas bhaúil do m'fhaidhbeanna pearsanta.

http://chetwyndedowns.blogspot.com
Cín Lae Sclábhaí Pá 2008 - 2011 Dubhaltach (Uí Reachtair?) https://tadenc.blogspot.com/search?q=2011
Cistin Chliste 2011 Oidis agus altanna ar bhia i nGaeilge agus Sasanais https://cistinchliste.wordpress.com
CLG go Deo 2014 – 2015 altann ar an Chumann lúthchleas Gael https://clggodeo.wordpress.com
Club Leabhar 2005 > 2006 leabhair agus Aonghus Ó hAlmhain 7 Coleen Dollard http://club-leabhair.blogspot.com
Coicís in Éireann 2007 – 2009 mark bodah http://coicisineirinn.blogspot.com
Crá Croí Cois Cuain 2006 -2018 Sóisialachas agus an Ghaeilge https://cracroi.wordpress.com
Crosbhealaí 2008 – 2012 Blag i nGaeilge ar chúrsaí an tsaoil. Aonghus Dwane http://crosbhealai.blogspot.com
Cuisle 2005 Mommy blogging as Gaeilge Nicole as Worchester http://cuisle.blogspot.com
Cumann Carad na Gaeilge 2005 -2010 ‘15 -‘17 Agallaimh agus caint as Gaeilge. Séamus Poncán http://philo-celtic.blogspot.com
Cumann Scribhneirí Úra na Gaeilge 2007 – 2015 23 scríobhnóir úra ag cur a saothar pinn in airde ar an idirlín http://scribhneoirioga.blogspot.com
*Cursaí Staire 2012 -2021 Aistí ócáideacha ar an stair, ar staraithe, agus ar scríobh na staire. Vincent Morley http://cstair.blogspot.com
Daoine Beaga 2011 Corr alt ghairid Réaltán Ní Leannáin http://daoinebeagadotcom.blogspot.com
Dialann Scott de Buitléir ?? oscailte dóibh siúd le cuireadh amháin Scott de Buitléir http://dialannscott.blogspot.com/
Dónal Na Gealaí 2009 6 nó seacht alt ar an réimsí éagsula den Ghaeilge Feilm Borland http://donalnagealai.blogspot.com
Éan Bealtaine 2006 – 2011 A nest for a May Bird's thoughts - Gaeilge I 2006 sasanais I 2011 Wren http://eanbealtaine.blogspot.com/2011/
Fada fada 2008 comharthaí bóithre ceartaithe le péint Ceithearnach Comharthaí http://fadafada.blogspot.com/?view=mosaic
Faoi Cheilt 2010 – 2014 John http://faoicheilt.blogspot.com
Feachtas 2012 –Óg Ghluaiseacht na Gaeilge – Eolas agus imeachtaí an eagrais http://feachtas.blogspot.com/p/dean-teagmhail-linn.html
Fear Beag 2012 5 alt fada http://fearbeag.blogspot.com
Feicim 2011 – 2017 Gaeilge le Spraoi ar Inis Oírr. Fun Easy Irish Courses

– Immersion Method!

Bríd Ní Chualáin https://feicim.wordpress.com
Fiche focal 2007 – 2011 Connalach a d’fhreastail ar O na G http://fichefocal.blogspot.com
Fiontar agus Scoil na Gaeilge 2015 – 2018 suíomh le mórán eolas maidir le Fiontar blaganna ó Mhic léinn https://fiontardcu.wordpress.com/about/
Fis 2006 – 2013 An chéad fhíschraoladh ó Chumann Carad na Gaeilge,

D’fhág an leathanach is chuir in airde ar You tube

Seéamus Poncánach http://philo-celtic-feesh.blogspot.com 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL395B1BAD058326A1

Foinsí 2009 – 2011 liostaí foinsí ar na haistí sa dá chín lín eile ag an údar Cailliomachas – leabharlannaí http://xn--foins-3sa.blogspot.com
Gaeilgeandedtec 2006 cín lín Macléinn le deis ceartúcháin a dhéanamh, 4 nó 5 alt Mairead G http://gaeilgeandedtec.blogspot.com
Gaeilge Faoi Thalamh 2004 >? Arm Rúnda na Gaeilge http://gaeilgefaoithalamh.blogs.ie
Gaeilge in Kirkby 2013 – 2016 Is blag í chun suim sa Gaelige a spreagadh i measc mo phobail féin.… http://gaeligeinkirkby.blogspot.com
Gaeilge i gColáiste Ailigh 2011 - 2019 Ar an suíomh seo gheobhaidh scoláirí cuidiú leis an Ghaeilge Proinsias Mac a’ Bhaird http://gaeilgeigcolaisteailigh.blogspot.com
Gaeilge le Glam 2015 – 2016 Ceathrar múinteoirí Gaeilge le suim i bhfaisean, i dtáirgí áilleachta, http://gaeilgeleglam.blogspot.com
Gaeilgeoir na Fionnlainne 2003 – 2006 tuaraimí Phanu ar an saol. Filleann sé ar i 2013 théis cliseadh

blogs.ie chun rá go mbeadh seo á n-úsáid aige feasta,.

Panu Höglund http://gaelpanu.blogspot.com
*Gaeltacht 21 2009 – 2021 Eoin Ó Riain http://gaeltacht21.blogspot.com
Gael trip 2016 – 2021 Is í an sprioc atá againn i nGael Trip ná taisteal timpeall an

Domhain agus an Ghaeilge a úsáid

Oisín Mac CinnéideEmma Ní Nualláin https://gaeltrip.com
Gan Ainm 2007 – 2011 alt ar líon an dteaghlach a labhraionn Gaeilge solas dubh http://ganainm.blogspot.com
Garraí Johnny Mhorgan 2009- 2010 Cúrsaí cruthaitheachta, cúrsaí na n-ealaíon, dialann - i nGaeilge na hÉireann. Tadhg Mac Dhonngáin http://garraijohnnymhorgan.blogspot.com
Gasúir le Gaeilge 2011-2017 Plé ar ghasúir a thógáil le Gaeilge (I Pennsylvania) Lawrence Morris https://gasuirlegaeilge.wordpress.com/page/25/
Gnóthach ??? nasc ar shuíomh coiscéim, imithe ón idirlíon anois http://gnothach.blogspot.com
Go Maith Feabhra go Márta bliain éigin Comic strip Brian fitzmaurice 7 SC Durkin http://gomaithcomic.blogspot.com/2007_02_06_archive.html
Grá fé Ghruaim oscailte dóibh siúd le cuireadh amháin http://nuaaois.blogspot.com/
*Hillary NY 2004 – 2021 Meascra i nGaeilge ó Nua Eabhrac - nó pé áit ina bhfuilim! Hilary Sweeney http://hilaryny.blogspot.com
*Igaeilge 2009 – 2021 Tuaraimí neamhspleácha Chonchubhair gan aon deontas Conchubhair Ó Liatháin http://gaeltacht21.blogspot.com
Imeall 2004 -2009 Blag fuaime ón imeall Conn Ó Muíneacháin https://imeall.blogspot.com
iMúscraí 2008 – 2013 Tionscnamh de chuid Comharchumann Forbartha Mhúscraí ar mhaithe

le cur chun cinn na teanga agus ghnéithe eile de chultúr an cheantair.

Conchubhair Ó Liatháin https://imuscrai.wordpress.com
Íomhá an Lae 2007 - 2019 Griangraif éagsúla a dhéanan mé o lá go lá agus mo chuid

Smaointe faoi as Gaeilge

http://iomhannablag.blogspot.com
*Irish Language blog 2019 – 2021 930 mion cheacht ón shuiomh Transparent Language https://blogs.transparent.com/irish/la-fheile-padraig-3/
Iris Eoghanaigh 2009 – 2011 Tuaraimí, Nuacht, eolas Seán Mór – seo tús na hirise http://eoghanach.blogspot.com
Is as An Baile Mé 2006 - 2007 tuaraimí foghlaimeora Richard Achibld https://foghlaimeoir.wordpress.com
Leadrán Níl rian de ar fáil ach mar nasc ar IGaeilge http://leadran.com
Léigh Mé ar Mo T-Léine é 2006 – 2007 Cin lae lín ar thaisteal ar fud an Bhraisil Alex Hijimans https://naceithrehairde.travellerspoint.com
Líonra 2014 – 2021 Blag d’fhoghlaimeoirí fásta Aonad na Gaeilge Ollscoil Luimnigh Deirdre Ní Loinsigh https://lionra.wordpress.com/about/
Litríocht na n-Óg 2010 – 2013 An Tríú Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg http://litriochtnanog.blogspot.com
Máire ag Faire 2012 – 2013 10 n-alt ar fad Máire burns – iarmhúinteoir Gaeilge http://maireagfaire.blogspot.com
Máthair Gaelachais 2007 - 2016 Jennifer http://misemamai.blogspot.com
Mícheál John O Meachair 2012 – 2013 Nasanna á gheallúint ach Níos mó air faoi féin ná aon rud eile Mícheál John O Meachair Mícheál John O Meachair
Milseog Mhilis Gaeilge agus Sínis (Tá sé mar aidhm agam cultúr na nGael agus a

dteanga a roint le muintir na hÁise

https://milseogmhilis.wordpress.com
Mise Áine 2007 – 2011 Áine http://miseaine.blogspot.com - leanann mar Rámhaille
Mise Ciara 2013 – 2021 Scríobh Eat Sleep Ciara Ní Éanacháin http://miseciara.wordpress.com
Misneach Na Gaillimhe 2013 – 2017 Sóisialaigh Na Gaeilge i nGaillimh http://misneachnagaillimhe.blogspot.com/2017/04/seilbh-glactha-ag-baill-misneach-ar.html
Mo Bhlog 2006 – 2009 Ruminations & practice ‘ as Gaeilge’ Dalta i Minesota http://mo-bhlog.blogspot.com
Muirann Ní Chonnaláin 2009 – 2010 Céad iarracht scríobh as Gaeilge Muirann Ní Chonnaláin http://poetryasgaeilge.blogspot.com
Múinteoir Sabine 2012 Múinteoir bunscoilea rugadh sa Ghearmáin alt ar RnaG Sabine Nic Cionnaith https://muinteoirsabine.wordpress.com
Myles an Nissan Micra 2010 – 2012 a man of letters, public servant, polymath, tribune of the people,

and pedant. He formerly wrote for a web magazine under the pseudonym 'Myles an Ford Fiesta' but has since changed his Mode of conveyance.

http://mylesanm.blogspot.com
*Nótaí Imill 2009 – 2021 Denis King – Seattle http://nimill.blogspot.com
Nuacht1.com Gach Ailt – os na meáin Gaeilge / nascann chuig na stáisiúin Gaeilge

Nuacht TG4 7 RTÉ Agus Podchraoltaí

https://nuacht1.com/blaganna/
Puc Saor 2014 – 2015 Blag chun an CLG a phlé as Gaeilge. http://pucsaor.blogspot.com
*Rámhaille 2011 – 2021 Mise Áine ag Rámhaille Áine https://ramhaille.blogspot.com
Rán na nGág 2009 – 2019 Is geal leis an bhfiach dubh a ghearrcach féin. Fergus Ó Néill http://ormondo-fon.blogspot.com
*Rogha Gabriel 2012 – 2021 Sleachta as saothar Ghabriel Rosenstock Gabriel Rosenstock https://roghaghabriel.blogspot.com
Rud ar Bith 2008 – 2010 student of the universe a fhreastalaíonn ar ghaeltachtMinesota http://rudarbith.blogspot.com
Santa Cruz na Gréine 2009 - 2012 Dialann ag cur síos ar an saol i Santa Cruz, California
Scáthán 2017 – 2019 https://www.scathan.ie/2019
Scéala Na Wombait 2004 – 2012 altanna ar ainmhithie éagsula http://mhwombat.blogspot.com
*Scéalta Ealaíne 2019 - 2021 Irish Art Blog 99% sa tSasanais Eoin Mac Lochlainn https://emacl.wordpress.com
*Scott de Buitléir 2017-2021 Scott de buitléir https://scottdebuitleir.com/category/gaeilge/
Scríbhneoirí Úra na Gaeilge 2007 – 2015 Cín lín a bhí ag iarraidh saothar mórán scríbhneoir a thabhairt le chéile 20 scríobhnóir éagsúla http://scribhneoirioga.blogspot.com
Seo focan Iontach mar nasc ar mhórán cín lín ach é imithe ón tidirlíon ní oibríonn na nascanna
Seo Panu ag Labhairt Níl rian de ar an nasc atá ar lch cumann Carad na Gaeilge Panu Höglund http://gaeilgepanu.blogs.ie ff Gaeilgeoir na Fionnlainne
Sin É 2014 'Blog' nua-aimseartha Gaeilge don na deagoirí agus daoine óga

In Éireann agus na foghlaimeoir Gaeilge timpeall an domhain!

Sinéad http://istreiseanpeannnaanclaiomh.blogspot.com
Smaointe as Gaeilge 2020 Occasional thoughts written in Irish -. Ní dhéanaim tada ach an

Corrsmaoineamh a scríobh, anois 's aríst,

https://smaointe-as-gaeilge.blogspot.com
*Smaointe Fánacha Aonghusa 2005 – 2021 Mar a deir sé ar an gcanna! Aonghus Ó hAlmhain https://aonghus.blogspot.com
Smaointe ón Champas 2013 Smaointe a ritheann liom agus mé in ainm's a bheith ag staidéar! Colm Mac Fhionnghaile http://smaointeonchampas.blogspot.com/2013/02/
Stair i gColáiste Ailigh 2010 – 2011 nascanna físe i mBéarla curtha i láthair ag an máistear i nGaeilge Proinsias Mac a’ Bhaird http://staircolailigh.blogspot.com
Stádas na litríochta gaeilge 2010 Aon alt amháin Ríona http://stadasnalitriochta.blogspot.com
Tadhg An Mhargaidh 2006 Blog Gaeilge faoi mo shaol sin an méid. Macléinn aerach as Vancouver. Tadhg http://tadhganmhargaidh.blogspot.com
Taifead Taibhreamh 2006 A bhrionglóidí scríofa ag an údar mark bodah http://taibhreamh.blogspot.com
Te Bruite 2012 – 2013 Nuacht faoi eisiún DC Rís http://tebruite.blogspot.com/2012/11/
Thall is Abhus bainte den idirlíon an t-aon rian mar nasc ar Lch Anuas Den tSeilf http://seano-thallisabhus.blogspot.com
Tomhas na Teanga 2014 – 2021 tosaithe i 2014 ach altanna ann ó 2002 Séamas Ó Neachtain,/ Jim Norton http://tomhasnateanga.blogspot.com/?view=classic
Tomhais 2009 – 2010 tomhasanna dhá líne – cad a bheadh ann? Aa Deabhal Álainn http://tomhais.blogspot.com
Tuairimí Éagsúla 2011 – 2014 éiríonn as is bunaíonn smaointe ón gcampas Colm Mac Fhionnghaile http://anscolairescartha.blogspot.com
Turas Aisle 2017 – 2020 Turas Amháin Réaltan Ní Leanáin http://turasailse.blogspot.com
Uathachas in Éirinn 2008 – 2020 Tuiste fhir óig le huathachas COC http://blag.uathachas.ie
vernacularisms Gaeilge 2013 Nótaí Ó Bhéal Feirste Jason Ó Ruairc https://vernacularismsgaeilege.wordpress.com
Vítneam agus An Chambóid 2015 Altann ar stair an Chambóid agus Vítneam Oanro http://vitneamanchamboid.blogspot.com

Féach freisin

cuir in eagar